Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Øjenforskningen har modtaget den største, enkeltstående bevilling fra Synoptik-Fonden nogensinde

Med bevillingen til FOREVER-projektet på godt 14 mio. kr. skriver fonden ikke bare historie, men er også med til at realisere øjenforskernes ambition om at etablere Skandinaviens største kliniske database for øjensygdomme, der skal medvirke til at forudsige og skabe grundlag for at behandle øjensygdomme, før de for alvor truer synet.

Det skriver Synoptik-Fonden i en pressemeddelelse.

Et unikt set-up med store ambitioner

Forskningsprojektet er et unikt tværfagligt samarbejde mellem et forskerteam fra Rigshospitalets øjenafdeling og Københavns Universitet og Synoptik A/S, som de næste 4 år indgår side om side i projektet:

FOREVER – Finding Ophthalmic Risk and Evaluating the Value of
Eye exams and their predictive reliability

I spidsen for projektets bredt sammensatte konsortium står professor i translationel øjenforskning og overlæge i øjensygdomme Miriam Kolko fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet og Øjenafdelingen på Rigshospitalet. Partnerskabet med Synoptik A/S vil – udover at give adgang til titusindvis af nethindebilleder – inddrage ekspertisen hos Synoptiks optometrister i det kliniske arbejde med at indsamle sundhedsdata fra udvidede synsundersøgelser, spørgeskemaer, blodtryksmålinger og spytprøver fra en selekteret del af kædens kunder over hele landet; det er selvfølgelig kunder, som på forhånd har givet tilsagn til, at deres data må indgå i forskningsprojektet.

Det samlede materiale vil blive samkørt med Sundhedsdatastyrelsens nationale registre og Danmarks Statistik, og dermed lægges grunden til den største database for øjensygdomme i Skandinavien.

Projektet har til formål at

  • identificere risikofaktorer og prædiktorer for synshandikap. En sådan viden vil gøre det muligt at rette opsporing og behandling mod personer med stor risiko for at udvikle synstruende øjensygdomme og samtidig undlade at bruge unødige ressourcer på personer med minimal risiko for udvikling af synshandikap.
  • identificere øjenrelaterede risikofaktorer for systemiske sygdomme og dermed forebygge livstruende sygdomme, blandt disse hjertekarsygdomme.
  • validere og optimere Synoptiks opsporing af øjensygdomme og dermed validere kvaliteten af Synoptik A/S’ synsprøve samt styrke alliancen mellem optikere og
    øjenlæger i kampen mod synstruende øjensygdomme.

Målet er at komme synstruende øjensygdomme i forkøbet

Relevansen af at indsamle og analysere de mange data bygger på antagelsen af, at antallet af mennesker med synshandikap efter al sandsynlighed fortsat vil stige – alene af den grund at gennemsnitsalderen i befolkningen stiger. Det betyder dårligere livskvalitet for flere, og for samfundet er det med til at øge presset på social- og sundhedsvæsenet. Ved hjælp af Big Data og kunstig intelligens vil projektet skabe en unik mulighed for at studere og forbedre øjensundhed og også den generelle sundhedstilstand i den ældre del af befolkningen. Ved at få identificeret de mennesker med størst risiko for at udvikle synstruende øjensygdomme tidligere, vil det få en afgørende positiv effekt på deres livskvalitet og samtidig reducere belastningen på sundhedsvæsenet.

Et støtteværdigt projekt med stor impact

Projektet taler direkte ind i fondens formål om at støtte forskning og uddannelse inden for oftalmologi og optometri, og det vurderes at komme de stadig flere mennesker med synstruende øjensygdomme til gavn. På spørgsmålet om, hvad der især har været udslagsgivende for fondens betydelige bevilling, nævner Synoptik-Fondens formand, Jørgen Kjergaard Madsen også ’… projektets tværfaglige og anvendelsesorienterede kvaliteter – og ikke mindst perspektivet i, at der etableres en unik database, som kan fungere som afsæt for yderligere videnskabelig forskning; i fondens bestyrelse ser vi det som en langsigtet investering i øjenfaget’.

Udover fondens videnskabelige bedømmelsesudvalg har en dansk professor i
epidemiologi og to udenlandske professorer inden for oftalmologi været inddraget i vurderingen af projekt-ansøgningen; alle er kommet med positive og konstruktive anbefalinger til FOREVER-projektet.

Forsiden lige nu:

Mød Danmarks 10 mest populære forskere på sociale medier

En ny liste med Danmarks mest populære forskere på LinkedIn og Twitter er netop offentliggjort. En af dem er en ung somalisk-hollandsk forsker fra KU, der både bruger sine platforme som forsker og som aktivist.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.