Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Dell Technologies er klar med ambitiøs 2030-strategi

Målene i Dell Technologies’ bæredygtighedsstrategi “Progress Made Real” ligger nu klar

Om 10 år skal Dell Technologies genanvende eller genbruge et produkt for hvert produkt, der bliver solgt. Al emballage skal bestå af 100 procent genanvendt eller fornybart materiale, og det gælder også for mere end halvdelen af materialerne i deres produkter. Derudover skal 50 procent af deres samlede globale arbejdsstyrke bestå af kvinder, mens 40% af lederne ligeledes skal være kvinder.

Ovenstående er nogle af de ambitiøse mål, som Dell Technologies for nylig har offentliggjort i deres nye 2030-sustainability-strategi ”Progress Made Real.”

Da Sustain Report  tidligere i år talte med Louise Koch, Corporate Director of Sustainability i Dell Technologies for EMEA, om Dell Technologies netop dengang udgivne sustainability-rapport fra 2019, ville hun ikke ud med de konkrete mål for 2030-strategien.

Dog fortalte hun, at det der i høj grad skilte sig ud i den nye strategi, var skalaen af ambitionerne.

Den udmelding bliver nu bakket op de offentliggjorte mål, og ifølge Louise Koch er det store ambitionsniveau en videreudvikling af deres allerede eksisterende bæredygtighedsarbejde.

– Helt fra starten har vi drevet virksomheden med bæredygtighed for øjet, så vi har gradvist intensiveret og øget både fokus og ambitionsniveauet. I vores forrige bæredygtighedsstrategi fra 2013-2020 havde vi også en række meget ambitiøse mål, hvor vi nåede en del af målene inden 2020, og for at fejre det, har vi været på forkant og lanceret 2030-målene før tid, siger Louise Koch.

– Så man kan sige, at målene i 2030-strategien ”Progress Made Real” vitterligt er et udtryk for, at vi tager det næste ambitiøse og visionære step og ser på, hvilken impact, vi skal have over de næste ti år. Det er en lang tidshorisont, men vi ved, der kommer til at ske utrolig meget med den digital tranformation og udvikling i materialeteknologier, og det skal vi være med til at udvikle, fortsætter hun.

Teknologi og forskning i højsædet
”Progress made real”-strategien, der løber fra 2020-2030, fokuserer på tre bærende søjler: at fremme bæredygtighed, dyrke inklusion og diversitet og at ændre menneskers liv med teknologi.

Cirkulær økonomi en topprioritet for os. Vi står allerede stærkt, men nu skruer vi endnu mere op for indsatsen. Visionen er en fuldstændig cirkulær forretningsmodel.

Og ifølge Dell Technologies er målet og potentialet med strategien at gøre verden til et bedre sted ved at fokusere på teknologi og data sammen med et stærkt fokus på mennesker.

Cirkulær økonomi en af topprioriteterne i det henseende. Blandt andet vil Dell Technologies for hver solgt produkt i 2030, genbruge eller genanvende et tilsvarende produkt. Lige nu får Dell omtrent 10% af deres produkter tilbage efter brug.

Om prioriteringen af cirkulær økonomi, sagde Louise Koch til Sustain Report tidligere i år:

–Cirkulær økonomi en topprioritet for os. Vi står allerede stærkt, men nu skruer vi endnu mere op for indsatsen. Visionen er en fuldstændig cirkulær forretningsmodel. Det gælder at alt fra design til materialevalg, emballage og shipping.

En anden vigtig prioritet i den nye 2030-strategi bliver dog også et øget fokus på teknologi og forskning. Et fokus, som også får en betydning for udviklingen mod en mere cirkulær tilgang, CO2-udslip og den digitale transformation.

Den øgede fokus på de to områder skyldes primært to årsager, siger Louise Koch: at mindske Dell Technologies’ footprint i den digitale transformation, og hvordan forskning og teknologi kan være med til at drive positive forandringer i samfundet.

– Når vi fokuserer på forskning og teknologi, så er det fordi, det er en måde, hvorpå vi kan sikre, at vi mindsker vores footprint i forhold til produkter eksempelvis via takeback (takeback er eksempelvis tilbagetagelse og genanvendelse af udtjente computere, red.) og recycling, men også i forhold til klima, hvor vi kan reducere energiforbruget ned gennem vores supplychain. Derudover handler det også om at se på, hvad det er for en positiv rolle teknologi og data skal have, siger Louise Koch.

Diversitet er nu med i klubben
Som noget nyt indgår diversitet og inklusion nu i det samlede program, som Dell Technologies kalder for deres social impact program. Tidligere har diversitet ligget som et separat område.

At diversitetsaspektet nu også er en integreret del af bæredygtighedsarbejdet, skyldes et ønske om at skabe en bedre synergi, siger Louise Koch.

– Grunden til at vi har samlet vores arbejde under den samme paraply er at få skabt mere synergi. Diversitet er et supervigtigt område, så selvom det ikke er direkte kommercielt salg, så er det fundamental for vores forretning. Og vi kan se, at det skaber en bedre synergi at se det her som en samlet impact, fortæller hun.

Helt konkret er en af de store mål – de såkaldte moonshot goals – for diversitet i 2030-planen, at den samlede globale arbejdsstyrke skal bestå af 50 procent kvinder, mens 40 procent af deres globale ledere også skal være kvinder. Lige nu er de tal på henholdsvis 30,4 procent for kvinder ansat i Dell Technologies i det hele taget og 23,4 procent kvinder i lederpositioner.

Der er altså nok at tage fat på, hvis målet skal indfries, og det er også derfor, at Dell Technologies i det kommende årti sigter efter at rykke sig gevaldigt på området.

Både fordi det er det moralske ansvarlige at gøre, men også fordi vi ellers går glip af en masse talent og arbejdsstyrke i fremtiden, siger Louise Koch.

– Det er jo ikke nogen hemmelighed, at teknologibranchen ikke har en lige kønsfordeling. Det er der to problemer med: den ene er, at ud for et moralsk issue, så kan det ikke være rigtigt, at halvdelen af verdens befolkning – kvinder – ikke får de samme muligheder for at være en del af den teknologiske udvikling og branche. Det andet er, at når vi ser frem i tiden, så forudses der, at der kommer til at være 4,3 millioner tech-jobs åbne på verdensplan i 2030, og der skal vi simpelthen have skabt en større talentpool og en større workforce, hvis vi skal imødekomme vores behov for arbejdskraft og talent, fortæller hun og fortsætter:

–Så det handler selvfølgelig om at trække alt det talent ind, som er derude, og ikke overse kvinder eller andre befolkningsgrupper, bare fordi man plejer at være en mandebranche.

Endnu ingen konkret handlingsplan
Når Louise Koch fortæller, hvordan Dell Technologies har fastsat målene, refererer hun til Pippi Langstrømpe-citatet: Når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtelse til at være sød ved andre,” og det er også derfor, at ambitionsniveauet er højt.

Pointen er, at vi er så ambitiøse, at vi faktisk ikke helt ved præcis endnu, hvordan vi når derhen, men vi ved samtidig, at de er inden for rækkevidde

For alt andet ville være for tamt, siger Louise Koch.

– Vi er en af de førende teknologivirksomheder worldwide med 150.000 medarbejdere og leverandører til 99% af fortune 500 companies (verdens største firmaer baseret på omsætning, markedsværdi, indkomst og aktiver red.), og derfor skal vi også være forrest. Derudover er bæredygtighed generelt vigtig for vores virksomhed og for Michael Dell. Så man kan sige, at det er en del af vores dna og ambitionsniveau, og så kan vi også se, at det styrker forretningen.

De høje ambitioner følges dog ikke til fulde op af konkrete handlingsplaner for at indfri målene. Men det er bevidst, siger Louise Koch.

– Pointen er, at vi er så ambitiøse, at vi faktisk ikke helt ved præcis endnu, hvordan vi når derhen, men vi ved samtidig, at de er inden for rækkevidde, hvis vi virkelig giver den en skalle med innovation, partnerskaber og strategisk arbejde hen imod de her mål.

Hun siger i den forbindelse, at det vil være utroværdigt, hvis de allerede nu havde meget klare svar på, hvordan målene indfries, fordi der er mange kompleksiteter at tage stilling til, som kommer til at udfolde sig inden for de næste 10 år. Kompleksiteter, som de endnu ikke kan forudse konsekvenserne.

– Der skal tages hensyn til flere faktorer, herunder politiske, økonomiske og klimamæssige, som vi knap nok kan forudse, så hvis vi meldte ud, at det her er vores mål, og er lige præcis sådan her, vi når derhen, så ville det være utroværdigt, siger Louise Koch

Men er der ikke en risiko for, at I har sat for høje mål, hvis I ikke ved, hvordan I når dem?
– Vi har sat dem på en måde, hvor vi mener, at det er realistisk og det er der selvfølgelig gået en masse beregninger og diskussioner forud for de fastsatte mål – et eksempel er vores mål om, at 40% af vores people managers skal være kvinder i 2030. Det ville se rigtig godt ud, hvis vi havde sagt 50/50, men vi ved, det ikke er realistisk. Så hvis vi kommer over 40% kvinder i ledende stillinger, fejrer og fester vi, men hellere skyde over end at skyde under.

Hvad bliver konsekvensen, hvis det ikke lykkes?
– Så er det lidt tilbage til den med at sige, at sigter man efter månen, så vil man lande mellem stjernerne. Hvis vi tager kønsdiversitet som eksempel igen, og vi når 48% af de 50%, så har vi stadig vokset betragteligt. Målene vil altså stadigvæk drive en meget højere fremdrift og meget større investering, end hvis vi havde sagt ”nårh ja, vi skal bare nå 30%”.

Louise Koch understreger dog, at selvom ambitionerne er høje og forankret i såkaldte moonshot goals, så fungerer de stadig som konkrete mål, der skal opfyldes, og at handlingsplanerne er ved at blive udarbejdet.

–Teamsene er i gang med at lave handlingsplaner, der skal få startet processen. De lanceres i løbet af 2020, og jeg vil tro, at det er indenfor en femårsramme, man først laver konkrete handlingsplaner på, siger Louise Koch.

– Og ligesom vi har rapporteret vores fremskridt hvert eneste år de sidste 10 år, så kommer vi selvfølgelig til at gøre det samme fremadrettet. Vi har bestemt tænkt at holde os selv op på det, og vi håber også, at vores kunder og stakeholders vil gøre det samme, fortsætter hun.

Potentiale og udfordringer
Med de ambitiøse mål og manglende handlingsplaner, venter der et stort stykke arbejde, hvis Dell Technologies om 10 år skal kunne krydse listen med mål af.

Vi har stærke programmer, hvor vi gør, hvad vi kan, men ligesom der findes færdselsregler, så betyder det ikke, at der ikke er nogen, der kører overfor rødt eller kører for stærkt

Heldigvis er potentialerne store, siger Louise, og hun hæfter sig især ved, hvordan digitale løsninger kan bidrage til arbejdet hen imod verdensmålene.

– Der er en bred enighed om, at digitale løsninger har en stor rolle at spille inden for alle 17 verdensmål, og det gælder også 50 procent af delmålene. Det handler for eksempel om at skabe smartere og mere ressourceeffektive måder at producere og transportere ressourcer rundt på. Samtidig vil digitale løsninger også øge adgangen til uddannelse og sundhed, fortæller hun.

– Så der ligger noget fantastisk bæredygtigt innovationspotentiale der, som jeg synes er super spændende at udfolde mere. En rapport fra Accenture og Global E-Sustainability Initiative anslår for eksempel, at ICT-løsninger (informationsteknologi, red.) i 2030 har potentiale for at skabe 20% reduktioner i globale kulstof emissioner.

Med potentiale følger dog også udfordringer, og ifølge Louise Koch er de primært funderet i teknologibranchen som helhed og de globale systemer, der omgiver den, herunder de globale værdi – og leverandørkæder, hvor udvindingen af mineraler stadig er forbundet med en vis risiko.

–Vi har stærke programmer, hvor vi gør, hvad vi kan, men ligesom der findes færdselsregler, så betyder det ikke, at der ikke er nogen, der kører overfor rødt eller kører for stærkt – på samme måde er vi hele tiden inde over for at sikre, at vores leverandører lever op til de krav, vi stiller til dem, siger Louise Koch og fortsætter:

– Det er et komplekst system, der også inkluderer fattigdom og helt overordnede globale økonomiske systemer, men grundlæggende er det en udfordring at få skabt en mere inkluderende globalisering og virkelig gøre digitalisering til en drivkraft for et bedre liv og lige muligheder for alle.

Derudover er en af de store udfordringer for branchen også, hvordan man får speedet omstillingen til cirkulær økonomi i gang.

På verdensplan bliver størstedelen af brugt teknologi nemlig stadig ikke genanvendt eller genbrugt, og der snakker vi kun i det mere håndgribelige it-udstyr, ikke de resterende meget små teknologiske dimser, siger Louise Koch.

–Det bliver bestemt også en spændende udfordring, at alt og alle på eller anden måde vil være connected i 2030, så hvor vi i dag har nogle forholdsvise håndfaste store stykker it-udstyr, så skal vi også have fundet ud af at lave cirkulær økonomi på de små digitale dimser.

Mange af udfordringerne ligger endnu forude, men ved at tage et stort skridt fremad håber Dell Technologies og Louise Koch, at deres 2030-strategi kan skabe ringe i vandet.

– Dell Technologies er den eneste virksomhed, som virkelig har hele porteføljen af produkter og løsninger inden for den digitale transformation, så det er fuldstændig naturligt, at vi går forrest, og i og med at vi sætter os så ambitiøse mål, så er det klart, at så har det en stor impact, når vi begynder at rykke på det her, siger hun.

Forsiden lige nu:

DTU-lektor om eksterne partnere: Det kan løfte forskning til nye højder

Der er ikke mange forskere tilbage, der kimser af eksterne samarbejder, mener Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg i DUA. Selv føler han sig tryg i de rammer, universiteterne har sat op, men bekymrer sig mere over, hvordan de kommercielle interesser fører til smallere forskning.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.