samfund

Forskerforum får kritik af Pressenævnet

Pressenævnet har nu afgjort i alt seks klager, der er rettet mod magasinet Forskerforum. Redaktionsleder er uforstående overfor dele af kritikken

Af - 3. oktober 2018

Over det seneste år har seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen rettet i alt seks klager mod magasinet Forskerforum. Pressenævnet, der behandler klager over medierne, har nu afgjort samtlige klager.

Pressenævnet giver i fire af klagerne, der er behandlet samlet, Forskerforum kritik for ”forvansket redigering og manglende forelæggelse”, skriver fagbladet Journalisten.

Det skyldes, at Forskerforum har bragt en redigeret udgave af en artikel, Jens Olaf Pepke Pedersen havde skrevet i Weekendavisen, sammen med et modsvar fra den amerikanske forsker John Cook. Og ifølge Jens Olaf Pepke Pedersen indeholdte det modsvar ”krænkende” og ”forkerte” anklager.

– Jeg får ikke lejlighed til at svare på de udsagn, John Cook bringer. Det er et brud på de vejledende regler for god presseskik, har seniorforskeren udtalt til Journalisten.

Redaktionsleder på Forskerforum Jørgen Øllgaard er uforstående over for den del af Pressenævnets afgørelse, der handler om forelæggelse af kritik.

– Pressenævnet vurderer, at John Cooks læserbrev er krænkende og burde være forelagt Pepke. Men Cooks læserbrev er jo tydeligvis baseret på Pepkes internationale forskning. Jeg har været i kontakt med Cook, og som han siger: Hvis folk ikke offentligt kan kritisere andres argumentation – hvordan har den offentlige debat det så i Danmark?, siger Jørgen Øllgaard til Journalisten.

I fremtiden vil Forskerforum ”overveje meget nøje, hvad vi gør”, svarer han på spørgsmålet om, hvorvidt Pressenævnets kendelser vil få konsekvenser for Forskerforums måde at arbejde på.

– Men det kan jo betyde, at vi laver selvcensur, fordi det simpelthen er for besværligt at gå i krig med den konfliktuelle journalistik, fordi klagemulighederne er sådan og sådan, og fordi risikoen for at blive ramt af de rene juristers vurdering er for stor, siger Jørgen Øllgaard.

Forskerforum får desuden kritik for at gengive en tidligere kendelse fra Pressenævnet på en misvisende måde.

Forskerforums version af Jens Olaf Pepke Pedersens artikel fra Weekendavisen førte til, at seniorforskeren stævnede Dansk Magisterforening og DJØF, som udgiver Forskerforum, for at krænke hans ophavsret.

Dansk Magisterforening har tilbudt Jens Olaf Pepke Pedersen 12.500 kroner i kompensation, som han udtaler til Journalisten, at han er ”godt tilfreds med”.

Alle medier under medieansvarsloven er underlagt Pressenævnet.

debat

Tid til ny regeringsmålsætning for den offentlige forskning

1-procentsmålsætningen er gået fra at være en løftestang til at blive en udfordring for dansk forskning. Derfor har vi brug for en ny regeringsmålsætning, som angiver et minimumsniveau for statens bevillinger til forskning. Det peger en ny undersøgelse på