Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Fremtidens arbejdsmarked kræver hjerne og hjerte

…det viser ny rapport, der har undersøgt teknologier på fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked har stor bevågenhed fra såvel politisk som forskningsmæssig og erhvervsmæssig side. Ikke mindst betydningen af ny teknologi er ofte i fokus.

Derfor har VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – lavet en rapport, hvor de ud fra de vigtigste publikationer på området, sammenfatter hvilken betydning ny teknologi vil få på fremtidens arbejdsmarked.

Generelt deler man arbejdsopgaver op i ”rutine”-arbejdsfunktioner, som er dem computere kan overtage og ”ikke-rutine” arbejdsfunktioner, der også i fremtiden skal udføres af mennesker.

Sociale og kognitive færdigheder

Gennem de sidste år har der været en kraftig vækst i jobs, der kræver gode kognitive evner og hvor en computer ikke kan udføre arbejdet. Til de kognitive evner regnes fx læsning og regning, men ind i mellem regnes også kreativitet, kritisk tænkning og nysgerrighed med. Den udvikling ser ud til at fortsætte, og det vil naturligt nok afspejle sig i fremtidens arbejdsmarked.

En anden tendens der allerede findes i dag for at være en attraktiv medarbejder, men som ser ud til at blive forstærket i fremtiden, er at kunne indgå i teams og samarbejdsevnerne. Dermed bliver også de sociale færdigheder vigtigere – hvilket også ses af den vækst, der har været i USA i jobs, der kræver både gode matematiske og sociale færdigheder. Til gengæld har der været et fald i antallet af jobs der foreskriver gode matematiske evner, men et lavt niveau af sociale færdigheder – det vil typisk sige STEM uddannelserne.

Tendensen med at kognitive og sociale færdigheder bliver vigtigere, ser man også i aflønningerne. Her fortæller rapporten, at ikke alene forøger gode sociale og kognitive færdigheder sandsynligheden for at få job, de medvirker også i dag til højere lønninger, end hvad man skulle forvente.

Færdigheder der ifølge litteraturstudierne bliver gode at have, men mindre vigtige end kognitive og sociale er It- og kommunikative færdigheder.

Bør afspejle sig i uddannelserne

I dag ligger danske skolebørn ifølge PISA undersøgelserne ikke i top hvad angår de kognitive færdigheder,  og rapporten angiver derfor at uddannelserne i fremtiden bør have fokus på at give de unge færdigheder som komplementerer ny teknologi, i modsætning til færdigheder der i fremtiden kan erstattes af ny teknologi.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.