Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Ny Carlsbergfondet vil gøre op med kønsbarrierer i forskningsverdenen

Med ny refusionsordning vil Fondet bidrage til mere ligestilling i forskningssystemet.

Forkvinde for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen. Foto: Les Kaner.

For et år siden indførte Carlsbergfondet en ny ordning, der gjorde det muligt for danske universiteter at få dækket de ekstra udgifter, universitetet ellers står tilbage med, når en forsker går på barsel.

Nu har også Ny Carlsbergfondet, der som privat og uafhængig kunstfond under Carlsbergfondet støtter kunst og kunstvidenskabelig forskning i Danmark, fulgt trop.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ny Carlsbergfondet.

Med den nye ordning vil Ny Carlsbergfondet fremover refundere universiteternes merudgifter i forbindelse med barsel blandt de ph.d.-stipendiater, fondet medfinansierer. Det skal bidrage til at sikre størst mulig ligestilling og diversitet i det danske forskningssystem, lyder det fra Ny Carlsbergfondet.

Ordningen indføres med virkning fra det nye opslag under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ, som har frist for ansøgninger d. 18. september.

Diversitet sikrer kvalitet
Det er stadig kvinderne, der typisk tager langt størstedelen af barselsorloven i Danmark, og dette gælder også inden for universiteternes forskningsmiljøer.

Men eftersom barselsorlov blandt yngre forskere indbefatter betydelige merudgifter for universiteterne, udgør barsel en mulig kønsbarriere i landets forskningssystem.

Forkvinde for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen, understreger, at den nye ordning både skal være en sikring for de kvindelige forskeres muligheder for en lang forskerkarriere på lige fod med de mandlige forskere, men også at ordningen er et vigtigt signal at sende i det hele taget.

– Vi ved, at der er en nogenlunde ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de yngste forskere, men at der er en betydelig overvægt af mænd, når det gælder de lange forskerkarrierer. Vi vil med vores nye ordning være med til sikre, men også signalere, at barsel ikke må være et problem og absolut ikke blive en hindring for kvindelige forskeres muligheder. Vores forskningsmiljøer skal være af højeste kvalitet, og det sker ikke uden den størst mulige diversitet, siger Christine Buhl Andersen.

Et  vigtigt signal
Den nye ordning betyder, at fondet fremover refunderer universiteternes meromkostninger til løn i forbindelse med barsel blandt de kommende ph.d.-stipendiater under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ. Ordningen gælder for såvel kvinder som mænd og sker som tillægsbevilling efter ansøgning fra det pågældende universitet.

– Vores ordning er et lille skridt, som vel at mærke kun berører forskere, støttet af Ny Carlsbergfondet. Men det er samtidig et vigtigt signal om, at vi må gøre op med de formelle barrierer, der er med til at forhindre, at den danske forskningsverden kan realisere sit fulde potentiale, siger Christine Buhl Andersen.

 

Fondets nye refusionsordning under barsel gør sig allerede gældende for fondets postdoc-program og indføres for ph.d.-stipendiater med virkning fra dette års opslag i Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ. 

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.