Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Sustain

Danmark er tættere på klimamål end forventet

Selvom vejen til klimamålet på 70 pct.-reduktion er forkortet, skal farten op.

Selvom vejen til klimamålet på 70 pct.-reduktion er forkortet, skal farten op.

Hvis ikke der kommer yderligere grønne aftaler og tiltag på plads, når Danmark kun at reducere drivhusgasserne med 55 pct. ud af de 70 pct. klimaloven kræver i 2030.

Det viser Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2021.

De forventede udledninger i 2030 er reduceret med 8,2 mio. ton CO2e. Det er en reduktion, som stort set svarer til den årlige CO2-udledning fra alle danske person- og varebiler, ifølge klimaministeriet.

Dermed mangler der fortsat 11,8 mio. ton CO2e for at opfylde 70 pct. klimamålet på 20 CO2e i 2030.

Selvom der er behov for at få yderligere fart på klimatiltagene, er Energistyrelsens fremskrivning en god nyhed for klimaminister Dan Jørgensen.

Den viser nemlig, at det står bedre til med at reducere drivhusgasserne end hidtil antaget.

– Vi er kommet langt på bare ét år og vi er kommet længere end først antaget. Det er godt nyt – ikke mindst for klimaet, siger klimaminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.

Han henviser til, at de 8,2 mio. tons CO2e er næsten to mio. tons mere end forventet i forhold til de senest offentliggjorte tal i Redegørelse for klimaeffekter fra december 2020.

Det skyldes ifølge ministeriet, at gassen i Danmark er blevet grønnere, fordi der bliver produceret mere biogas, blandt andet som følge af politisk prioritering af området. En mindre del af reduktionen skyldes desuden en teknisk nedjustering af den forventede udledning fra blandt andet lavbundsjorder samt færre forventede udledninger fra el-og varmeproduktion.

– Bredt samarbejde i Folketinget har skabt et solidt grundlag. Det betyder ikke, at vi hviler på laurbærerne. Vi arbejder videre for at finde reduktioner på vej mod et klimaneutralt samfund. Det er ikke nogen let opgave, og derfor er vi også allerede nu ved at se på, hvordan vi kan finde yderligere reduktioner, tilføjer Dan Jørgensen i meddelelsen.

Energistyrelsen peger på flere faktorer, der har bevirket et fald i udledningen af drivhusgasser. Det skyldes blandt andet effekten af klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, klimaaftale for energi og industri mv. 2020, aftale om grøn omstilling af vejtransporten, aftale om grøn skattereform og finansloven for 2021, og dels en opjusteret forventning til mængden af biogas samt en nedjusteret forventning til udledningerne fra bl.a. arealer.

Læs Klimastatus og -fremskrivning 2021 og det øvrige baggrundsmateriale.

Forsiden lige nu:

Ny aftale: Den nationale rumkonference skal afholdes på SDU, AU og AAU

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil de næste tre år holde sin årlige nationale rumkonference i samarbejde med SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Første konference bliver afholdt på SDU i 2023 og vil få fokus på tværfaglighed i rumforskningen og vækstlaget i den danske rumindustri.

Værsgo, politikere: Her er forskningsverdens ønskeliste

Science Reports valgserie har afsøgt forskningsverdens udfordringer og ønsker til det kommende rul af politikere. Enden er nået, og nu lander hermed den samlede ønskeliste med de fem største ønsker til at sikre forskningen nu og i fremtiden.

Seneste artikler:

Da mennesket tæmmede sig selv, fik evolutionen et andet fortegn

Den antropologiske selvtæmningstese bliver udfoldet og tryktestet i en ny bog af videnskabsformidler Thomas Thaulov Raab. Han mener, at det er på tide, at der kommer en tværfaglig historie om, hvordan mennesket tæmmede sig selv.

Kæmpestor tilslutning til ny Science Festival for de alleryngste

En ny lillesøster til den landsdækkende Naturvidenskabsfestival ser ud til at få en flyvende start. Flere end 600 dagtilbud over hele Danmark er i denne uge i gang med deres første Mikro Science Festival fyldt med leg og små eksperimenter.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.