Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Regionalt partnerskab søsætter forskningscenter i Syddanmark

Fem regionale samarbejdspartnere investerer knap 100 mio. i et nyt forskningscenter

Henrik Bindslev, dekan på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet. Foto: SDU

Syddansk Universitet er gået sammen med en række samarbejdspartnere i den sydlige region om at etablere et nyt forskningscenter: Center for Industriel Mekanik (CIM). 

Med i samarbejdet er både private og offentlige partnere, herunder Bitten & Mads Clausens Fond, industrivirksomheden Linak, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. 

Centeret skal ikke alene rumme laboratoriefaciliteter og en forskningsenhed i international topklasse inden for mekanik, men også nye uddannelser inden for mekanikområdet på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. 

Målet er at opbygge nogle forskningsfaciliteter, der kan tiltrække en international anerkendt forskergruppe på godt 30 medarbejdere frem mod 2030, og at sikre virksomhedernes adgang til forskningsbaseret viden. Den samlede investering beløber sig til omkring 93 mio. kroner frem mod 2030.

CIM er ikke det første forskningscenter, de fem partnere har etableret i regionen. Sidste år blev Center for Industriel Elektronik (CIE) indviet, og CIE har på rekordtid bevist, hvad offentlige instanser som Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU kan udrette i samarbejde med globale virksomheder som Danfoss og Linak.

Stærkt regionalt samarbejde
Det er også parternes gode erfaringer med samarbejdet, der har drevet etableringen af det nye center, lyder det fra flere af de involverede:

– Med etableringen af først Center for Industriel Elektronik og nu Center for Industriel Mekanik har vi fået en enestående mulighed for at samarbejde med virksomhederne der, hvor de oplever et særligt behov. Med dette tiltag får SDU Sønderborg nu forskning på højt internationalt niveau og tilhørende uddannelser inden for elektronik over mekatronik til mekanik, siger dekan på Det Tekniske Fakultet, Henrik Bindslev.  

Han mener, at samarbejdet giver “et sammenhængende sæt af kompetencer” inden for netop de områder, hvor regionens virksomheder er verdensførende, herunder industriel automation, e-mobilitet, hydraulik, robotter og vindmøller.

Også formanden for Bitten & Mads Clausens Fond glæder sig over det gode samarbejde ”og den positive effekt, det har på antallet af studerende på SDU i Sønderborg”; 

– Det samarbejde bærer vi videre i CIM, og jeg er overbevist om, at det vil få samme positive effekt på antallet af studerende i regionen. CIM er et projekt, der sikrer områdets virksomheder den nødvendige og længe savnede adgang til nye kompetencer såvel som til fremtidens teknologiske løsninger, alt sammen i et langsigtet perspektiv, siger Peter Mads Clausen. 

Om Bitten & Mads Clausens Fond
Fonden ejer den globale milliardvirksomhed Danfoss, der er bedst kendt for at udvikle og producere termostater til varmeregulering.
Fondens hovedformål er at styrke Danfoss, og fonden skal desuden arbejde for at bevare og styrke beskæftigelsen i Sønderjylland.
Når fondens hovedformål er opnået, kan fonden vælge at støtte Danfoss indirekte med initiativer indenfor tre uddelingsspor: Forskning og Uddannelse, Nærområder og lokalsamfund og Bæredygtighed. Da fonden ikke kan ansøges, udvælger fondens bestyrelse selv de initiativer, den ønsker at støtte.

Kilde: Bitten & Mads Clausens Fond.

Industrien skriger på ingeniører

Trods stigende optag på ingeniøruddannelserne over de senere år kommer Danmark til at mangle højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025 og frem, ifølge en prognose fra Ingeniørforeningen IDA.

Det nye center oprettes for at imødegå manglen på ingeniører, så at virksomhederne kan fastholde produktionen i Danmark.

Linak er én af de industrivirksomheder, som oplever, at der er en stigende global efterspørgsel på de teknologier og produkter, de leverer, fortæller virksomhedens direktør:

– For at sikre vores konkurrenceevne på lang sigt, er det helt afgørende, at vi kan være på forkant med udviklingen inden for et bredt udsnit af teknologier. Vi har derfor både brug for et godt samarbejde med universitetet i forbindelse med forskningsaktiviteter og at kunne ansætte medarbejdere med de rette kompetencer til at udvikle vores produkter, siger Bent Jensen ejer og administrerende direktør i LINAK, der understreger at etableringen af CIM vil have “afgørende betydning for vores muligheder i fremtiden”. 

Faktaboks
En prognose udarbejdet af Danmarks teknologiske Alliance for Engineer the Future konkluderer, at Danmark kommer til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025. Beregninger foretaget af Ingeniørforeningen IDA for Engineer the Future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025 (STEM: Science, Tech, Engineering, Math). Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører.

Energiteknologi står for næsten 18 procent af den samlende danske vareeksport, men virksomhederne inden for energieffektivitet fattes ingeniører – især inden for elektronik, mekatronik og mekanik. Derfor giver det mening at uddanne ingeniørerne i Sønderborg netop dér, hvor der er brug for dem.  Den samlede investering beløber sig på mere end 93 mio. kr. frem mod 2030. Region Syddanmarks bidrag består i at afsøge muligheder og ansøgninger til eksterne fonde med henblik på at finansiere 18.600.000 kr. gennem ekstern finansiering.

Kilde: SDU. 

Med forskning i verdensklasse, eftertragtede uddannelser og industrielt samarbejde kommer CIM til at underbygge de førerpositioner, Syddanmarks virksomheder har på de globale markeder. Det vil samtidig styrke den bæredygtige udvikling, virksomhedernes indsatser generelt fokuserer på, mener parterne. 

– Vi har en række internationale virksomheder i Sønderborg Kommune, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Med det nye center vil flere blive uddannet her, hvor de skal bruges, og erfaringerne viser, at ingeniører uddannet i Sønderborg i høj grad bliver i området efter endt uddannelse, mener Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S). 

Der er også gode muligheder for synergieffekter mellem de to centre, som blandt andet kan hjælpe til med at fremme de grønne løsninger, som klimaforandringerne kræver. 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fremhæver også, at uddannelses- og forskningssamarbejdet i regionen giver syddanskerne mange muligheder: 

– Det giver rigtig meget mening at samarbejde om den nye uddannelse på mekanikområdet. Dels giver den syddanskerne mulighed for at uddanne sig i hele regionen, dels er uddannelse og forskning inden for mekanik med til at skrue op for klimaindsatsen og ned for CO2-udslippet. Og det er præcis nogle af målene i vores nye udviklingsstrategi, som har FN’s Verdensmål som ramme, siger formanden for Region Syddanmark. 

Forsiden lige nu:

Norden har brug for en fond til beredskabsforskning

De sidste års mange kriser viser med al tydelighed, hvor stort behovet er for en nordisk fond til beredskabsforskning. Det vil også være et naturligt skridt i udviklingen af det samarbejde, som allerede foregår i Norden inden for samfundssikkerhed og beredskab, fremhæver Arne Flåøyen, direktør i Nordforsk, i dette debatindlæg.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.