Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Stigende stress blandt lærere

Forfatter til ny ph.d. håber, at hendes forskning skaber opmærksomhed om problemet

Et stigende antal lærere må gå på førtids- eller invalidepension som følge af stressrelaterede lidelser.

En ny ph.d.-afhandling af Lisbeth Kappelgaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet siger, at det skyldes ændrede roller og nye forventninger til lærerne.

Derudover mener Lisbeth Kappelgaard, at stress er et tabu hos lærere:

– Lærerfaget er ellers kendetegnet ved at have dialog og åbenhed som værdier, men lærerne er dobbeltramt, når stress også er et tabuemne, har hun tidligere fortalt til folkeskolen.dk.

– Jeg håber, at min forskning kan bidrage til at pege på nogle mønstre, som forhåbentlig kan danne grobund for videre forskning og videre debat om, hvordan man håndterer den her problemstilling, siger Lisbeth Kappelgaard til Science Report.

Kvalitativt studie
Lisbeth Kappelgaards ph.d. kortlægger lærerstress i en kvalitativ undersøgelse. Her har hun interviewet 15 personer, for som hun siger til Science Report, er der i forvejen meget stor overvægt af kvantitative studier:

– Der kan man selvfølgelig nå ud til rigtig mange mennesker, men de besvarelser man fik ind var typisk et rids i overfladen, siger hun og fortsætter:

– Der manglede nogle kvalitative nuancerede fortællinger fra arbejdslivet til at kaste lys over baggrunden for besvarelserne.

Undersøgelsen har desuden lagt vægt på, at lærerfaget også omfatter andre end dem, der står ved tavlen og underviser, såsom skoleledere, organisatoriske medarbejdere og HR-personale.

– Det var vigtig for mig, at de mennesker jeg talte med også repræsenterede dem, der ikke står ved tavlerne, men alligevel interagerer med Folkeskolen, siger Lisbeth Kappelgaard

Forskningen gavner
Lisbeth Kappelgaard oplever, at hendes ph.d. allerede har sat gang i diskussionen af stress i lærerfaget rundt omkring i landet. Det glæder hende, at hendes forskning er brugbar.

– Når artikler om min forskning ligger online er det spændende at se, hvordan lærerne selv begynder at diskutere deres egne erfaringer internt med hinanden, siger hun og fortsætter:

– Og noget af det som jeg synes har været meget meningsfuldt er, at de modige mennesker, der har givet stemme til problemstillingen faktisk bliver hørt i deres eget fag nu. Ambitionen har for mig været at få stemmerne formidlet videre og få den her viden ud. Og det synes jeg er lykkedes med den omtale forskningen har fået.

Læs mere hos Aalborg Universitet.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.