penge & Navne

AAU-professor bliver ny formand for DFiR

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har fået ny formand og fire nye medlemmer. Fremover skal professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet stå i spidsen for rådet.

Af - 31. marts 2020

Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet bliver formand for DFiR. Foto: Aalborg Universitet.

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har valgt, at det bliver professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet, der fremover skal lede arbejdet i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR). 

Frede Blaabjerg tager hul på arbejdet allerede fra i morgen, den 1. april 2020, hvor han afløser den nuværende formand, Jens Oddershede, der har stået i spidsen for rådet siden det blev etableret i 2014. 

Frede Blaabjerg er professor i effektelektronik på Institut for Energiteknik, og han er en international anerkendt forsker og blandt de førende på sit felt. Han har blandt andet modtaget prisen Global Energy Prize for sit tekniske og ledelsesmæssige bidrag til forskningen i effektelektronik, og er præsident for IEEE Power Electronics Society.

Om Frede Blaabjerg
Frede Blaabjerg er professor i effektelektronik.
I 2017 blev Frede Blaabjerg udnævnt til Villum Investigator.
Frede Blaabjerg er vicepræsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).
Frede Blaabjerg er præsident for IEEE Power Electronics Society (PELS) i 2019 og 2020. IEEE PELS er et af IEEE’s 39 societies og tæller over 9.000 medlemmer på verdensplan.
Kilde: Aalborg Universitet

Desuden er han kendt for at være en særdeles produktiv forsker: Frede Blaabjerg har i løbet af sin karriere udgivet mere end 1.400 videnskabelige artikler

Læs også: AAU-professor publicerer forsknings-artikel hver femte dag.

Fire nye medlemmer
I forbindelse med udnævnelsen af den nye formand, er der også fundet fire nye medlemmer, imens fire siddende medlemmer er blevet genudpeget for de næste tre år.

Fra 1. april 2020 er rådets sammensætning følgende: 
– Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet (formand)
– Professor, centerleder Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet
– Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
– Professor MSO Kristine Niss, Roskilde Universitet
– Forskningsdirektør Christina Aabo, Ørsted
– Institutleder Anna Haldrup, Københavns Universitet (genudpeget)
– Professor, direktør Søren Rud Keiding, Aarhus Universitet (genudpeget)
– Professor, forskningschef Søren Bech, B&O og Aalborg Universitet (genudpeget)
– Professor, Head of Talent Programmes Thomas Sinkjær, Lundbeckfonden (genudpeget)

Kristine Niss, som er én af de nye medlemmer, er tidligere formand for Det Unge Akademi, der hører under Videnskabernes Selskab. 

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds opgave er at give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre “uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation på et overordnet niveau”. Rådet er på den måde med til at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Udpegningen af det nye råd er sket på baggrund af et åbent opslag. I en pressemeddelelse takker Uddannelses- og Forskningsministeriet for de mange gode forslag af kandidater, der er indsendt.

Om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab og således ikke repræsenterer politiske, institutions- eller økonomiske interesser.
Rådet sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet. Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på yderligere tre år.
Rådet sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Uddannelses- og Forskningsministeriet Rådet blev etableret den 1. april 2014, hvor det tidligere Danmarks Forskningspolitiske Råd og rådgivningsdelen fra Rådet for Teknologi og Innovation blev lagt sammen i DFiR, der fik ansvaret for at levere sammenhængende uafhængig og uvildig forsknings- og innovationspolitisk rådgivning i Danmark.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

I forbindelse med at Jens Odderhede skulle give stafetten videre til en ny, beskrev han i et interview til Science Report, hvordan rådet har udviklet sig i de seks år under hans ledelse. 

– Jeg synes, at vi er blevet mere synlige og mere hørt. Det er sket, fordi vi har fastholdt vores tre kvalitetskrav, og de anbefalinger, vi kommer med, er velfunderet. Så vi har høje ambitioner, men vi føler, at vi lever op til dem, lød det blandt andet fra Jens Oddershede. 

Du kan læse det fulde interview med den afgående formand her

debat

GTS: Teknologisk innovation er vejen ud af coronakrisen

Når økonomien skal genstartes er det helt afgørende at indtænke, hvordan forskning og innovation danner grundlag for ny grøn vækst. Her er udspillet fra CO-industri og DI det helt rigtige sted at starte processen, skriver direktør for GTS-foreningen.

Industrien foreslår omfattende dansk forskningsindsats

12 forslag fra DI og CO-industri skal sikre, der der stadig bliver lavet forskning og udvikling i kriseramte virksomheder efter coronakrisen. Der også brug for at fokusere offentlige forskningsmidler i retning af virksomhedernes behov, lyder forslaget.