kultur

Nye samarbejder mellem museer og universiteter har fokus på forskningsformidling

Velux Fonden støtter tre museumsprojekter, der nytænker forskning og formidling på de danske museer.

Af - 27. maj 2020

Programchef for humanvidenskabelig forskning hos Velux Fonden, Henrik Tronier. Foto: Velux Fonden.

Tre samarbejdsprojekter med i alt ni museer og fire universiteter får nu penge fra Velux Fondens museumsprogram, der støtter samarbejde mellem museer og universiteter. 

Projekterne modtager i alt 14,3 mio. kroner, og pengene skal gå til at undersøge tre hovedspørgsmål; Hvad betød omstillingen til fossil energi for livet i 1800-tallets byer, og hvilket lys kan det kaste over vores moderne liv, forbrug og den grønne omstilling? Hvordan skaber nomader rundt om i verden et ’hjem’, og hvordan oplever vi selv ’hjemlighed’? Og hvilke lydbilleder levede fortidens beboere i, og hvordan kan  disse soundscapes genskabes i museernes historiske bygninger for at styrke en autentisk museumsoplevelse?

– De danske museer er ramme for både oplevelser, oplysning og refleksion. Uden forskningen som en motor ville museerne stivne i forældet viden og svække den vigtige demokratiske rolle, de spiller som vidensinstitutioner. Her er samarbejdet med universiteterne en gevinst for begge parter, siger Henrik Tronier, programchef i Velux Fonden. 

Den tætte sammenhæng mellem forskning og formidling er fælles for de tre museumsprojekter, fortæller han: 

– Gennem forskningen skaber projekterne original, ny viden om fortidige eller fremmede verdener og livsformer. Gennem formidlingen bringer de den ind i en dialog med nutiden som et perspektiv på vores liv og samfund. Her rækker de bredt ud til befolkningen og taler til både sanser og indsigter, oplevelse og oplysning, siger Henrik Tronier.

100 mio. siden 2015 
De fire universiteter, der deltager i projekterne, er Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet.

Et af de meget brede samarbejder er projektet “”Bylivets sorte omstilling”, der modtager 4,97 mio. kroner. Her deltager både Odense Bys Museer, Den Gamle By, Danmarks Jernbanemuseum, Energimuseet og Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt Aalborg Universitet.

Mens vi i dag stræber mod en grøn omstilling, vil forskerne i projektet lave en historisk undersøgelse af bylivets sorte omstilling, og hvordan vi i første omgang kom hertil. 

Projektet samler en tværfaglig gruppe af forskere, der kombinerer viden om om hverdagslivets forandringer med universitetshistorikeres indblik i systemernes udvikling og naturvidenskabens kvantitative tilgang, lyder det i en pressemeddelse. 

Det er sjette gang, at Velux Fonden uddeler midler under museumsprogrammet. Siden 2015 er der blevet givet  mere end 100 mio. kroner i bevillinger til i alt 22 forskellige projekter overalt i Danmark. 

Projekterne involverer ni museer:
Moesgaard Museum
Museum Sønderjylland
Odense Bys Museer
Den Gamle By
Danmarks Jernbanemuseum
Energimuseet
Struer Museum
Skanderborg Museum
Museum Midtjylland

Fonden modtog i alt 30 interessetilkendegivelser på museumsprogrammets åbne opslag i 2019. Heraf blev 10 projektforslag inviteret til at udarbejde en fuld ansøgning. Blandt disse er der nu bevilget ca. 14,3 mio. kr. til de tre udvalgte projekter.

Læs også: Bevillinger fra Velux Fonden skal sikre unik indsamling af corona-data.

samfund

Ny strategi for CBS vælges i samarbejde med erhvervslivet

CBS har det seneste år arbejdet på en ny strategi. Som noget helt særligt har universitetet haft sine vigtigste samarbejdspartnere, særligt fra dansk erhvervsliv, inde over de forskellige muligheder undervejs i processen. Nu står valget mellem to scenarier