Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Innovationsfonden styrker forskeres mulighed for iværksætteri

Innovationsfonden lancerer fra 2019 en række initiativer til finansiering af iværksætteri

Innovationsfonden er kommet godt fra land, men der er potentiale til forbedring, lyder det i ny evaluering.
Innovationsfonden er kommet godt fra land, men der er potentiale til forbedring, lyder det i ny evaluering.

Innovationsfonden har sammen med Vækstfonden løftet sløret for, hvordan de to fonde planlægger at styrke tidlige og videnbaserede virksomheder i Danmark.

Det skriver de to fonde i en fælles meddelelse.

Opgaven er en del af den politiske beslutning om at forenkle erhvervsfremmesystemet, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog tidligere i år. Her blev det besluttet, at Innovationsfonden i det nye år skal være ”den primære indgang til tilskudsmidler”, som det beskrives i meddelelsen, til videnbaseret iværksætteri.

– De nye initiativer vil styrke forskeres muligheder for at gå ud og skabe nye virksomheder på baggrund af viden fra vores forskningsinstitutioner, forklarer forskningsminister Tommy Ahlers (V), og fortsætter;

– Dermed bliver det muligt for flere af vores dygtigste forskere og erhvervsfolk at udleve drømmen om et liv som iværksætter. Jeg tror og håber, at det vil give flere modet til at afprøve deres idé.

De seneste måneder har Innovationsfonden og Vækstfonden været i tæt dialog med forskningsinstitutioner, virksomheder og kapitaludbydere for at danne sig et overblik over behovet og ønskerne i markedet.

Fokus på tidlige faser

For at hjælpe videnbaserede iværksættere i gang lancerer fondene nu en række initiativer.

– Med de nye programmer har vi fokus på at understøtte de tidlige faser af iværksætteri og på at opdyrke talent både i forskningsverdenen og i virksomhederne. Det skal styrke forudsætningen for, at forskning og innovation kan gå hånd i hånd og skabe værdi for Danmark, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Frem for alt skal forståelsen af iværksætteri bredes ud, så nye grupper af iværksættere kan vokse frem.

Danmarks Innovationsfond
Innovationsfonden hører under Uddannelses- og forskningsministeriet, og er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet, hvor risikoprofilen er høj.

I 2019 flytter fonden sit hovedkontor til Aarhus.

Innovationsfonden er en af de største bidragydere af de såkaldte konkurrenceudsatte midler til dansk forskning, og i 2017 investerede fonden i alt 1,3 mia. kroner.

Fondens nuværende formand er Jens Maaløe. Innovationsfonden skal have ny formand i starten af 2019, og vedkommende forventes at blive på posten i en treårig periode.

Et af de nye initiativer bliver en investeringsdag, hvor iværksættere kan komme og pitche deres forretningsidé for investorer.

Samtidig fortsætter Innovationsfonden sine internationale programmer, hvor iværksættere får mulighed for at teste deres forretningsidéer i Silicon Valley og Müchen.

Fremover vil begge fonde også brede sig ud på landkortet ved at etablere nye kontorer rundt i landet.

Innovationsfonden vil fremover have hovedkontor i Aarhus og mindre kontor i København, Odense og Aalborg. Vækstfonden supplerer sine eksisterende kontorer med nye placeringer i Odense, Aalbrog og Aarhus.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov, der er har Vækstfonden under sit ministerium, siger om fondenes nye initiativer, at;

– Danske iværksættervirksomheder har brug for et effektivt og enkelt erhvervsfremmesystem, så mangel på kapital ikke bliver en hindring for vækst. Med to samlende indgange og en række nye produkter forenkler og styrker vi indsatsen.

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.