Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Sustain

Ny rapport: EU bør fokusere på genbrug af bygninger for at nå mål om klimaneutralitet

Byggeriet står for en fjerdedel af al CO2-udledning i Europa.

Byggeriet står for en fjerdedel af al CO2-udledning i Europa.

Hvis Europa skal kunne leve op til Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning, er det nødvendigt at få nedbragt CO2-aftrykket fra byggeriet, der står for en fjerdedel af al CO2-udledning i Europa.

Det konkluderer ny rapport fra European Academies Science Advisory Counsil, EASAC, der er et konsortium af europæiske forskere, der giver anbefalinger til beslutningstagerne i EU.

– Der er omtrent ti år tilbage, før muligheden for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader er væk. Det er afgørende i denne periode at begrænse de indlejrede emissioner af drivhusgasser, når bygninger renoveres mod lavenergimål, lyder det fra William Gillett, direktør for EASAC’s energiprogram.

Derfor er det afgørende, at man fremover fokuserer på genbrug og renovering af eksisterende bygninger, i stedet for kun at tænke i klimavenlig drift af nybyggeri.

– For at vurdere bygningers klimaaftryk bør vi betragte den samlede udledning. Den omfatter både konstruktionen og konstruktionsprocessen samt udledninger forårsaget af driften i mange år efter, at bygningen er opført eller renoveret, siger William Gillett.

EU’s tilgang er forældet

Rapporten peger desuden på, at mange byggematerialer kan genbruges eller på anden vis blive genanvendt, og at det skal indtænkes i byggeprojekter, at bygningerne skal kunne skilles ad igen, når de er udtjente og ikke bare skrottes.

– Renovering af den eksisterende bygningsmasse bør være kernen i EU’s strategi, lyder det fra EASAC. 

Læs også: Regeringens vækstteams vil male Danmark grønnere

Ifølge EASAC er EU’s fokus misforstået og decideret forældet:

– For at vurdere bygningers klimaaftryk bør vi i stedet betragte den samlede udledning. Den omfatter både konstruktionen og konstruktionsprocessen samt udledninger forårsaget af driften i mange år efter, at bygningen er opført eller renoveret, lyder det fra William Gillett.

Ifølge EASAC vurderes 75 procent af de europæiske boliger at have utilstrækkelig energieffektivitet, hvilket betyder, at skal de opgraderes, skal der laves 146 millioner renoveringer i løbet af de næste 30 år.

– Skal vi opnå klimaneutralitet, er vi nødt til at renovere 90.000 boliger per uge, hvilket i sig selv udgør en kolossal udfordring, lyder det fra professor Brian Norton, som er en af de ledende kræfter i EASAC’s arbejdsgruppe.

Manglende lovgivning

Rapporten argumenterer for, at der skal indføres en lovgivningsbestemt øvre grænse for, hvor meget CO2-indlejring, der er tilladt per kvadratmeter, når en bygning skal opføres eller renoveres.

– Vi må udfase praksis med at rive ned og bygge nyt, siger Brian Norton og tilføjer:

– Medlemsstaternes indsats på området er klart utilstrækkelig.

Rapporten anbefaler derfor også beslutningstagerne både i EU-regi og på kommunalt plan, når der skal laves byplanlægning, at man fokuserer bygningsreglementer, certificeringsordninger og incitamenter til fremme nybyggeri og renoveringer med et minimalt klimaaftryk.

Læs også: Rockwool: – Vi har ingen dedikeret strategi for bæredygtighed

I øjeblikket renoveres mellem en og halvanden procent af EU’s bygninger i løbet af et år. Men det tal skal være to eller tre gange så højt, mener EASAC.

– Det er vigtigere at opgradere eksisterende bygninger end at erstatte dem med nye, siger professor Brian Norton.

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.