Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Debat

S-ordfører efterlyser kulturpolitisk forskning

Mogens Jensen vil have et Kulturens Analyseinstitut med fokus på forskning i kultur

Mogens Jensen håber på et tværfagligt samarbejde om et uafhængigt Kulturens Analyseinstitet

Socialdemokratiets kulturpolitiske ordfører, Mogens Jensen, deler i et indlæg til Altinget sin frustration over regeringens beskæringer på kulturområdet og påpeger, at de mange forandringer kalder på ny viden og forskningsmæssig refleksion:

-I en periode, hvor teknologien ændrer kulturvaner så hurtigt, at end ikke de rigeste virksomheder kan følge med, hvor staten skærer dramatisk i støtten, og hvor forståelsen af dannelse og kulturens værdi er i konstant omstøbning, efterspørges der viden, viden, viden, skriver han.

Kritikken er rettet mod regeringen og kulturminister Mette Bock (LA), der blandt andet har afvist ideen om at oprette et Kulturens Analyseinstitut.

Besparelser og omstruktureringer indenfor kultursektoren øger kun behovet for analyse og dokumentationsmodeller, der kan afdække kulturens betydning for samfundet, mener han. Og noget tyder på, at forskning i kulturpolitik har været et overset område i en længere periode.

I 2014 udkom en norsk rapport om kulturpolitikforskning i Norden på bestilling af Nordens ministerråd. Rapporten, som er udarbejdet af Telemarksforskning, kunne blandt andet konkludere, at feltet ikke prioriteres i samme grad i Danmark som i flere af de andre nordiske lande:

-Forskningsfeltet præges imidlertid af en mangel på finansieringskilder, både for myndighedsbetjent forskning og akademisk forskning, så aktiviteten er derfor lavere her end i enkelte af de andre nordiske lande. Kulturpolitikforskningen, som udføres ved de danske forskningsmiljøer, er primært finansieret af regionale og lokale myndigheder og almennyttige fonde. Statslige instanser bidrager i lille grad til finansiering af forskningen i kulturpolitik i Danmark.

Mogens Jensen håber, til trods for Mette Bocks tidligere udmeldinger, at kommunerne og staten kan gå sammen om at skabe et uafhængigt Kulturens Analyseinstitut, som med finansiel støtte fra fondene kunne sætte skub i forskningen.

– Fondene kan og skal ikke styres af politikerne, men i en faglig dialog kunne der nok godt findes en model om et uafhængigt forskningsmiljø for kultur og kunst, hvor også fondene, såvel som kulturliv og politikere, kan se en samfundsfordel i det, skriver han.

indlægget til Altinget henviser han yderligere til forskere og politiske kolleger, der i tråd med hans opråb, efterspørger måling, videndeling og forskning af et kulturliv i konstant forandring.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.