Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Flere danske universiteter optaget i ambitiøs EU-alliance

Også KU deltager i nyt alliance-projekt med fokus på europæisk forskning og innovation.

Foto: iStock.

Artiklen er opdateret kl. 14:11, da CBS ved en fejl ikke var nævnt i første omgang. 

I 2017 fik den franske præsident Emmanuel Macron en idé om at etablere 20 “europæiske universiteter” inden 2024. Universiteterne, der i praksis fungerer som alliancer mellem en håndfuld eller flere universiteter i Europa, skulle knytte institutionerne tættere sammen ved at styrke fælles forskning og samarbejde på tværs af lande.

Ideen gav genlyd i EU, og sidste år søsatte Kommissionen de første 17 europæiske universitetsalliancer. Fra dansk side kom både Københavns Universitet og Aalborg Universitet med i hvert sit partnerskab.

Nu er 24 nye alliancer på tværs af kontinentet blevet godkendt, hvor både Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og RUC er repræsenteret. Imens AU’s alliance har fokus på udveksling af viden blandt de studerende, er samlingspunktet for den alliance som RUC deltager i at styrke samarbejdet mellem de såkaldte reformuniversiteter. 

– Formålet med alliancen er at skabe et tæt samarbejde mellem interessante reformuniversiteter i Europa. Vi håber, at samarbejdet giver os mulighed for at forny os selv og lære af hinandens erfaringer. Samtidig håber vi, at alliancen vil kunne fungere som et samlingspunkt for alternativ og innovativ universitetstænkning i Europa og i verden, siger rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen.

Fra dansk side finder man desuden CBS i alliancen Aurora, der har fokus på bæredygtig udvikling.

EU-bevilling til projekt om forskning
Ud over de nye alliancer, der netop er blevet godkendt, har flere af de eksisterende for nylig modtaget en pose EU-midler til at søsætte nye projekter. Det gælder blandt andet for Københavns Universitet, der er medlem af alliancen 4EU+. 

EU-Kommissionen har bevilget ca. to mio. euro til projektet, hvor 4EU+-universiteterne skal undersøge, hvordan de kan styrke den europæiske forskning på en række punkter.

4EU+-alliancen består af seks europæiske universiteter.
De øvrige medlemmer er Charles University i Prag, Heidelberg University, Sorbonne University i Paris, University of Milan og University of Warsaw.

Det fortæller professor Bo Jellesmark Thorsen, institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på KU, der er koordinator på projektet. 

– Vi har valgt at adressere fem hovedlinjer i projektet, så vi bliver bedre til at udvikle og dele hinandens forskningsunerstøttende praksisser. Den første arbejdspakke kigger på, hvordan vi som universiteter påvirker og danner forskningsdagsordener i samfundet. Det kunne for eksempel være inden for klima eller covid-19, forklarer han. 

De andre hovedelementer i projektet handler om, hvordan universiteterne arbejder med talentudvikling og rekruttering, forskningsinfrastruktur, samarbejde og dialog med det omgivende samfund og open science-agendaen, der handler om at gøre forskningsdata og -resultater frit tilgængeligt. Om sidstnævnte forklarer Bo Jellesmark Thorsen: 

– Det er noget alle universiteter i Europa bakser med, fordi der er en masse komplikationer og overvejelser, for eksempel omkring individuelle rettigheder og GDPR-regler. Der er også stor forskel mellem universiteterne på, hvor succesfulde vi er på den dagsorden. 

Imens nogle universiteter er stærke på ét indsatsområde, har andre gode erfaringer fra et andet – og det er netop formålet med samarbejdet;

– Det handler om, hvad vi kan lære af hinanden og om at dele erfaringer på tværs og at finde nye måder at understøtte forskning og innovation på, siger Bo Jellesmark Thorsen og uddyber; 

– Jeg tror, at de seks universiteter i alliancen får ret forskellige gevinster ud af samarbejdet, fordi de har forskellige styrker og svagheder i deres forskning og uddannelse. 

For eksempel håber han, at Københavns Universitet kan drage nytte af de erfaringer man har fra universiteterne i Sorbonne og Milano omkring “outreach og samarbejde med virksomheder”; 

– Der er Sorbonne og Milano i gang med nogle ting, som vi kan lade os inspirere af. På den anden side er Københavns Universitet stærke, når det gælder om at rejse midler fra eksterne parter, for eksempel EU. Det er måske noget, vi kan lære fra os. 

Men er I nødvendigvis interesseret i at lære andre europæiske universiteter, hvordan man bliver dygtig til at hjemtage EU-midler? 

– Det er vi selvfølgelig set i lyset af den EU-ånd, alliancen er skabt i, lyder det med et smil fra Bo Jellesmark Thorsen, der uddyber;

– Det afspejler, at den europæiske forskningsverden ikke kun skal være konkurrencebaseret, men også samarbejdsorienteret. Vi er gode til at hjemtage midler på KU og generelt i Danmark. Og ja, hvis de andre universiteter bliver bedre til at understøtte deres forskere i at hjemtage og forvalte eksterne midler, forsvinder der måske nogle konkurrencemidler fra EU. Men omvendt må vi sige; sådan skal det være. Så må vi konkurrere på idéer og kompetencer og i mindre grad på hvem, der har det bedste administrative set-up. 

Det sjette og sidste element i projektet er, at alliancen vil “identificere tværgående barrierer for nye og bedre tilgange inden for de fem hovedområder”og foreslå mulige løsninger.  

RUC, CBS og AU i alliance
Blandt de alliancer, der i år er blevet godkendt, deltager tre danske universiteter, nemlig RUC, CBS og Aarhus Universitet. 

Her kan vi for alvor gå dybere ind i et universitetssamarbejde, hvor grænserne udviskes, og samarbejdet bliver mere sømløst

Den ene er Circle U.-alliancen, som består af Humboldt-Universitetet, King’s College London, Université de Paris, Universitetet i Beograd, Universitetet i belgiske Louvain Universitetet i Oslo og Aarhus Universitet

Siden alliancen blev grundlagt, har parterne opbygget et stærkt samarbejde, fortæller prorektor Berit Eika, som tilføjer, at coronakrisen “kun [har] bekræftet overfor hele verden, hvor vigtigt det er, at universiteter arbejder tæt sammen”.

– Det har yderligere styrket troen på vores fælles projekt, og det er en vigtig milepæl, at vi nu har fået anerkendelse og finansiering til at fortsætte kursen mod et mere integreret universitets-Europa, siger prorektoren.

Også rektor Brian Bech Nielsen er meget begejstret for EU-Kommissionens anerkendelse og ser ligesom Berit Eika meget interessante perspektiver i Circle U.-alliancen:

– Her kan vi for alvor gå dybere ind i et universitetssamarbejde, hvor grænserne udviskes, og samarbejdet bliver mere sømløst. Det er et stort ønske, der går i opfyldelse for os, for Circle U. bliver en vigtig del af AU’s strategiske ambitioner for internationalisering.

Omdrejningspunktet for alliancen er frem for alt de studerende, der blandt andet får bedre muligheder for udlandsophold, og flere af AU’s studerende har allerede kastet sig ind i samarbejdet, for eksempel ved at deltage i seminarer med deres nye europæiske medstuderende, oplyser AU i en pressemeddelelse. 

De syv universiteter i Circle U.-alliancen repræsenterer i alt 334.000 studerende og 51.000 medarbejdere. Alliancen har samtidig tilknyttet godt 30 organisationer og virksomheder som eksterne samarbejdspartnere.

Omdrejningspunktet i Aurora-alliancen, som CBS indgår i, er bæredygtighed med fokus på FN’s verdensmål, og hvordan universiteternes forskning og undervisning kan bidrage til at indfri målene.

Med i alliancen er desuden Vrije Universitet, Amsterdam, Islands Universitet, britiske University of East Anglia, det tyske Duisburg-Essen-universitet,  University of Aberdeen i Skotland, italienske University Federico II, franske Université Grenoble-Alpes, spanske Rovira i Virgili University, østrigske University of Innsbruck og Palacký Universitet fra Tjekkiet.

I en tredje alliance, The European Reform University Alliance, som samler fem yngre reformuniversiteter, finder man fra dansk side Roskilde Universitet.

Reformuniversiteterne er grundlagt for at nytænke, hvad et universitet er og bør være, og de øvrige deltagere er det franske Université Paris 8, Universität Konstanz i Tyskland, New Bulgarian University og The University of the Aegean i Grækenland.

Alliancen skal blandt andet være med til at sikre udveksling af innovative undervisnings- og læringsformer, ligesom samarbejdet skal være med til at sikre en bedre studentermobilitet ved at tilbyde studier, som er fleksible, og som kan gennemføres på tværs af Europa.

– RUC’s særlige opgave bliver at koordinere en tænketank for alliancen. Tænketanken skal indsamle informationer om eksperimenter og innovativ undervisning, læring og forskning på tværs af alliancen og i resten af verden og komme med idéer til, hvordan fremtidens universiteter vil kunne se ud, siger lektor Kasper Risbjerg Eskildsen, der repræsenterer Roskilde Universitet i udviklingsarbejdet.

– Her har vi koordinatorrollen, men tænketanken skal samle folk fra alle de europæiske reformuniversiteter. Fremover er det idéen, at vi skal gøre meget mere sammen, tilføjer han.

The European Reform University Alliance har formuleret en fælles vision, der strækker sig over 10 år, og i første omgang løber alliancens projektperiode fra efteråret 2020 og tre år frem. Samarbejdet bliver i denne periode støttet med cirka fem millioner euro fra EU’s Erasmus+- og Horizon 2020-programmer.

Forsiden lige nu:

Fysikerne får velkendt ansigt som institutleder

Professor Joachim Mathiesen tiltræder fra 1. december 2023 som ny institutleder på Niels Bohr Institutet. Her får han ansvaret for at lede et institut i rivende national og international udvikling.

Stort millionbeløb til forskning i menneskets opfindelse af ’værdi’

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan værdi opstod som koncept for første gang i menneskets historie. Det sker, efter at seniorforsker Lasse Vilien Sørensen fra Nationalmuseet modtager en bevilling på 15 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.