Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Innovation skal løse grønne udfordringer

Bæredygtighed falder sammen med vores mål, siger bæredygtighedsdirektør.

Bæredygtighed falder sammen med vores mål, siger bæredygtighedsdirektør.

‘- Vi ser virksomheders innovationskraft som et centralt element i at løse selv store og komplekse samfundsudfordringer.

Sådan siger bæredygtighedsdirektør i Lundbeck, Uffe Kåre Rasmussen.

– På miljøområdet vil principperne i cirkulær økonomi og en mere sammenhængende ressourcetænkning bidrage til udvikling af en mere bæredygtig produktion.

Sustain Report bringer i disse uger serien ‘Hvad vil C25-virksomhederne med den grønne omstilling?’. Her sætter nogle af Danmarks største virksomheder ord på, hvordan de arbejder med klimamål, bæredygtighed og grøn omstilling.

I dag handler det om Lundbeck.

Uffe Kåre Rasmussen er bæredygtighedsdirektør i Lundbeck. Foto: Lundbeck

Som global medicinalvirksomhed arbejder Lundbeck både med forskning, fremstilling og innovativ udvikling af lægemidler.

– Vi ser en tendens til, at større virksomheder tager mere ansvar for emner som sundhed og menneskerettigheder, og herunder iværksætter de indsatser for at fremme inklusion. Det vil vi gerne anerkendes for og udfordres på for at udvikle nye innovative måder at løse disse udfordringer, siger Uffe Kåre Rasmussen.

Hvilken strategi har I implementeret i jeres grønne udvikling?

– Vi har defineret en strategi med en række spor, der samler ledere, medarbejdere og interne eksperter om at nå vores klimamål. Med denne koordinering får vi alle relevante parter med og skubber på den grønne omstilling, hvor det gør en forskel.

Om Lundbeck

Lundbeck er en dansk medicinalvirksomhed med omkring 5.600 medarbejdere i 50 lande.

I 2020 opnåede Lundbeck en omsætning på 17,672 milliarder danske kroner. I spidsen for Lundbeck står Deborah Dunsire.

– For os handler bæredygtighed om at tage ansvar og om at bidrage til samfundet, samtidig med vi griber muligheden for gøre vores forretning bedre, mere effektiv og innovativ. Nogle af vores mål er kortsigtede som for eksempel at reducere vores påvirkninger af miljøet år for år.

– Samtidig har vi sat langsigtede målsætninger for, hvordan vi kan øge vores bidrag til samfundet. Det omfatter udvikling af medicinske produkter og indgåelse af partnerskaber for at løse specifikke udfordringer i samfundet.

Hvad er den største klimasynder i jeres produktionsdel, som det ser ud nu? 

– Som illustreret i vores seneste Sustainability Report 2020 har vores kortlægning vist, at langt størstedelen af vores klimafodaftryk ligger uden for vores direkte kontrol, da de stammer fra de varer og tjenesteydelser, vi køber. Vores nye klimastrategi og science-based mål retter sig derfor særligt mod det område.

Eksperimenterer I lige nu med mere bæredygtige materialer i jeres produktion?

– Nej. Vi har over de seneste år lavet mange tiltag for en mere bæredygtig produktion. Det gælder for eksempel genanvendelse af solventer i vores kemiske produktion.

– Udfordringen er, at produktion af medicin kræver nogle ganske særlige komponenter, og samtidig er produktionen underlagt særlige kvalitetskrav af hensyn til patienternes sikkerhed. Det begrænser muligheden for at eksperimentere med andre materialer i produktionen.

Hvordan inddrager I forskning i jeres grønne strategiudvikling? 

– Lundbeck bruger i dele af vores produktion en højteknologisk, kontinuert produktionsmetode, der er udviklet i samarbejde med flere danske universiteter, herunder DTU. Kontinuert produktion foregår i små ti-liters reaktorer, hvor det medicinske stof dannes løbende.

– Det giver et markant mindre forbrug af energi og råvarer end i den traditionelle trinvise produktion i store 2.000 liters reaktorer, der skal tømmes og rengøres mellem hvert trin.

2030-klimamål i Lundbeck

Nul drivhusgasemission fra Lundbecks energiforbrug

Mere end 90 procent genanvendelse af de mest ressourcekrævende råvarer

Størstedelen af alt pakkemateriale er lavet af genbrugsmaterialer

 Hvor stort er forretningspotentialet i bæredygtighed for jer? 

– Fundamentalt er bæredygtighed helt sammenfaldende med vores overordnede mål som virksomhed; nemlig at bidrage til samfundet gennem forskning og udvikling af medicinske produkter. Helt konkret ligger adgang til (hjerne)sundhed for alle øverst både i vores strategiske forretningsfokus og vores bæredygtighed.

Hvordan påvirker EU’s nye regler for bæredygtige investeringer jer? 

– Ikke direkte, men klarheden om, hvad der kan kaldes en bæredygtig investering, kan hjælpe os indirekte i kommunikationen med investorer og banker. I næste runde af EU-taksonomien for bæredygtige investeringer vil sociale emner også indgå. Her forventer vi større relevans for medicinalindustrien.

Hvad har coronapandemien lært jer om bæredygtighed, og får den varig betydning for nogle af jeres indsatser? 

– I de fleste samfund er der kommet øget fokus på psykisk sygdom, og faktorer der påvirker og kan fastholde den mentale sundhed og velvære. Det har desværre ramt skævt, hvor de mest udsatte har fået dårligere vilkår. Den skærpede opmærksomhed på faktorer, der påvirker mental sundhed, kan vi bygge videre på i vores globale indsats for at fremme adgangen til sundhed. Mere generelt har vi oplevet, at vi kan klare os med færre rejser. Det kan vi forhåbentlig fastholde på et lavere niveau end før pandemien.

Hvordan ser jeres bæredygtige produktion ud i 2030? 

– I overordnede træk noget i stil med: Nul drivhusgasemission fra vores energiforbrug og mere end 90 procent genanvendelse af de mest ressourcekrævende råvarer (opløsningsmidler). Derudover vil størstedelen af vores pakkemateriale være lavet af genbrugsmaterialer. Samtidig har vi indført klimakrav i aftaler med de største leverandører, og mindst 90 procent af vores salgsrepræsentanter vil køre i elbiler.

Hvordan sikrer I, at I opnår den udvikling, I har sat jer for?  

– De kommende år bliver vores mål mere kvantitative, så vi gradvist kommer til at kunne opgøre effekten af vores indsats. Det bliver afspejlet i vores kvartals- og årsrapportering, hvor kravene er i hastig udvikling.

– Med den nuværende model skal vi redegøre for vores påvirkning på tre niveauer: vores politik, indsats og resultater. Det skærpes yderligere af de forpligtelser, vi har taget som underskriver af UN Global Compact. Hos Lundbeck er direktionen vores bæredygtighedskomite, og dermed sikrer vi, at indsatsen forankres i forretningsstrategien.

– Vi har allerede gode erfaringer med at nå vores mål. Fra 2006-2020 reducerede vi vores CO2-udledning med 70 procent, og vi nåede vores oprindelige mål fra Science Based Climate Target fire år før tid. Så vi har erfaringen, viljen og organisationen til at fastholde og nå målene i en ambitiøs bæredygtighedsstrategi.

Læs svarene fra virksomhederne

Sustain Report bringer over de kommende uger en række interviews om grøn omstilling og bæredygtighed med virksomheder fra C25-indekset.

Vi offentliggør svarene fra en ny virksomhed hver tirsdag og fredag i løbet af foråret. Her kan du få overblik over, hvem der har medvirket indtil videre:

FLSmidth

Chr. Hansen

Ørsted

Ambu

Lundbeck

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.