Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Sendelektor i dansk til University of British Columbia

University of British Columbia (UBC) i Vancouver, Canada søger ny sendelektor i dansk sprog og skandinavisk litteratur og kultur.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2020.

Om danskfaget på universitetet

Department of Central, Eastern and Northern European Studies (CENES) udbyder en såkaldt “minor” i Scandinavian Studies, hvor studerende følger undervisning i enten svensk eller dansk i to år samt tager et antal engelsksprogede kurser om nordisk litteratur og kultur.

Undervisningen i Scandinavian Studies varetages af én lokalansat lektor i svensk, sendelektoren i dansk, samt to fastansatte forskere, som bruger ca. en tredjedel til halvdelen af deres undervisningstid på Scandinavian Studies.

I det nuværende akademiske år er der ca. 30 studerende indskrevet på danske sprogkurser, og over 100 studerende følger sendelektorens 2 engelsksprogede litteraturhold.

CENES udbyder desuden undervisning i tysk, polsk og russisk. Der er i alt 17 fuldtidsansatte forskere og undervisere tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Sendelektoren ansættes som ”Lecturer in Danish and Scandinavian Studies” og varetager normalt i alt 7 kurser (à 3 credit hours hver), fordelt på 3 kurser i Term 1 (september – december), 3 kurser i Term 2 (januar – april) og et kursus i den første sommerperiode (maj – juni).

Kurserne omfatter Elementary Danish 1 og 2 (begyndere) og Intermediate Danish 1 og 2.

Derudover skal sendelektoren normalt varetage undervisningen i 3 af følgende kurser:

SCAN 332 Topics in Scandinavian Studies

SCAN 333 Major Works of Scandinavian Literature

SCAN 334 Contemporary Scandinavian Fiction

SCAN 335 Vikings and Norse Mythology

SCAN 337 Scandinavian Cinema

SCAN 411 Scandinavian Drama and Film in Translation

SCAN 412 The Northern European Epic in Translation

SCAN 414 Topics in Danish and Northern European Cultural Studies

SCAN 415 The World of the Sagas

Kurserne afholdes på engelsk med alle værker og andet materiale i engelsk oversættelse.

Undervisningsforpligtelsen udgør i alt ca. 9 konfrontationstimer om ugen med tilhørende forberedelse.

Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom opgaveretning og deltagelse i eksamination, samt den til stillingen knyttede administration.

Sendelektoren skal desuden engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette omfatter bl.a. tilrettelæggelse af danske filmaftener og lignende, besøg af danske forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til den danske ambassade og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm.

Det forventes også, at sendelektoren kan rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

  • Behersker dansk på modersmålsniveau
  • Er cand. mag. i dansk eller lignende fag
  • Har undervisningserfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog
  • Har et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur
  • Er indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde
  • Behersker engelsk skriftligt og mundtligt på højt niveau
  • Har gode samarbejdsevner

Undervisningserfaring i nordisk mytologi, norrøne studier, vikingestudier eller de islandske sagaer vil være en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår

Sendelektoren ansættes af universitetet efter de ved universitetet gældende regler og i henhold til lokal overenskomst mellem UBC og UBC Faculty Association.

Ansættelsesperioden er 3 år med mulighed for forlængelse med yderligere 3 år. Sendelektorer kan ikke ansættes på det samme universitet i mere end 6 år i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelsen om Lektoratsordningen.

Sendelektoren modtager løn fra universitetet. Bruttolønnen det første år af ansættelsen udgør CAD 34.755 (ca. 167.000 kr.) om året. Derefter justeres lønnen årligt i overensstemmelse med den årlige lønstigning aftalt i universitetets overenskomst med UBC Faculty Association.

Sendelektoren kan tilmelde sig en række “faculty benefits”, som fx tilskud til dækning af tandlægeomkostninger, livs- og sundhedsforsikring, samt universitetets pensionsordning. Omkostningerne deles af universitetet og sendelektoren, hvor universitetet betaler størstedelen.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse yder desuden et årligt personligt tilskud på 205.687 kr. (2020-niveau).

Styrelsen dækker rejseudgifter for lektoren og dennes familie ved til- og fratrædelse efter 3 år samt godtgør 90 % af rimelige flytteudgifter til flytning af bohave efter godkendt tilbud.

Det personlige tilskud og tilskud til rejse og flytning indberettes som B-indkomst til de danske skattemyndigheder. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark, afhænger af en række personlige forhold, som ansøger bør afklare med sin skatteforvaltning. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder.

Styrelsen betaler desuden en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danskundervisere i udlandet. Kurset afholdes i Danmark typisk den første uge i august.

Ansættelsen er betinget af, at der eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Visum og arbejdstilladelse

Universitetet igangsætter visumprocessen før sendelektorens indrejse til Canada. Sendelektoren ansøger derefter om arbejdstilladelse. Det forventes, at sendelektoren vil få tildelt en 3-årig arbejdstilladelse. Tilladelsen kan fornyes, såfremt sendelektoren og universitetet ønsker at forlænge samarbejdet i yderligere 3 år.

Søg stillingen

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2020. Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk og engelsk.

Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i uge 17, enten i København eller via skype.

Efter afholdelse af samtaler indstiller Lektoratsudvalget udvalgte kandidater til universitetet. Universitetet afholder derefter en 2. runde samtaler via skype med udvalgte kandidater.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos:

  • Institutleder, Geoffrey Winthrop-Young, tlf: 1-604-822-5155, e-mail: wintrop@mail.ubc.ca
  • Den fratrædende sendelektor, Kim Sandvad West, e-mail: kim.west@ubc.ca

Om Lektoratsordningen

Lektoratsordningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet har til formål at udbrede kendskabet til dansk i udlandet gennem støtte til danskundervisning ved udenlandske universiteter.