Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Regeringen vil hive flere grønne EU-penge hjem med ny handlingsplan

EU har sat over 4.000 milliarder kroner af til bæredygtig omstilling frem mod 2027.

Danske vidensinstitutioner skal være endnu bedre til at hjemtage midler fra EU. Foto: iStock

Flere grønne euro skal flyde mod Danmark.

Det er målet med den nye handlingsplan, regeringen lancerede fredag.

– Mange danske projekter får støtte fra de grønne EU-programmer, men der er endnu mere at hente, lød det fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen i en pressemeddelelse.

Handlingsplanen skal være med til at skabe bedre rammer for, at især danske universiteter og virksomheder kan deltage i de EU-programmer, der har fokus på bæredygtig omstilling.

Udover et større hjemtag af grønne EU-midler, er formålet med planen også at gøre Danmark til en endnu stærkere spiller i det europæiske samarbejde.

Bedre rådgivning og webinarer

‘Handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU’s grønne programmer’, som den hedder, kommer i forlængelse af regeringens grønne forskningsstrategi, som blev præsenteret sidste år.

Noget af det, regeringen sætter øget fokus på i handleplanen, er rådgivning. De omkring 400 offentlige, danske EU-rådgivere skal således “klædes bedre på til at vejlede danske ansøgere om det mest optimale EU-program til netop deres grønne projekt”.

Læs også: Ane Halsboe om ny forskningsstrategi: Relevante forskningsaktører er blevet hørt

Et andet initiativ går ud på at lave en række webinarer, der giver et samlet indblik i alle de danske og europæiske muligheder, der er, for støtte på det grønne område. I handlingsplanen kan man også læse, at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil intensivere dialogen med private, danske fonde “om mulig videndeling og synergi mellem danske fonde og grønne EU-programmer, herunder partnerskaber inden for Horizon Europe”.

I alt otte ministerier har været med til at udarbejde handlingsplanen. Og ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S), er eksempelvis transportsektoren et af de områder, hvor de grønne EU-programmer kan gøre en stor forskel.

– Danske aktørers deltagelse i de grønne EU-programmer udgør et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren i alt fra forskning og produktion af grønne brændstoffer til udbygningen af en mere klimavenlig kollektiv transportsektor, siger han i pressemeddelelsen.

EU-midler modregnes

Danske forskningsinstitutioner hjemtog i alt 12,5 milliarder kroner fra det tidligere rammeprogram i EU, Horizon 2020.

Set i forhold til antal indbyggere var Danmark det land, der hjemtog næstflest EU-penge fra Horizon 2020.

Læs også: På papiret ser det godt ud, men …

De mange EU-støttekroner bliver dog modregnet i den nationale forskningsstøtte fra staten, hvilket er blevet kritiseret fra flere stemmer i forskningsmiljøet.

Senest fra Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

– Skulle vi ikke starte med at fjerne den mekanisme, der betyder, at hver gang danske forskere hjemtager forskningsmidler fra EU, så reduceres DK forskningsmidler med samme beløb, skriver han på Twitter som reaktion på den nye handlingsplan.

Læs også: EU øger sit forskningsbudget – men det gør “overhovedet ingen forskel” for dansk forskning

Regeringen afviste dog at stoppe modregningen til Uddannelses- og Forskningspolitisk Topmøde 2021 i oktober, som blev afholdt på DTU.

– Det er ikke regeringens holdning, at vi skal stoppe modregningen, sagde Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører Ida Auken dengang.

Læs også: Regeringen afviser at stoppe modregning af EU-midler

Kort om handlingsplanen

EU har sat over 4.000 milliarder kroner af til grønne formål i budgettet frem til 2027. Det svarer til 30 procent af de samlede EU-midler i EU’s budget.

Otte ministerier står bag den nye handlingsplan, der skal “bane vejen for, at flere danske vidensinstitutioner, virksomheder og andre aktører kommer med i EU’s grønne programmer”, skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministerierne er Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Fødevareministeriet, Klima-, Forsynings- og Energiministeriet, Miljøministeriet, Transportministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forsiden lige nu:

Johan Olsen modtager hæderspris 

– Han forener et aktivt forskerliv og et musikerliv i bandet Magtens Korridorer med en bred populær forskningsformidling, siger professor Anja C. Andersen.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.