Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Danske forskningsinvesteringer er i verdensklasse

Danmarks investeringer i forskning ligger i top i en international kontekst

Danmark er blandt de OECD-lande, der udfører mest offentlig forskning i procent af BNP. Det viser en analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har kortlagt Danmarks investeringer i forskning og udvikling sammenlignet med andre OECD-lande.

Danmarks investeringer i offentlig forskning udgør 1,07 procent af BNP og er derfor over OECD-gennemsnittet på 0,7 procent. Også Danmarks private forskningsinvesteringer er over OECD-gennemsnittet, idet knap to tredjedele af den danske forskning og udvikling bliver udført i den private sektor. I 2015 udgør Danmarks samlede forskningsinvesteringer altså knap 3 procent af BNP, imens gennemsnittet for de i alt 35 OECD-lande ligger på ca. 2 procent.

Danmark har over en årrække været blandt de OECD-lande, der investerer mest i forskning og udvikling. Også i 2012 placerede Danmark sig som ét af de lande, der investerer mest i offentlig forskning og udvikling.

Danmarks gennemslagskraft blandt OECD-landene varierer dog alt efter, om man kigger på forskningsinvesteringer udført i den offentlige eller den private sektor. Danmark ligger helt i top når det kommer til at investere i udført forskning i den offentlige sektor, imens vi må nøjes med en 10. plads, hvad angår vores forskningsinvesteringer i den private sektor – stadig målt i procent af BNP. Imens forskningsinvesteringerne i den private sektor har ligget nogenlunde stabilt over de seneste 10 år, er de samtidig steget inden for den offentlige sektor.

 

I begge tilfælde ligger Danmarks ikke desto mindre over OECD-gennemsnittet.

Sammenlignet med andre OECD-landes samlede (offentlige og private) forskningsinvesteringer indtager Danmark en syvende plads ud af de i alt 35 lande. Ud over nabolande som Sverige, Schweiz og Østrig er det Israel, Sydkorea og Japan, der investerer en højere procent af BNP i forskning. Dog overstiger Danmark store lande som USA, Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

På grund af Danmarks størrelse udgør investeringerne en mindre andel af de samlede forskningsinvesteringer i OECD. I toppen ligger store og forskningsintensive lande som Japan, Tyskland og især USA, hvor sidstnævnte står for næsten 44 procent af de samlede forskningsinvesteringer i OECD.

Danmark er desuden det land i OECD, der investerer mest i forskning inden for sundhedsvidenskab. Faktisk ligger Danmark markant over OECD-gennemsnittet på 0,14 procent, idet vi investerer 0,37 procent af BNP inden for sundhedsforskning. Desuden er de danske forskningsinvesteringer på eller over gennemsnittet inden for alle seks videnskabelige hovedområder – sundhedsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Danmarks forskningsinvesteringer har altså en pæn placering i toppen af skalaen blandt OECD-landene. Når det kommer til investeringer i grundforskning sakker vi dog bagud i en international kontekst. Danmarks andel af grundforskning ligger med sine 41 procent under OECD-gennemsnittet på 49 procent.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.