Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Forskere, GTS’er og erhvervsliv samles i ny cyber-hub

En ny og samlende cyber-hub skal styrke den danske indsats inden for cybersikkerhed

iStock.

Mange gode initiativer sættes i disse år i gang for at styrke cybersikkerhed i dansk erhvervsliv. Men nu skal det være slut med at skyde med spredehagl i kampen mod cyber-angreb.

En ny samlende enhed, der har fået navnet Danish Hub for Cybersecurity, skal skabe synergi og koordinere de igangværende initiativer. Og så skal flere nye tiltag også iværksættes.

Det fremgår en af en pressemeddelelse fra Industriens Fond, der har bevilget 21 mio. kroner til den nye cyber-hub.

Erkendelsen af, at danske virksomheder er udfordrede på cyberområdet, er efterhånden ”vidt spredt i erhvervslivet”, fortæller Tim Sloth Jørgensen, programchef for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed.

Den vanskelige opgave er derfor at få håndteret truslen ”på en god måde”;

– Ved at etablere en ny dansk hub med fokus på cybersikkerhed er ambitionen at samle de mange gode tiltag som findes rundt omkring i Danmark, så vi får delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på området og får skabt et økosystem, der bidrager til udviklingen af innovative cyberløsninger, siger Tim Sloth Jørgensen.

Rykke i samlet flok

Danish Hub for Cybersecurity er allerede fra sin begyndelse bredt forankret. Med i projektet er både de otte universiteter, tre GTS-institutter, to erhvervsakademier og to faglige erhvervsnetværk. Og det giver god mening med et bredt engagement, mener Christian Damsgaard Jensen, leder af sektion for cybersikkerhed på DTU Compute og formand for den nye hubs bestyrelse:

– På den måde står den nye hub stærkt inden for både forskning, innovation og undervisning, og har samtidig en stor kontaktflade til erhvervslivet og iværksættermiljøet, siger han.

Projektpartnerne har – sammen og hver for sig – allerede gang i forskellige erhvervsrettede tiltag på cyberområdet. Så det nye partnerskab, bestående af i alt 15 organisationer, starter i løb.

– Vi har allerede gang i mange vigtige initiativer indenfor cybersikkerhed. Men nu fyrer vi godt op under kedlerne, sætter koordineringen i højsædet og så rykker vi i samlet flok, så vi bedst muligt kan ruste virksomhederne, siger Ole Lehrmann Madsen, adm. direktør for Alexandra Instituttet.

Han udgør, sammen med Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut og Force Technology, GTS-institutterne i Danish Hub for Cybersecurity.

– Indledningsvist skal vi kortlægge og udvikle de fysiske rammer omkring hubbens arbejde – eksempelvis behovet for hackerlabs, testfaciliteter eller virtuelle træningsplatforme. Der er meget at tage fat i, tilføjer Ole Lehrmann Madsen.

Bestyrelsen for Danish Hub for Cybersecurity er også allerede nedsat, og den består af følgende medlemmer: Christian D. Jensen fra Danmarks Tekniske Universitet, Klaus Bolving fra Inno-Sec, Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandra Instituttet, Jens Christian Godskesen fra IT-Universitetet, Torben Larsen fra Aalborg Universitet, Jesper Nordentoft fra Københavns Erhvervsakademi og Tim Sloth Jørgensen fra Industriens Fond.

MANGEL PÅ CYBER-FORSKNING TRUER VIDENSTUNGE VIRKSOMHEDER

Én af de første opgaver for bestyrelsen bliver at ansætte en leder af den nye hub.

Skub på kommercialisering af forskning

Da cyber-hubbens omdrejningspunkt er danske virksomheder, er målet også at styrke erhvervslivets konkurrenceevne, fremhæver Tim Sloth Jørgensen fra Industriens Fond:

– Det handler derfor om at skabe innovative og sikre produkter ude i virksomhederne. Produkter og løsninger som kan stå stærkt i den globale konkurrence og kan bidrage til at beskytte erhvervslivet mod cybertrusler, siger han.

Derfor skal hubben også arbejde for ”at sætte ekstra skub i kommercialiseringen af forskning og teknologiske løsninger gennem både nye og eksisterende virksomheder”, pointerer Tim Sloth Jørgensen.

– Det er det, der er endemålet, altså at hæve kompetencerne i både forskningskredse og i erhvervslivet, og ad den vej styrke dansk erhvervsliv, siger programchefen.

Tim Sloth Jørgensen har i alt 100 mio. kroner til rådighed i Industriens Fond, hvoraf 21 mio. kroner nu er øremærket til Danish Hub for Cybersecuritys arbejde. Det er et arbejde, der både har sigte på at skabe flere startup-virksomheder og på at styrke særligt de små og mellemstore virksomheder, der leverer cyberløsninger eller har behov for at højne sikkerheden i produktporteføljen.

FAKTA:
Danish Hub for Cybersecurity iværksættes af Alexandra Instituttet, CenSec/Inno-Sec, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, Erhvervsakademi Aarhus, FORCE Technology, InfinIT, IT-Universitetet, Københavns Erhvervsakademi, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Forsiden lige nu:

Stor forskningsbevilling skal få danskerne op af sofaen

Forskere fra Syddansk Universitet har modtaget støtte fra Nordea-fonden til at videreføre den nationale måling ’Danmark i Bevægelse’ og blive klogere på børn, unge og voksnes bevægelsesvaner. Målet er at skabe et mere fysisk aktivt Danmark.

Sådan tackler fondene den stigende magt

I SPORENE PÅ MAGTEN. I takt med at de danske fondes magt og muligheder skyder i vejret, arbejder fondene på tiltag, der sikrer fair forskning. Fem fokuspunkter brænder igennem.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.