Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Politik

Ny handlingsplan for dansk deltagelse i europæisk forskning

Én af ambitionerne er at løfte kvaliteten af danske Horizon 2020-ansøgninger

Foto: Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

Uddannelses- og forskningsministeriet har formuleret en ny handlingsplan, der med afsæt i fire overordnede ambitioner skal understøtte den danske deltagelse i Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

Ambitionen er, at den danske deltagelse fortsat skal være høj, idet der frem til udgangen af 2020 endnu skal uddeles 260 mia. kroner til excellent forskning og innovation.

Knap 2.000 danske forskere, virksomheder og organisationer er med i nogle af de fælles europæiske forskningsprojekter, der er finansieret via Horizon 2020. Og når danske forskere og virksomheder har succes med at tiltrække finansiering fra EU til deres projekter, skaber det dansk forskning og innovation af højeste internationale kvalitet, mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:

– Vi får nye internationale netværk, der giver adgang til den allernyeste viden og nye markeder, forklarer han.

Fire ambitioner

– Med planen søsætter vi en række konkrete rådgivningsaktiviteter og analyser. Planen skal sikre, at vi får et godt hjemtag i Horizon 2020, og at vi som lille land også i fremtiden kan begå os europæisk i konkurrencen med de store lande, når det gælder forskning, talent og innovative idéer, siger Tommy Ahlers.

Kilde: Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Initiativerne i handlingsplanen er samlet under fire overordnede ambitioner, hvoraf det første går ud på at løfte kvaliteten af de danske Horizon 2020-ansøgninger. Det sker blandt andet via individuel rådgivning, online læringstilbud, workshops og kurser.

Danske ansøgninger har en gennemsnitlig succesrate på knap 15 procent og ligger dermed allerede højere end gennemsnittet, som er på knap 12 procent.

Men udfordringen er, at mange danske ansøgninger ligger under den såkaldte minimumstærskel – det vil sige, at der er en forholdsmæssig stor andel af de danske ansøgninger, som ikke kommer op på et niveau, hvor de kommer i betragtning til EU-finansiering.

Derudover skal der være flere danske deltagere i programmet. Den danske deltagelse har været støt stigende igennem årene og er primært tegnet af danske universitetsforskere, der står for næsten halvdelen af den danske deltagelse. Danske virksomheder udgør den næststørste deltagergruppe, hvoraf især SMV’er klarer sig godt.

Ikke desto mindre fremhæver ministeriet en række områder, hvor der er potentiale for at øge deltagelsen. Blandt andet inden for klima, hvor antallet af ansøgninger med dansk deltagelse er væsentligt lavere end i lande som Belgien og Finland, selvom den danske publiceringsaktivitet og gennemslagskraft er på niveau med – eller over – de to lande.

Den tredje ambition er, at danske deltagere skal spille en mere central rolle i Horizon 2020-projekterne. Ved at påtage sig en mere central rolle i et projekt, vil det ikke kun give flere penge til den enkelte, men også mere viden, kontrol og ejerskab over projektet og dets resultater, lyder vurderingen i handlingsplanen.

Mange Horizon 2020-partnerskaber indgås typisk ved, at den danske partner inviteres ind i et projekt, der allerede er etableret. Det gælder især for mange danske virksomheder.

Derfor er ambitionen, at der skal være en mere proaktiv dansk tilgang.

Sidst men ikke mindst skal den nationale koordination for deltagelse i EU’s offentlig-offentlige partnerskaber styrkes, ifølge ministeriets handlingsplan. EU’s offentlig-offentlige partnerskaber (OOP) er samarbejder om europæiske forskningsprojekter, der foregår mellem Europa-Kommissionen og offentlige forsknings- og innovationsfinansierings organisationer i EU-landene.

I Danmark er det først og fremmest Innovationsfonden, der giver tilskud til deltagelsen i OOP.

Brobygger til Horizon Europe

Initiativerne i handlingsplanen udføres primært af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, mens anbefalingerne i den henvender sig til universiteter, virksomheder, GTS’er, offentlige myndigheder samt offentlige og private organisationer.

Desuden skal handlingsplanen bygge bro til Horizon 2020’s afløser, Horizon Europe, der kommer til at løbe i årene 2021-2017. I øjeblikket forhandler EU-Parlamentet og medlemsstaterne om indholdet i efterfølgeren.

Samlet set har Danmark hidtil klaret sig flot i Horizon 2020. Danske deltagere tiltrækker i gennemsnit 1,4 mia. kroner årligt fra Horizon 2020, hvilket svarer til 2,5 procent af de udbudte midler. Dermed placerer Danmark sig på en 2. plads målt på hjemtag pr. indbygger.

Forsiden lige nu:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Poker og kapløb: Nobelvinder afslører enkel hemmelighed til succes

Nobelpristager og kræftforsker William G. Kaelin Jr. deler ud af erfaringer fra det internationale forskningsmiljø og giver råd til, hvordan forskere kan brænde igennem kapløb og konflikter for at opnå en plads i verdenseliten og på nobelprispodiet.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.