penge & Navne

Innovationsfonden skal have ny bestyrelsesformand

Den nye formand forventes at komme fra det private erhvervsliv, have forståelse for det politiske spil og erfaring med bestyrelsesarbejde

Af - 30. september 2018

Innovationsfonden skal finde en afløser for Jens Maaløe som bestyrelsesformand

Danmarks Innovationsfond skal have ny bestyrelsesformand. Derfor har fonden lavet et åbent opslag der efterlyser egnede kandidater.

Fondene er en af hjørnestenene i den løbende finansiering af dansk forskning og udvikling og har ifølge sin egen hjemmeside 8 mia. kr. i aktive investeringer fordelt på bl.a. 32 nye grand solutions projekter og 600 aktive innobooster investeringer.

Den nye bestyrelsesformand skal afløse Jens Maaløe der har siddet i fondens bestyrelse siden april 2014 og har været formand siden 1. januar i år.

Det er en stor opgave der venter den nye formand, som bl.a. skal sikre Innovationsfondens flytning til Aarhus

Det er en stor opgave der venter den nye formand, som bl.a. skal sikre at Innovationsfondens politisk bestemte flytning til Aarhus forløber så gnidningsfrit som muligt, og hun eller han skal også forholde sig til en igangværende ekspertevaluering af fondens første fem år, som forventes færdig i løbet af første halvår 2019.

Hvilke kvalifikationer der præcist efterspørges hos en ny formand fremgår ikke af opslaget, dog fremgår det at hun eller han skal kunne udvikle og arbejde med strategier der flugter med fondens formål og sikrer at fondens investeringer skaber effekt.

Derudover står der i opslaget at:

“De store forandringer både i kraft af opfølgningen på evalueringen af fonden og flytningen af hovedkontoret kalder på en profil, der har gode strategiske ledelsesmæssige kompetencer, organisatoriske evner og har forståelse for samspillet med ministeriet og det politiske niveau.”

Og:

“Bestyrelsesformanden skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Blandt de kompetencer, der vil blive lagt vægt på, er erfaringer med bestyrelsesformandsposter og strategisk ledelse.”

Innovationsfonden var en af de største bidragydere af de såkaldte konkurrenceudsatte midler til dansk forskning og i 2017 investerede fonden i alt 1.3. mia. kr.

Blandt de mange projekter der blev investeret i kan blandt andet nævnes projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Innovationsfondens opgave er særligt at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Der er frist for indstilling af kandidater den 21. oktober 2018 og den nye formand forventes at tiltræde i starten af 2019 for en tre årig periode..

Læs det fulde opslag

Tags:

debat

Tid til ny regeringsmålsætning for den offentlige forskning

1-procentsmålsætningen er gået fra at være en løftestang til at blive en udfordring for dansk forskning. Derfor har vi brug for en ny regeringsmålsætning, som angiver et minimumsniveau for statens bevillinger til forskning. Det peger en ny undersøgelse på