Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

DLA Piper: “Samfundsansvar og etik fylder mere i vores rådgivning”

Kundernes krav til advokaters viden om menneskerettigheder og samfundsansvar er vokset.

“I dag om et år er ESG det nye CSR”. Sådan lyder et af i alt fem budskaber, som advokatvirksomheden DLA Piper brander sig på en i omfattende kampagne på print, online, tv og i Københavns Lufthavne.

Det er flere gode grunde til, at en bekostelig kampagne om samfundsansvar giver mening, fortæller managing partner Martin Lavesen.

– Kampagnetemaet handler om, hvordan verden ser ud om et år. En af de tendenser vi ser er et øget fokus ikke kun på CSR, men nu også på ESG. Det vil sige den udvidede bæredygtighedspakke, siger Martin Lavesen med henvisning til, at ESG-faktorerne omfatter miljø, det sociale område og god selskabsledelse.

Sustainability er et konkurrenceparameter

Compliance er det nye sort
Baggrunden for den omfattende kampagne udspringer af et ønske om øge kendskabet til DLA Piper – en form for “omdømme-betragtning”. For et omdømme, der rimer på samfundsansvar, etik og ESG er nemlig både en fordel i forhold til rekruttering, intern medarbejdertilfredshed, og når det gælder at vinde nye kunder, vurderer Martin Lavesen.

– Vi laver jo ikke kun sådan en kampagne, fordi vi er et optændt af den hellige ild, men også fordi sustainability er et konkurrenceparameter. ”Compliance” er det nye sort i vores branche. I dag er det et af de parametre, der ofte kigges på ved valget af advokat, når de store virksomheder sætter deres advokatopgaver i udbud.

Advokatbranchens omdømme kunne være bedre

Du nævner selv advokaternes flossede omdømme i jeres årsrapport. Er dagsordenen om samfundsansvar og etik en god medicin mod det?

– Advokatbranchens omdømme kunne være bedre. Vi synes jo selv, at vi er gode rådgivere, men det har jo altid været sådan, at advokater ikke har ligget i toppen af listerne over, hvilke faggrupper, befolkningen har tillid til. Det er svært at konkurrere på omdømme med en jordemoder eller buschauffør. Men der har også været sager, hvor vi har skudt os selv i foden som branche. Det gælder for eksempel udbytte-sagen, siger Martin Lavesen.

Han underviser advokatfuldmægtige i etik og her er hans budskab, at det i bund og grund ikke er særligt kompliceret at opføre sig ordentligt og gøre det rigtige.

– Hvis man har et etisk dilemma, er det bedste jo at spørge den yngste nyansatte medarbejder: hvad synes du er rigtigt og forkert her? Så får du et ærligt og godt svar. Etiske overvejelser bliver kun svære fordi, der er mange penge involveret, klienthensyn og lignende. Men det skal man kunne skrælle af, når man træffer sit valg.

Menneskerettigheder var ikke på dagsordenen tidligere
Hvordan arbejder I konkret med sustainability i jeres rådgivning?

– Når du laver en virksomhedstransaktion i form af fusion eller opkøb, kan du som led i købers due diligence undersøge om menneskerettighederne er overholdt i target-virksomheden og hos dens underleverandører. Det vil sige, om de for eksempel bruger børnearbejde og arbejder med Verdensmålene. Det så man aldrig på for 10-15 år siden. Får vi sådant opdrag er det vores rolle at flage de forhold, men i sidste ende, beslutter kunden, hvad det skal betyde for handlen, siger Martin Lavesen.

Vi prøver at nudge vores kunder til også at følge de mere bløde anbefalinger

Andre issues som DLA Piper og andre advokatvirksomheder nu skal kunne rådgive om er alt fra sikkerhed på arbejdspladsen til arbejdstagerrettigheder og procedurer for miljøskadelige stoffer.

På en lang række af de områder, som ESG og virksomhedernes rapportering om samfundsansvar dækker, er der dog tale om det Martin Lavesen kalder “soft law”. Det gælder også muligheden for, at Komiteen for god selskabsledelse fra 2021 vil opfordre virksomheder til at have et officielt formål, der er større end at tjene penge, ifølge Borsen.dk.

– Det er anbefalinger, hvor den enkelte virksomhed i sin årsrapport kan nøjes med angive, at virksomheden ikke følger. Det meste af vores rådgivning går fortsat på hard law, og så prøver i vi at nudge vores kunder til også at følge de mere bløde anbefalinger. Og mange af vores kunder er blevet meget mere opmærksomme på at tage samfundsansvar end tidligere. Det er også derfor, at vi har fået et større fokus på samfundsansvar. Når vores kunder flytter sig – også holdningsmæssigt – ja, så flytter vi os også.

Jeg kan ikke sige, at vi har smidt nogle kunder ud, fordi de var mere “sorte” end “grønne”

Satser på mere proaktiv rådgivning
Hvordan arbejder I med at rådgive om ESG og bæredygtighed i form af forretningsmuligheder versus kun at repræsentere risici?

– Der er stadig tale om et forholdsvis nyt forretningsområde, men ambitionen er at supplere rådgivning med udgangspunkt i klassisk risikostyring og risikoafdækning til mere proaktiv rådgivning, hvor vi ønsker at agere som en ansvarlig virksomhed. Vi vil gerne kendes for at sætte den etiske fane højt og for at tage vores del af samfundsansvaret. Heri ligger også at kommunikere dette positivt til vores stakeholders

Er der nogle virksomheder I helt vælger fra på grund af manglende etik eller samfundsansvar?

– Jeg kan ikke sige, at vi har smidt nogle kunder ud, fordi de var mere “sorte” end “grønne”. Men vi haft situationen, hvor vi har sagt nej tak til en sag eller afsluttet et kundeforhold, såfremt vi ikke kan stå inde for kundens ”forretningsmodel”. En advokat kan altid frasige sig en sag, så længe kunden ikke efterlades på perronen i en presset situation. Den bevidsthed er vigtigt for omdømmet, da vi til en vis grad bliver slået i hartkorn med vores kunder, selvom der er og skal være en professionel distance mellem advokat og kunde.

Frederiksberg kommune opsagde sin kontrakt med jer på grund af, at I også har investeringsselskabet Blackstone, som kunde. Blackstone får blandt andet kritik for at skrue priserne på lejelejligheder i vejret. Passer den profil sammen med, at I gerne vil brande jer på at være stærke i forhold til samfundsansvar?

– Jeg udtaler mig ikke om konkrete sager eller kundeforhold. Vi er altid meget opmærksomme på at overholde også regler om interessekonflikter og fortrolighed. I forhold til Frederiksberg kommune kan jeg dog fastslå, at vi i processen netop været transparente, som led i vores ordentlighed, og det har så ført til, at kommunen har opsagt vores kontrakt. Det er vi ærgerlige over, men respekterer selvsagt beslutningen.

Det er skræmmende tal

Svære odds for kvindelige advokater
Ser man ikke kun udad, på de kunder advokatbranchen rådgiver, men også indad, på hvordan forholdene er i branchen, er der nok at arbejde med.

IBA, den internationale advokatorganisation, har lavet en undersøgelse, som viser, at hver anden kvinde og hver trejde mand har oplevet mobning i advokatbranchen. Hver tredje kvinde har desuden været udsat for seksuel chikane, det gælder hver 14. mand.

– Det er skræmmende tal. Det er ikke min fornemmelse, at disse tal er repræsentative for branchen i Danmark, men vi er hos DLA Piper meget opmærksomme på at skabe rammerne for en god og sund arbejdskultur i virksomheden. Der skal være fokus på, at alle har det sjovt i en travl hverdag, at vi behandler hinanden ordentligt og at der er en fornuftig sammenhæng mellem arbejde og fritid. Det er min opfattelse, at det også er noget som vi er kendt for blandt den yngre generation, siger Martin Lavesen.

I forhold til at fastholde kvinder i branchen har vi en udfordring

Når det gælder ligestillingen i toppen af ledelsen i DLA Piper Danmark, er kun 14 procent af partnerne kvinder, fortæller Martin Lavesen. I den private sektor som helhed, er hver fjerde mellemleder en kvinde (25,6 pct.), mens det blandt de øverste ledere kun er hver ottende (12,3 pct.), ifølge en ny undersøgelse fra ligestillingsministeriet.

– I forhold til at fastholde kvinder i branchen har vi en udfordring, da vi kender vil have de bedste jurister og der udgør kvinderne en stor del. På jurauddannelserne er det et er 70/30 i kvindernes favør. Når jeg har kvinder til jobsamtale, og når jeg er censor, er det kvinderne, der klarer sig bedst. Mange kvinder forsvinder dog ud af branchen, når de nærmer sig de 30 år. Så det er en udfordring, vi er nødt til at håndtere.

Intern arbejdsgruppe skal sikre mere diversitet
Når det gælder andelen af kvindelige partnere, er det lave tal dog til en vis grad “historisk betinget”, mener Martin Lavesen.

– Traditionelt har det været mænd, som har målrettet gået efter at blive partner. Derfor består mange partnerskaber også af mænd. Det kan derfor være sådan, at det nogle gange er lettere for mænd at optage endnu en mand i gruppen. Også derfor tager det tid inden vi har en udjævning. Det er dog bemærkelsesværdigt, at vi i Norden typisk ligger med en lavere andel kvindelige partnere ind i resten af verden, da vi jo ellers opfatter os selv som et meget lige samfund i et kønsperspektiv.

Deres foreløbige anbefalinger er mere fleksibilitet, mulighed for at pause karrieren og en stærk intern mentor-ordning

Et andet element kan være, at kvinderne simpelthen ikke har lyst til at arbejde så meget, som det kræver at blive partner, som forholdene er lige nu.

– Det kan også have sammenhæng med, at kvinder generelt set er mere nuancerede og holistiske end mænd forstået på den måde, at de tidligere anerkender, at der er andre elementer i livet, der er vigtigere end arbejde og derfor ændrer prioritering. Da vi gerne hos DLA Piper vil have diversitet i bred forstand har vi nedsat en arbejdsgruppe bredt blandt vores medarbejdere, som ser på, hvad vi kan gøre. Deres foreløbige anbefalinger er mere fleksibilitet, mulighed for at pause karrieren og en stærk intern mentor-ordning.

Vi vil i i endnu højere grad fokusere på work-life integration

Også mandlige advokater kan blive et problem at fastholde. En ny undersøgelse viser nemlig at to ud af tre advokater overvejer at skifte branche på grund af arbejdspresset. Den mener Martin Lavesen dog skal tages med et gran salt.

– Spørgsmålet var, om man har i en given periode har overvejet et jobskifte. Det tror jeg, at mange gør jævnligt og det er vel også sundt at lave sin egen temperaturmåling en gang imellem. Denne præmis ændrer dog ikke på, at en indsats for fastholdelse skal tages alvorligt. Vi agerer i en high performance-kultur og med mange yngre medarbejdere, og derfor er det ikke usædvanligt, at der er en vis udskiftning blandt unge jurister.

– Det kan være sundt at prøve sig selv af forskellige steder. Som virksomhed er det dog altid ærgerligt at miste gode medarbejdere, som kender vores processer. Derfor vil i i endnu højere grad fokusere på work-life integration, som skal forstås som en sund fordeling af de vigtige elementer i livet, siger Martin Lavesen.

Forsiden lige nu:

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.