Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Ny kampagne vil skabe bedre kønsbalance i dansk forskning

Kvinden bag kampagnen håber at se resultater allerede inden for et år eller to

– Jeg håber at skabe en større bevidsthed om, at der er en kønsmæssig ubalance. Og at alle fondene vil overveje, hvordan deres ansøgningsprocesser fungerer. Og hvis de har udfordringer med kønsdiversiteten, så lade sig inspirere af andre, der har gode resultater,. siger lektor i anatomi og fysiologi Vanessa Jane Hall, der står bag en ny kampagne for bedre kønsbalance i dansk forskning.

Hun er oprindeligt fra Australien, men har boet i Danmark de sidste 10 år, hvor hun arbejder på Københavns Universitet.

– Jeg håber, at der er flere kvinder i fondenes bestyrelser, hvis man tjekker om et år eller to, siger hun.

I august blev hun introduceret for en undersøgelse fra 2015 der viser, at hendes mandlige kollegaer har 20 procent større chance for at få forskningsbevillinger end hun og hendes kvindelige kollegaer har. Derfor besluttede hun sig for at lancere Promote Me-kampagnen og indsamlede i den forbindelse data på, hvor stor en procentandel kvinder, der er i de danske forskningsfonde, skriver Uniavisen.

Undersøgelsen viser, ifølge Vanessa Jane Hall, at der er en overvægt af mænd i stort set alle bestyrelserne og de faglige råd.

I fire ud af fem råd i Danmarks Frie Forskningsfond er der fx kun en tredjedel eller færre kvinder, ligesom der i fondens bestyrelse kun sidder kvinder på tre af de ni pladser. Eneste undtagelse er Rådet for Kultur og Kommunikation hvor der er to tredjedel kvinder.

Og generelt er der langt til ligestillinge, hvis man kigger rund i det danske råds- og fondslandskab.

Innovationsfonden er den eneste fond, hvor kvinder og mænd er ligeligt repræsenteret, hvilket burde være målsætningen for alle fondene, siger Vanessa Jane Hall. Hun håber, at optællingen kan være med til at skabe større fokus på den manglende ligestilling i de forskellige fonde og råd.

– Jeg er ikke ude på at hænge nogen ud, men derimod vise fakta. Det er jo ikke et enkeltstående problem – alle forskningsfondene undtagen Innovationsfonden har en skæv kønsfordeling i bestyrelsen, siger Vanessa Jane Hall.

Hun er ikke tilhænger af kønskvoter, men mener, det burde kunne gøre det bedre end 25-30 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som er tilfældet i de fleste fonde, forklarer hun.

Direkte appel til bevillingsgiverne

Som led i kampagnen har Vanessa Jane Hall udarbejdet en underskriftindsamling, som er målrettet direkte til bevillingsgiverne.

Underskriftindsamlingen appellerer helt konkret til øget opmærksomhed på ubevidst kønsfavorisering i beslutningensprocesserne, at kvindelige og mandlige forskere får lige succesrate ved ansøgninger af bevillinger og at ansøgningsprocesserne anonymiseres. Samtidig tilskynder den til at bestyrelserne bør bestå af lige mange mænd og kvinder og opfordrer til en større synlighed omkring kønsfordelingen af tilskud i årsrapporter.

– Jeg har allerede nu fået god feedback fra flere parter der fortæller, at de gerne vil gøre en indsats for at nedbringe uligheden og undersøge hvordan de forbedrer de kvindelige ansøgeres vilkår, siger hun.

Indtil nu har 295 underskrevet appellen. Når Vanessa Jane Hall har indsamlet de første 500 underskrifter sender hun den til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og de store forskningsfonde.

Læs mere og se underskriftsindsamling

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.