Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Debat

ATV-præsident giver stafetten videre: Der har aldrig været mere brug for ATV end nu

Efter tre år i spidsen for ATV, giver Jukka Pertola hvervet videre til Anders Bjarklev.

Jukka Pertola har stået i spidsen for Akademiet for de Tekniske Videnskaber de sidste tre år. Foto: Tom Jersø

Mine tre år som præsident i Akademiet for de Tekniske Videnskaber har i vid udstrækning handlet om konsolidering og eksekvering. 

Allerede før jeg tiltrådte som præsident, fik ATV en stærk strategisk retning og tydelige mål, blandt andet at akademiet målrettet skal arbejde for, at Danmark skal være en af verdens stærkeste science & engineering-regioner. Vi skal have flere unge til at vælge STEM-uddannelserne, og så skal teknologi sikre bæredygtighed i bred forstand. Det har altid været mit fokus, både som præsident for ATV og gennem min karriere.

Ser vi frem i tiden, er det tydeligt, at der aldrig har været mere brug for Akademiet for de Tekniske Videnskaber end nu. Teknologi bliver en stadig større og mere integreret del af vores liv og hverdag, og der er brug for ATV til at være med til at binde teknologi-Danmark sammen. 

ATV består af faglige eksperter, og vi skal bidrage til en nuanceret debat om den teknologiske udvikling. Vi skal hjælpe folk med at se de positive sider ved teknologi, vi skal turde diskutere de svære ting ved teknologi, vi skal bidrage til at tænke bæredygtighed ind i debatten og udviklingen, og vi skal være dedikerede til, at Danmark skal leve af viden og teknologisk udvikling.  

Troværdig tænketank
ATV er i dag en meget aktiv og synlig organisation og en troværdig tænketank – teknologiens stemme i samfundet. Akademiet for de Tekniske Videnskaber skal altid stå for evidensbaseret viden. Det kræver tiden – og det kræver situationen med coronakrise, klimakrise og økonomisk krise.

Vi skal informere, udfordre og insistere, så beslutningstagere kan agere på et oplyst grundlag. Og vi vil gerne gøre det i samklang med vores samarbejdspartnere. 

Jeg er sikker på, at ATV’s tiltrædende præsident Anders Bjarklev og det nye præsidium er de rigtige til at styrke den del af ATV’s arbejde. Anders er en dreven debattør og en af landets absolut vigtigste stemmer inden for teknologi, innovation, forskning og udvikling.

ATV’s unikke medlemskreds kan bidrage til både faglige og offentlige debatter, fordi akademiet jo består af fageksperter, der kender alle afskygninger af et teknologisk fagområde. Beslutningstagere tænker ikke altid teknologien igennem, til bunds og her kan ATV yde vigtige bidrag.

Den vigtigste opgave for akademiet bliver fremover at fortsætte den positive udvikling, deriblandt at sikre ressourcer og finansiering, så vi kan udvikle ATV

Jeg mener, at ATV har en rolle i forhold til at hjælpe politikere, embedsværk, medier mf. med at se de positive sider af teknologien og at tænke bæredygtighed ind i debatten og udviklingen. 

Vi er jo nødt til at se holistisk på teknologisk udvikling, men det betyder, at vi derfor også skal se på bagsiderne af teknologisk udvikling. Derfor har det været konstruktivt, at ATV i de senere år har åbnet sig mere mod humanismen. De to fagdiscipliner supplerer hinanden.

Virksomhederne skal være med til at udvikle ATV
ATV’s udvikling de seneste år er meget positiv. Organisationen har et markant højere aktivitetsniveau i disse år end tidligere, og det uden at gå på kompromis med den vidensudveksling, som akademiet står for. Flere er blevet mere involveret, vi er mere aktive og mere synlige. 

Og det er nødvendigt, for hvis man ikke går fremad, går man baglæns. Den talemåde bekræfter ATV’s nyeste rapport ”Verdens førende tech-regioner” jo med al tydelighed, eftersom Danmarks udvikling på patentområdet kun er halvt så stort relativt i forhold til verdens førende tech-regioner.

Læs også: Danmark er langt fra førende på teknologiområdet.

Den vigtigste opgave for akademiet bliver fremover at fortsætte den positive udvikling, deriblandt at sikre ressourcer og finansiering, så vi kan udvikle ATV i tæt samspil med de teknologiførende virksomheder og organisationer, der er partnere i ATV. Jeg mener, at det er en æressag for alle danske teknologivirksomheder at være med som partnermedlemmer. 

Globalt udsyn
ATV har heldigvis også grebet globaliseringen og fået et større internationalt udsyn. 

Organisationen har fået stort udbytte af tre studieture til andre videnregioner. Det, at opleve verden sammen med folk fra både universiteter, virksomheder og fonde, har givet en unik mulighed for at lære og spejle Danmark i international sammenhæng. Ikke mindst i form af erfaringsopsamlingerne i rapporterne, som kan hjælpe politikere og beslutningstagere med at blive klogere på potentialer, styrkepositioner og udfordringer. 

Jeg vil derfor rette en tak til de fonde og universiteter, der har støttet akademiet med den store Science & Engineering-satsning. Novo Nordisk, VILLUM, Lundbeck, COWI og Rambøll fondene og vores universiteter. Projektet har været en løftestang for akademiet, fordi vi har fået analysekræfter til at supplere vores viden og indsigter med data og evidens, der kan kommunikeres til en bred målgruppe.

Jeg har nævnt det ved flere lejligheder, at det derfor har været en nem opgave at være ATV-præsident, fordi strategien var så stærk og klar. 

Jeg vil derfor gerne takke både mine kollegaer i det netop afgåede præsidium og ATV’s tidligere præsident Carsten Orth Gaarn-Larsen og hans præsidium for at lægge sporene. 

BLÅ BOG

Jukka Pertolas nuværende hverv:

 • GomSpace Group AB, formand for bestyrelsen
 • GomSpace A/S, formand for bestyrelsen
 • loT Denmark A/S, formand for bestyrelsen
 • Monsenso A/S, formand for bestyrelsen
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, formand for bestyrelsen
 • Tryg A/S, formand for bestyrelsen
 • Tryg Forsikring A/S, formand for bestyrelsen
 • COWI A/S, næstformand for bestyrelsen
 • GN Group, næstformand for bestyrelsen
 • Industriens Pension, medlem af bestyrelsen

Tidligere ansættelser og hverv

 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Præsident 2017-2020
 • Adm. direktør, Siemens A/S
 • President, Information and Communication Networks, Integration, Services and Applications, Siemens AG (Germany)
 • Divisionsdirektør, Information and Communications, Siemens A/S
 • Divisionsdirektør, Private Communication Systems, Siemens Oy (Finland, Baltic States, Sweden, Norway
 • LEO Pharma A/S, formand for bestyrelsen
 • Dansk-Tysk Handelskammer, President
 • Baltic Development Forum, medlem af bestyrelsen
 • Højteknologifonden, medlem af bestyrelsen
 • CLEAN, medlem af bestyrelsen
 • Karl Pedersen og Hustrus Industrifond, medlem af bestyrelsen
 • Copenhagen Capacity, medlem af bestyrelsen

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.