Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Ny tech starter ofte i Danmarks Frie Forskningsfond

Teknisk forskning bliver i høj grad understøttet i Danmarks Frie Forskningsfond

Det er oplagt at tilgodese teknisk forskning, der er helt i front, mener bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond, Peter Munk Christiansen.

Og det gør DFF i høj grad.

I 2017 gik mere end en fjerdedel af Danmarks Frie Forskningsfonds midler til lovende teknisk forskning med et anvendelsesmæssigt potentiale.

På det tekniske felt er det samtidig 22 procent af forskerne, der forventer eller opnår patenter, licenser, spin offs eller lignende på deres forskningsresultater efter en bevilling fra DFF. Og 90 procent af forskerne opnår desuden en ny finansiering fra private og offentlige fonde.

I sync med virksomheder

Derudover er den tekniske DFF-forskning også i sync med virksomhedernes behov.

På det stadie, forskningsprojekterne finansieres af Danmarks Frie Forskningsfond, indgås der i 2/3 tilfælde et samarbejde med små og store virksomheder, hvoraf langt størstedelen opnår nybrud i forskningen.

I en undersøgelse, Novo Nordisk Fonden for nylig har foretaget, svarer knap 2/3 af de adspurgte 137 forskningsintensive virksomheder, at de er afhængig af at samarbejde med universiteternes forskere.

Det er et behov, DFF godt kan genkende, og netop derfor er det vigtigt ikke at adskille excellent fra relevant forskning, eller at opfatte fri forskning som fjernt fra samfundets behov, mener Peter Munk Christiansen.

Ny tek-forskning igangsættes i og finansieres af fondens råd for Teknologi og Produktion (FTP). Og her bliver forskningen gennemført af nogle af verdens dygtigste forskere med de mest banebrydende idéer.

Det er for eksempel opfindelsen af nye avancerede materialer, systemer til Big Data, smartere og mere effektiv energiforsyning og opdagelsen af kemiske forbindelser til at opbevare sol- og vindenergi.

Understøtte tværvidenskabelig forskning

Teknisk forskning bør dog ikke ses som et isoleret felt, men i et tværvidenskabeligt perspektiv, mener Peter Munk Christiansen.

Det er særligt med henblik på overlap til sundhedsforskning og naturvidenskab – og i nogle tilfælde også til samfundsvidenskab og humaniora.

Derfor overvejer fonden et virkemiddel til at understøtte synergier mellem forskningsområderne og motiverer de allerdygtigste forskere til at tage tværvidenskabelige forskningsspørgsmål op.

Danmarks Frie Forskningsfond er helt på linje med en analyse fra European Research Council, der viser, at de vigtige gennembrud ofte kan tilbageføres til tværvidenskabelig forskning.

DFF vil derfor gerne skrue op for den tværvidenskabelige forskning på de områder, hvor forskere ser nye muligheder.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.