Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Ny koncernstruktur i LEO Fondet giver udsigt til flere donationer

Leo Fondet står over for en modernisering, der skal give mere frihed til Leo Pharma

Leo Fondet fik fuldt ejerskab over Leo Pharma i 1984

Succesen i medicinalvirksomheden Leo Pharma, som ejes af LEO fondet, kalder på en ny struktur i organisationen, fremgår det af en artikel fra Danmarks Fonde. Driften af Leo Pharma skal nu overgå til et holdingselskab, der fremover skal forvalte millionoverskuddet fra driftsselskabet Leo Parma.

Leo Parmas hastigt eskalerende overskud har haft tendens til at hobe sig op i selskabet, men det skal der laves om på med den nye struktur. Når formuen samles i et holdingselskab, kan det betyde, at der frigives flere penge til donationer fremover.

LEO Fondet har uddelt omkring 80 mio. kr. årligt i de seneste år, hvilket ikke er et stort greb i lommen på en fond med en samlet formue på ca. 25 mia. kr.

– Vi ser jo næsten nærige ud, når man ser på niveauet af vores uddelinger over årene, og det er jeg ked af. Men fundatsen siger jo, at vi først og fremmest skal sikre LEO Pharma, så meningen har været at bygge et kapitalberedskab op. Men vi går mod at uddele mere i de kommende år i takt med, at vi får opbygget den nødvendige administration til at håndtere et øget uddelingsniveau, siger Leo Fondets bestyrelsesformand, Lars Olsen

Inspirationen til den nye koncernstruktur kommer fra Mærsk og Novo Nordisk, og Lars Olsen har hentet kræfter udefra i form af eksterne bestyrelsesmedlemmer, som skal påbegynde den store opgave med omlægningen:

– Vi har måske været lidt bagefter alle de andre store erhvervsdrivende fonde. Den proces vi står over for er lidt ligesom at bygge et hus. Vi er startet med fundamentet. Vi har i en nøje styret proces skilt os af med den gamle governance og bygget en ny, og det har taget tid at finde de rigtige mennesker til at stå for forandringerne, siger han.

 

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.