Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

DTU skal lede projekt om EU’s fremtidige energiforskning

Nyt EU-projekt med DTU i spidsen skal tegne linjerne for EU’s fremtidige energiforskning

Europa-Kommissionen har netop tildelt 1 mio. euro til DTU’s Energy-X-projekt, som skal bidrage til at forberede EU’s fremtidige store satsninger inden for forskning på energiområdet.

Det er professor Jens Nørskov fra DTU, der står i spidsen for konsortiet bag Energy-X, som i alt 13 europæiske universiteter og forskningsinstitutioner, og 29 store virksomheder, deltager i.

– Jeg er begejstret for, at Danmark og DTU med Energy-X får mulighed for at præge EU’s fremtidige indsats på hele energiområdet. Vi har en stærk position inden for energiforskning, og forhåbentlig kan det med EU’s kommende satsning lykkes at få skabt løsninger, der kan realisere det fossilfrie samfund, siger prorektor på DTU, Rasmus Larsen.

Projektet har fokus på at løse en af vor tids største udfordringer, nemlig at skaffe tilstrækkelig energi og materialer til jordens voksende befolkning, samtidig med at både det miljømæssige aftryk og påvirkningerne af klimaet mindskes.

Derfor orienterer projektet sig mod nye katalysemetoder, der omsætter solens energi til kemiske processer, som skal gøres så effektive, at de kan bruges til at producere de mange materialer, vi i dag fremstiller af fossile brændstoffer.

Målet med Energy-X er at samle viden, teknologier og ekspertise fra hele Europa for at overvinde de sidste barrierer frem mod en effektiv energikonvertering.
– Jens Nørskov, professor

Fælles europæisk platform
I første omgang skal de bevilgede midler anvendes til at få skabt en platform, der både skal rumme førende europæiske forskere, virksomheder og organisationer på området.

– Målet med Energy-X er at samle viden, teknologier og ekspertise fra hele Europa for at overvinde de sidste barrierer frem mod en effektiv energikonvertering. I stedet for at arbejde fragmenteret med viden og ekspertise på de enkelte forskningsinstitutioner, virksomheder, organisationer m.m. vil vi forene de europæiske kræfter og dermed bedre kunne nå i mål med nye løsninger, siger Jens Nørskov.

Bevillingen til Energy-X er en såkaldt CSA-bevilling (Coordination and Support Action). I første omgang er interessevaretagelse derfor en væsentlig del af opgaven. Energy-X-konsortiet forventes at etablere et helt økosystem af universiteter, virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er i løbet af det kommende år, ligesom projektet skal samle opbakning både fra Europa-Kommissionens generaldirektorater og de enkelte europæiske lande.

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.