penge & Navne

Københavns Universitet henter ny HUM-dekan fra Teologi

Dekan på Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, har sagt ja til at stå i spidsen for Det Humanistiske Fakultet fra den 1. juni 2020 og indtil en ny dekan er ansat.

Af - 15. maj 2020

Dekan Kirsten Busch Nielsen. Foto: Københavns Universitet

Efter godt halvandet år med fyringsrunder, sparerunder og uro, valgte dekanen på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Jesper Kallestrup, for nylig at skifte posten ud med et job i Skotland som professor på University of Aberdeen. 

Det meddelte KU for blot et par uger siden, men allerede nu har universitetet fundet en ny dekan til fakultetet – og det er fra egne rækker. 

Kirsten Busch Nielsen, som er dekan på Det Teologiske Fakultet, har sagt ja til at overtage posten som dekan på humaniora allerede fra 1. juni 2020. Hun bliver i første omgang konstitueret indtil en ny dekan er ansat, som efter forventning bliver i foråret 2021. 

Det er med stor ydmyghed, at Kirsten Busch Nielsen tager imod opgaven som konstitueret dekan på Det Humanistiske Fakultet, siger hun i en pressemeddelelse:

– Jeg glæder mig til at lære fakultetet at kende på nært hold, og der er selvfølgelig brug for, at jeg hurtigt sætter mig ind i opgaverne. Jeg tror og håber, at jeg kan bringe mine universitetserfaringer godt i spil og sammen med studerende, medarbejdere og ledere føre udviklingen af den humanistiske forskning og de humanistiske uddannelser ved Københavns Universitet stærkt videre, siger Kirsten Busch Nielsen.

De nye HUM-dekan har 20 års erfaring med ledelse på KU, og sidder i flere af universitetets udvalg. Blandt andet som formand for KU’s forskningsudvalg (KUFIR), Det Personalepolitiske Udvalg (PPU) og som leder af KU’s engagement i universitetsalliancen 4EU+.

– Jeg er rigtig glad for, at Kirsten har sagt ja til at overtage den vigtige opgave som dekan på Det Humanistiske Fakultet med kort varsel, lyder det rektor Henrik C. Wegener:

– Kirsten er en stærk, kompetent og erfaren leder, og hun er den helt rette til at sikre fortsat udvikling af forskningen, uddannelserne og administrationen, sikre de humanistiske fags samspil med hinanden og resten af KU og lægge fundamentet for en skarpere profil for fakultetet, siger rektoren.​

Udskydelse af ny prodekan og fakultetsdirektør
KU skal ikke kun finde en ny dekan, men kommer også til at mangle en prodekan for uddannelse og en fakultetsdirektør på Det Humanistiske Fakultet i foråret 2021. 

Rektor Henrik C. Wegener har dog valgt at udskyde rekrutteringen til de to poster i forbindelse med konstitueringen af Kirsten Busch Nielsen som HUM-dekan.

De nye ansættelser skyldes, at prodekan Jens Erik Mogensens og fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen begge er ansat i tidsbegrænsede stillinger, som udløber med udgangen af august i år. De vil dog begge fortsætte i midlertidige ansættelser frem til 1. maj 2021, oplyser KU. 

Det bliver en af Kirsten Busch Nielsens opgaver at sidde for bordenden, når der skal ansættes ny prodekan for uddannelse, ny prodekan for forskning og ny fakultetsdirektør.

Kirsten Busch Nielsen skal dog ikke være dekanen for to fakulteter på samme tid. I konstitueringesperioden vil den nuværende prodekan på Det Teologiske Fakultet, Carsten Selch Jensen, fungere som dekan på Det Teologiske Fakultet.  ​

Desuden bliver den afgående dekan Jesper Kallestrup “fritaget for sine opgaver” med udgangen af maj, og han skal herefter løse “en strategisk opgave” for rektor, inden han forlader universitetet 31. juli. Det fremgår af en ledelsesnyhed på Københavns Universitets intranet, skriver Uniavisen.

Kirsten Busch Nielsens ansættelser:
(alle ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet)
Dekan (siden 2013)
Prodekan (2011-2013)
Studieleder (2002-2010)
Institutleder, Institut for Systematisk Teologi (1999-2002)
Professor i dogmatik med økumenisk teologi (siden 2008)
Lektor i dogmatik med økumenisk teologi (1999-2008)
Adjunkt i systematisk teologi (1995-1999)

Kilde: Københavns Universitet.
 

Endeligt er KU også på jagt efter en ny prorektor for forskning, der skal starte i jobbet i slutningen af året. Det fremgår af et jobopslag på KU.dk. 

“Vi søger nu en ny prorektor, som skal styrke og komplementere universitetets øverste ledelse på forskningsområdet – nationalt og internationalt”, lyder det i jobopslaget. 

I disse år henter KU flere og flere forskningsbevillinger uden for universitetet, særligt fra offentlige og private fonde, og universitetet arbejder derfor “konstant” med at udvikle samarbejdet med såvel erhvervslivet som offentlige forskningsinstitutioner både i og uden for Danmark. 

En af de vigtigste opgaver for en kommende prorektor bliver at fastholde og udbygge KU’s eksterne forskningssamarbejder, og generelt varetage universitetets interesser på det forskningspolitiske område, lyder det i opslaget.

debat

GTS: Teknologisk innovation er vejen ud af coronakrisen

Når økonomien skal genstartes er det helt afgørende at indtænke, hvordan forskning og innovation danner grundlag for ny grøn vækst. Her er udspillet fra CO-industri og DI det helt rigtige sted at starte processen, skriver direktør for GTS-foreningen.

Industrien foreslår omfattende dansk forskningsindsats

12 forslag fra DI og CO-industri skal sikre, der der stadig bliver lavet forskning og udvikling i kriseramte virksomheder efter coronakrisen. Der også brug for at fokusere offentlige forskningsmidler i retning af virksomhedernes behov, lyder forslaget.