Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forsk2025

Fond øger støtten til tværvidenskabelige projekter

Danmarks Frie Forskningsfond vil i ny strategi fokusere på risikovillighed og excellence

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) vil med sin nye strategi for årene 2018-2020: “Ny viden og erkendelse til gavn for samfundet” styrke sit fokus på originalitet, excellence og forskningens impact på samfundet. Derudover skal tværvidenskaben prioriteres højere end den hidtil er blevet.

Fonden uddeler årligt knap en mia. kr. til i omegnen af 400 projekter. Og det er de uddelinger der nu er blevet gået efter i sømmene.

Resultatet er en ny strategi, som skal sikre at den forskning fonden støtter er med til at skabe ny viden af høj kvalitet, som efterfølgende spredes i samfundet:

– Vi tror på, at kombinationen af originalitet og excellence gør forskningsprojekterne skelsættende, ikke blot for forskningens fremdrift men også for den samfundsgavn, projekterne kan ende med at havesiger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen. Han uddyber:

– Vi vil finansiere de dygtigste med de bedste idéer. Samtidig skal vi være risikovillige, det er vores opgave at give originale idéer et finansielt rygstød og sende dem videre i fødekæden.

Fondens grundlæggende bevillingsformat med at give støtte til en forholdsvis stor mængde af mindre projekter fastholdes i den nye strategi.

– I en tid, hvor tendensen i mange fonde går mod større og færre bevillinger, fastholder fonden fokus på de mindre, men nyskabende projekter, og derfor er flere finansieringskilder til at løfte forskningsidéer med et stort potentiale essentiel, siger bestyrelsesformanden.

Styrket tværvidenskabeligt fokus

Til gengæld styrkes fokus på tværvidenskabelige projekter. Tværvidenskab er et område som fonden tidligere er blevet beskyldt for at have svært ved at håndtere. Og det gøres der altså nu noget ved.

Konkret vil fonden styrke sin indsats overfor de projekter der går på tværs af de eksisterende råd. Det skal ske ved allerede i 2018 at oprette et nyt tværrådsligt udvalg. Det nye råd kan juridisk sidestilles med de fem eksisterende forskningsfaglige råd og vil bestå af de fem rådsformænd. Derudover vil fonden øge brugen af ekstern bedømmelse af projekterne, for at sikre øgede tværvidenskabelige kompetencer i udvælgelsen af projekterne – og der afsættes en pulje til tværvidenskabelig forskning.

Ydermere har DFF taget initiativ til et nyt fællesnordisk program for tværvidenskabeligt forskningsprogram og har inviteret øvrige nordiske offentlige fonde til at deltage i møde om emnet i maj.

Forsiden lige nu:

Forskningen i Region Sjælland har vokseværk

På seks år er Regions Sjællands samlede antal af forskningsartikler steget med over 50 procent. ​Særligt to forskningsområder og et hospital høster gode resultater.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.