Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Indstil medlemmer til det nye Nævn for Videnskabelig Uredelighed

Kender du nogen, der vil være egnede til at sidde i det nye Nævn for Videnskabelig Uredelighed, så skal du indstille dem inden d. 22. maj

I forbindelse med den nye lov om videnskabelig uredelighed, er det blevet vedtaget, at der skal nedsættes et nyt Nævn for Videnskabelig Uredelighed, som skal træde i stedet for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Som tidligere beskrevet i Science Report, mødes det nye nævn med blandede reaktioner.

I et åbent opslag indkalder Forskningsministeriet nye medlemmer, der sammen med en landsdommer skal udgøre det nye Nævn for Videnskabelig Uredelighed.

Nævnet skal behandle sager om videnskabelig uredelighed og gøre det i langt tættere samspil med den berørte forskninginstitution, end det skete tidligere.

Nævnets medlemmer skal være “anerkendte forskere.”

Anerkendte forskere defineres som personer der “i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.”

Det nye nævn udpeges for en fireårig periode, og medlemmer kan genudpeges, så de sammenlagt er medlemmer i op til seks år.

Indstilling til nævnet skal indeholde følgende:

  • En begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at indtræde i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
  • Et kort CV på maks. to sider
  • Kontaktinformation på den foreslåede kandidat
  • En redegørelse og eventuel dokumentation for, at den pågældende kandidat er anerkendt forsker.

Deadline for indstilling er d. 22. maj.

Læs hele opslaget og find kontaktinformation her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.