penge & Navne

Nye ansigter skal dele forskningsmillioner ud i DFF

Danmark Frie Forskningsfond kan snart sige velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen og det faglige forskningsråd. De skal være med til at identificere de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning.

Af - 26. oktober 2019

Få Science Reports nyhedsbrev
Tilmeld dig gratis

Nye, kloge hoveder skal fremadrettet være med til at sætte dagsordenen i Danmarks Frie Forskningsfond. Fra d. 1. januar 2020 tiltræder der nemlig nye medlemmer til bestyrelsen og forskningsrådet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget tre nye bestyrelsesmedlemmer ud fra blandt andet indstillinger fra forskningsmiljøerne.

Det drejer sig om professor Maja Horst fra Danmarks Tekniske Universitet, vicepræsident Ole Kirk fra Novozymes A/S, og professor Mette Marie Rosenkilde fra Københavns Universitet.

De skal sammen med de øvrige seks bestyrelsesmedlemmer lede DFF, hvor en af opgaverne bliver at formulere en ny treårig strategi.

Nye rådsmedlemmer
Tidligere på året blev der også valgt otte nye medlemmer til DFF’s faglige forskningsråd. De blev udpeget af bestyrelsen ud fra samme kriterier som de nye bestyrelsesmedlemmer – nemlig åbent opslag og indstillinger fra forskningsmiljøerne.

De nye medlemmer i forskningsrådet skal være med til at fordele risikovillige midler for cirka én milliard kroner i 2020 til den forskerinitierede frie forskning, og de skal dermed være med til at udvælge og finansiere de bedste forskningsideer. 

Samtidig skal de løse opgaver i forbindelse med udmøntning af midler til tematisk forskning.

Med de nye medlemmer i bestyrelsen såvel som forskningsrådet består DFF’s bestyrelse nu af ni bestyrelsesmedlemmer, mens der er 75 rådsmedlemmer fordelt på fem forskningsfaglige råd.

De nye medlemmer tiltræder deres stillinger for en fireårig periode. 

Science Report