Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Villum Fonden satser især på kvinderne i 2020

Villum Fonden satser på tværfaglig forskning og støtte til kvindelige forskere i 2020

Forskningsdirektør i Villum Fonden Thomas Bjørnholm. Foto: Velux Fonden

I 2019 har tværfaglighed været et vigtigt fokuspunkt for Villum Fonden. 

I sommers søsatte fonden et nyt uddelingsprogram med tværfagligt forskningssamarbejde og faget datalogi i centrum, og med et årligt uddelingsniveau på 50 mio. kroner i tre år.

Og i december lancerede fonden endnu et tværfagligt initiativ til 100 mio. kr. sammen med Velux Fonden.

I 2020 er Villum Fonden derfor klar med sine første uddelinger i de nye programmer, der stadig ligger inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Og fonden vil have “særligt fokus på den tværfaglige forskning med datalogi som et fagligt omdrejningspunkt”, fortæller forskningsdirektør Thomas Bjørnholm:  

– Målet med dette fokus er at styrke tværfaglige samarbejder og de forskningsmuligheder, der ligger i grænsefladen mellem datalogi og andre fagområder.

Det tværfaglige samarbejde omfatter også Velux Fondens humanvidenskabelige områder i forlængelse af det tværfaglige initiativ, de to fonde netop sat i søen.

– Helt overordnet er målet med det initiativ at understøtte og styrke det danske demokrati i en digitaliseret verden, siger Thomas Bjørnholm. 

Fokus på kvindelige ph.d.’er
Ud over det tværfaglige fokus, vil 2020 især stå i kvindernes tegn i Villum Fonden.

– Vi vil i 2020 give støtte til internationale postdoc-ophold for kvindelige forskere. Vi vil hjælpe dem netop på det tidspunkt i karrieren efter ph.d.-graden, hvor det store kvindelige frafald i de akademiske karrierestillinger på universiteterne ellers starter, fortæller Thomas Bjørnholm. 

Det vil være muligt at opnå støtte efter indstilling fra universiteterne, og den er øremærket kvinderne i 5 år. 

Det strategiske fokus på især kvindelige forskere hænger sammen med, at “forskning på et højt internationalt niveau er grundlæggende for det danske samfund og en forudsætning på en række områder, som har direkte værdi for samfundet”, siger Thomas Bjørnholm og uddyber; 

– Der er en markant skæv kønsbalance inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Da talentmassen samlet set ikke er skævt fordelt rent kønsmæssigt, mangler vi at få kvinderne med. Det misforhold vil vi gerne bidrage til at fjerne, siger forskningsdirektøren. 

Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb, man kommer, desto færre kvinder er der. Samlet set udgør kvinder på professor-, lektor- eller adjunktniveau blot 26 %, imens én ud af syv professorer indenfor natur og teknisk videnskab er kvinde.

Det er dén skævhed, fonden vil forsøge at vende med “Villum International Postdoc Programme”, der over en 5-årig periode øremærker bevillinger til kvindelige forskere.

Om Villum Fonden
Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning på de danske universiteter og forskningsinstitutioner.
Villum Fonden støtter den banebrydende forskning med afsæt i følgende instrumenter: Villum Young Investigators (program til de yngre forskere), Villum Investigators (program til de erfarne forskere), Villum Experiment (program til den risikofyldte forskningsidé), Professorater (til den exceptionelle topforsker) og et årslegat til en fremragende forsker inden for teknisk og naturvidenskabelige forskning.

I 2018 bevilgede fonden 625 mio. kroner.
Kilde: Villum Fonden 

Derudover vil Villum Fonden give støtte til international rekruttering af toptalent i form af “on-boarding- og familiepakker”: 

– Virkemidlet er knyttet til vores faglige støtte af toptalenter, der kan berige Danmark med excellent teknisk og naturvidenskabelige forskning, siger Thomas Bjørnholm og fortsætter; 

– Der er øget international konkurrence om de største talenter. Danmark skal være synlig på verdenskortet inden for forskning for at kunne tiltrække de største talenter. Det vil vi gerne understøtte.

Systematisk tilgang til fondsarbejdet 
Science Report har også spurgt Villum Fonden, hvordan fondens aktiviteter i det kommende år vil adskille sig fra 2019?

– Vi vil i stigende grad have en systemisk tilgang til fondsarbejdet. Det betyder i praksis, at vi vil arbejde langsigtet og skabe forandringer gennem dialog og samarbejde med de miljøer, vi opererer i, og gennem de projekter, vi støtter, lyder svaret fra forskningsdirektøren, som tilføjer; 

– På den måde vil vi styrke excellent teknisk og naturvidenskabelige forskning på den lange bane, til gavn for Danmarks forskere, forskning, forskningsmiljøer – og det ganske samfund.

I takt med, at den grønne dagsorden har vundet indpas på Christiansborg, er der fra politisk side blevet talt meget om vigtigheden af forskning i 2019. Derfor mener Thomas Bjørnholm også, at den grønne forskning generelt bliver styrket i 2020. 

Han påpeger, at også Villum Fonden har en vigtig rolle at spille i den grønne dagsorden: 

– Ved at støtte excellent forskning drevet af forskernes nysgerrighed indeholder vores aktive portefølje på knap tre milliarder kroner i dag mindst 25 procent grøn forskning. Det er et meget stort og excellent bidrag til grøn forskning i Danmark og intentionen om at levere løsninger og analyser til gavn for miljøet og klimaet, forklarer Thomas Bjørnholm. 

Endeligt har diskussionen om de private fondes rolle i det forskningsfinansierende system også fyldt meget i 2019, da de private fondes støtte har nået et historisk højt niveau.  

Hvordan ser I på jeres rolle i forskningssystemet? 

– Vi skaber ekstraordinære muligheder i en åben konkurrence om de bedste ideer. Vi ønsker dialog og at opnå fælles forståelse og balance mellem universiteter, ministerium og fonde – for at nå målet om at skabe excellent forskning, svarer Thomas Bjørnholm og pointerer, at; 

– Det er ikke os, der sætter prioriteterne. Ministerierne sætter rammerne. Universiteterne prioriterer og sætter retning. Vores midler er et supplement til de offentlige midler, der kan hjælpe med at løfte excellent forskning.

Forsiden lige nu:

Ny rapport vender vrangen ud på universitetsloven

En ny rapport viser store udfordringer med forskningsfriheden og arbejdsvilkår på de danske universiteter. Men det er lykkedes at modernisere universiteterne og få mere forskning ud i samfundet.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.