Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Aarhus Universitet forsøgte at dække over skandalerapport

Ane Halsboe-Jørgensen ser på sagen med alvor, siger ministeren til dagbladet Information.

Oksekødsskandalen på Aarhus Universitet fortsætter. Foto: Clara Bastian/iStock.

Aarhus Universitet får hård kritik fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i sagen om den såkaldte oksekødsrapport.

Det skriver dagbladet Information.

Information beskriver, hvordan universitetet traf beslutning om i strid med loven at tilbageholde anmodninger om aktindsigter. Og efterfølgende dække over beslutningen overfor styrelsen.

– Jeg blev ikke informeret om, at der var truffet en beslutning, som strider mod lovgivningen. Jeg blev heller ikke informeret om, at universitetet i de to første redegørelser har tilbageholdt den viden for styrelsen. Så jeg er ikke blevet oplyst om, at vi var på vej ud på et skråplan der, siger AU-rektor Brian Bech Nielsen til Information.

AU-rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse/AU Foto.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) finder universitetets ageren uacceptabel.

– Når der kommer så alvorlig kritik fra styrelsen, så er det en sag, jeg ser med alvor på. Min klare forventning er, at Aarhus Universitet ikke lader det her være noget, der gentager sig, siger uddannelses- og forskningsministeren til avisen.

Landbruget skrev med
Skandalen udspringer af en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – på Aarhus Universitet, der undersøgte, hvordan okse- og kalvekød påvirker klimaet sammenlignet med andre produkter. I konklusionen lød det blandt andet, at forbrug af alkohol og søde sager i højere grad end oksekød har negativ påvirkning på klimaet.

Efterfølgende har dagbladet Information afdækket, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer var projektleder, mens personerne i styregruppen bag rapporten bestod af personer fra landbrugs- og kødsektoren, herunder Danish Crown.

Derudover er det kommet frem, at rapportens forord, indledning og et afsnit om projektet blev skrevet af folk fra landbruget. Samtidig var landbruget også med til at udfærdige pressemeddelelsen om rapporten. Derudover ændrede landbruget også titlen på rapporten og fik skiftet forsidefotoet.

Tidligere har Aarhus-rektor Brian Bech Nielsen erkendt i en redegørelse til forskningsministeren, at dele af rapporten stred mod god forskningsskik.

– Forskningen skal være uafhængig af særinteresser, og uafhængigheden må ikke kunne drages i tvivl. Ledelsen på Aarhus Universitet beklager derfor dybt forløbet omkring ovennævnte rapport, lød det i september 2019 fra AU’s rektor.

Sagen har fået konsekvenser

Flere personer på Aarhus Universitet har i kølvandet på rapporten forladt universitetet.

Allerede i september 2019 valgte institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, efter aftale at forlade sin stilling og Aarhus Universitet.

– Undersøgelsen er ikke tilendebragt, men selv om vi afventer den, er der ingen tvivl om, hvor hovedansvaret for at sikre uafhængighed og armslængde i rapporten ligger. For uagtet at den er udgivet som en DCA-rapport, så er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde. Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad, sagde dekan Lars Henrik Andersen.

Senest har universitetets chefjurist forladt sin stilling, skriver Information.

Rapporten ’Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre’ er siden blevet trukket tilbage.

Forsiden lige nu:

Ny rapport vender vrangen ud på universitetsloven

En ny rapport viser store udfordringer med forskningsfriheden og arbejdsvilkår på de danske universiteter. Men det er lykkedes at modernisere universiteterne og få mere forskning ud i samfundet.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.