Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

DTU lukker Veterinærinstituttet

DTU må lukke instituttet på Lindholm efter ændringer i beredskabsansvar

Sick simmental cattle in the barn

Som det tidligere har været fremme, skal DTU ikke længere tage sig af beredskabsopgaver i forbindelse med husdyrsygdomme. Det får nu konsekvenser for DTUs Veterinærinstitut, der lukker, senest når myndighedsbetjeningen hører op.

Fra 2020 skal Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) nemlig overtage det veterinære beredskab, hvilket betyder, at instituttet må lukke i 2019, skriver Ingeniøren.

Med det veterinære beredskab skal KU og SSI i fremtiden stå for at bekæmpe udbrud af husdyrsygdomme som f.eks. mund- og klovsyge, svinepest og fugleinfluenza for at bevare sikkerheden for både dyr og mennesker.

DTU har nu besluttet at lukke Veterinærinstituttet af økonomiske årsager, da ca. halvdelen af instituttets indtægter kommer fra beredskabstjenesten. Selvom instituttet stadig skal leve op til sine forpligtelser helt indtil overdragelsen officielt træder i kraft, vil DTU allerede i de kommende måneder afklare, om der skal afskediges medarbejdere. De håber på en afklaring senest med udgangen af året.

Instituttet har udover Lindholm også aktiviteter på campus i Lyngby, som også lukker. Det er planen, at dele af instituttets forskning flyttes til andre afdelinger, ligesom de uddannelser, der er knyttet til instituttet også flyttes. På DTU ser man det iøvrigt som en oplagt mulighed for at undgå kompetencetab i forbindelse med beredsskabsskiftet, hvis flere af medarbejderne vil flytte til KU, når de overtager myndighedsbetjeningen efter DTU, omend det endnu er uvist om det ske.

Op til beslutningen om flytte beredskabet til KU har DTU i flere år klaget til Fødevarestyrelsen over, at betalingen for at varetage beredskabet var for lav. Røster på DTU mener ifølge Ingeniøren, at Fødevarestyrelsen har ønsket, at beredskabet blev givet videre. Da styrelsen startede konkurrencen om varetagelsen af beredskabet, blev både KU og SSI inviteret til at komme med et tilbud.

DTU har nu bedt om aktindsigt for bedre at kunne forberede sig på andre konkurrencer om håndteringen af opgaver inden for miljø- og fødevareområdet.

Læs mere om situationen på DTU og lukningen af Veterinærinstituttet

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.