Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Over halvdelen af videregående uddannelser underviser i grøn omstilling

Hvis du læser på en videregående uddannelse, er der stor chance for, at du lærer om grøn omstilling. 65 procent af uddannelserne giver nemlig grønne kompetencer.

Foto: iStock/piyaset.

Fremtiden er grøn. Det må være konklusionen efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kortlægning af de videregående uddannelsers undervisning og arbejde med grøn omstilling. 

Den viser, at 65 procent af Danmarks videregående uddannelser underviser i grøn omstilling, at halvdelen af uddannelserne bidrager til læring om bæredygtig adfærd, og at alle sektorer har integreret grøn omstilling i deres undervisning.

Det er første gang en sådan kortlæggelse finder sted.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen mener, at den grønne omstilling, hvor Danmark i forvejen ønsker at være bannerførere, skal kunne læses i vores uddannelser.

– Danmark skal tage lederskab i den grønne omstilling og med vores eksempel vise en ambitiøs vej frem, hvor vi samtidig har høj beskæftigelse, lighed og fremgang.

– Og i mange virksomheder og i samfundet i det hele taget er forskellige grønne kompetencer og viden om grøn omstilling vigtig. Skal vi lykkes med den grønne omstilling, skal det også afspejle sig i vores uddannelser, siger han i en pressemeddelelse.

Sætter ind, hvor det giver mening

Kortlægningen er baseret på indmeldinger, som landets videregående uddannelser har sendt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

De definerer grønt læringsudbytte i relation til regeringens 2030-målsætning og tager udgangspunkt i syv områder, som regeringen har identificeret som essentielle for en dansk grøn omstilling. Eksempelvis inden for energi-, miljø- og transportområdet. 

Ud over, at 65 procent af Danmarks videregående uddannelser underviser i grøn omstilling giver halvdelen af de videregående uddannelsestilbud også kompetencer i bæredygtig adfærd.

Og så arbejder alle uddannelsessektorer på at integrere grøn omstilling i deres uddannelser, hvor det er relevant. 

Læs også: Nyt center sætter fart på udviklingen af Power-to-X

Maskinmesteruddannelsen tilbyder eksempelvis forløb om varmepumper og power-to-x. Og ernæring- og sundhedsstuderende bliver undervist i at undgå madspild.

Jesper Petersen ser kortlægningens resultater som et udtryk for, at uddannelsessektoren har prioriteret den efterspørgsel på grønne kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger. 

– Kortlægningen giver en pejling af, at uddannelsesinstitutionerne de senere år har tænkt behovet for grønne løsninger og kompetencer ind i læringen mange steder.

– Det kan jeg som minister kun være tilfreds med. Der er givetvis potentiale til at gå endnu videre, og det vil jeg opfordre til, at institutioner og uddannelsesledere gør, siger han.

Ni cases skal give inspiration

For at styrke indsatsen har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen lavet et inspirationskatalog, hvor uddannelser kan finde eksempler på, hvordan andre uddannelser allerede effektivt har inkorporeret den grønne omstilling i deres uddannelsesudbud. 

Det er et casekatalog med ni cases.

Det inkluderer uddannelser fra hele landet og forskellige områder, eksempelvis bygningskonstruktøruddannelsen fra Professionshøjskolen UCN, kandidatuddannelsen i Design for Planet fra Designskolen Kolding og uddannelsen som produktionsteknolog på Erhvervsakademi Midt/Vest.

Forsiden lige nu:

Hvem er forskningsverdens magtelite?

FORSKNINGENS MAGTELITE. Magtbalancen rykker sig i forskningsverdenen i takt med, at bevillingssummerne strømmer til som aldrig før. Science Report undersøger og afdækker i en ny magtserie, hvem der udgør forskningens magtelite, og hvilke typer magt der i spil.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.