Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

CBS sætter rekord i ekstern finansiering af forskning

Nu satser universitetet på at arbejde mere strategisk med de private fonde, siger prodekan

Foto: Copenhagen Business School.

I det forgangne år modtog CBS flere eksterne penge til forskning end noget tidligere år. Det fremgår af universitetets årsrapport.

I 2018 fik CBS 182 mio. kroner i ekstern finansiering, og det er en stigning på 60 mio. kroner sammenlignet med året før.

Det skyldes i overvejende grad, at universitetet har kunnet tiltrække flere penge fra offentlige aktører til igangværende forskningsprojekter. Det gælder Grundforskningscenteret FRIC og infrastrukturs-projektet DRDS, der begge er blevet forlænget med hhv. 32 mio. og 36 mio. kroner.

CBS arbejder i dag mere strategisk med at øge den eksterne finansiering af forskning. Det fortæller prodekan for forskning, Nanna Mik-Meyer:

– Vi har fået mere fokus på at professionalisere og koordinere funding på CBS. Vi har nu fundingskoordinatorer på alle institutter, som skal være med til at styrke indsatsen, og der er øget opmærksomhed på at få flere midler hjem og på at kvalitetsløfte ansøgningerne, fortæller prodekanen.

På grund af størrelsen på de to store enkeltbevillinger, der skal have en stor del af æren for det gode resultat i 2018, forventer Nanna Mik-Meyer ikke, at CBS vil kunne tiltrække lige så mange eksterne midler i 2019.

– Men jeg forventer, at det vil smitte positivt af, at 2018 har været et rigtig godt går i forhold til hjemtag af eksterne midler. Vi skal helt sikkert bruge succesen til at få forskere til at søge eksterne midler, siger hun.

Arbejde strategisk med fondene

CBS har et ønske om at hente flere penge fra offentlige bevillingsgivere som ERC (Det Europæiske Forskningsråd), Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Frie Forskningsfond, men også om at hente flere penge fra privat side.

– Vi kommer til at arbejde mere strategisk med fondene, så deres viden om praksis også bringes i spil i idéfasen

Derfor har universitetet en ambition om at være mere proaktive overfor de private fonde, fortæller prodekanen.

– Det vil vi helt konkret gøre ved at invitere fondene ind på CBS og præsentere dem for nogle ideer. I dag vil mange private fonde gerne kunne sætte deres præg på selve idéudviklingen i et forskningsprojekt, siger Nanna Mik-Meyer, som konstaterer at;

– Vi kommer til at arbejde mere strategisk med fondene, så deres viden om praksis også bringes i spil i idéfasen. Det er et win-win for både fondene og CBS.

Formålet er, at CBS på den måde får en føling med, hvilken forskningsidéer, fondene finder interessante og relevante, og at fondene kan give en form for sparring inden ansøgningen om en bevilling bliver sendt afsted. Og målet skulle gerne være, at flere ansøgningerne får bevillinger.

– Det betyder naturligvis ikke, at fondene forpligter sig til at støtte et projekt, hvis idé, de har vist interesse for i et tidligt stadium. Men der er ikke nogen grund til, at fondenes ønsker til forskningen ikke kommer i spil på en konstruktiv måde, mener Nanna Mik-Meyer.

Det strategiske arbejde med at hente flere eksterne midler til forskning hænger sammen med, at CBS har en ambition om at øge relevansen og kvaliteten af forskningen på CBS.

– Vi har ikke en ambition om bare at hente flere penge. Vi skal sikre os, at de penge, vi får ind, støtter nogle projekter, hvor forskningen kan blive publiceret i gode, internationale tidsskrifter. De to ben – eksterne finansiering og publicering i de bedste tidsskrifter – står sammen. Det handler ikke om at hente penge for pengenes skyld, siger prodekanen.

I 2018 er antallet af artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter steget markant på CBS, ifølge årsrapporten.

Færre samarbejder – og større ansøgninger

Imens den eksterne finansiering nåede nye højder i 2018, havde CBS dog færre samarbejder med eksterne parter end tidligere.

Fra 2017 til 2018 er antallet af ekstern finansierede forskningssamarbejder faldet fra 75 til 35 projekter, viser tal fra årsrapporten.

Den udvikling hænger sammen med, at CBS i 2018 har fokuseret på at indsende større og mere prestigefyldte ansøgninger om ekstern finansiering. Derfor har de også sendt færre ansøgninger end tidligere år, lyder forklaringen i rapporten.

Nanna Mik-Meyer uddyber;

– Tidligere har vi haft utrolig mange mindre ansøgninger på under en 500.000 kroner. Vi vil have flere større bevillinger. Der er ret meget arbejde i at lave en ansøgning, og vi skal bruge ressourcerne fornuftigt. Derfor ønsker vi flere større bevillinger.

Imens selve antallet altså er faldet, har CBS tiltrukket større projekter i samarbejde med erhvervslivet end tidligere, og det økonomiske omfang af de eksterne forskningssamarbejder er derfor steget fra 83 mio. kroner i 2017 til 105 mio. i 2018.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.