Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

30 anbefalinger skal gøre Danmark til en af verdens fem førende tech-regioner

ATV sender opsang til regeringen med nye visioner.

ATV har præsenteret 30 anbefalinger, der skal få Danmark op i verdenseliten på Science & Engineering-området. Foto: poba/iStock

Science & Engineering vil de kommende år i endnu højere grad end i dag tegne verdens udvikling.

Og Danmark sakker bag ud, lyder det fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, der tirsdag ved ATV’s Teknologisk Topmøde præsenterede rapporten ’Danmark 2030 – En vision for Science & Engineering som en bæredygtig vækstmotor for Danmark’.

Rapporten opstiller en vision for, hvordan Danmark kan blive blandt de fem førende tech-regioner i verden. Og så er det en opsang til politikerne.

– Vi er ret gode til at holde skåltaler, hvilket er det modsatte af, hvad de gør hos vores konkurrenter. Så vi skal have vigtigheden af det her ind på lystavlen hos dem, der træffer beslutningerne, sagde Anders Bjarklev, Præsident i ATV, rektor for DTU og formand for Danske Universiteter.

30 anbefalinger

ATV har skrevet rapporten efter fem års arbejde og ti rapporter.

– I rapporterne har vi analyseret udfordringerne, som Danmark står overfor, sagde Charlotte Rønhof, Formand for ATV’s Science & Engineering-komité, da hun præsenterede rapporten.

Charlotte Rønhof bliver ny formand for ATV's Science & Engineering-projekt
Charlotte Rønhof er formand for ATV’s Science & Engineering-projekt.

I rapporten identificerer ATV syv indsatsområder, der skal sende Danmark op i verdenseliten, og kommer samtidig med 30 anbefalinger, hvoraf ATV kategoriserer syv af anbefalingerne som ”væsentlige”.

– Det betaler sig at have fokus på at skabe en stærk Science & Engineering-region. Omvendt er det lige så farligt ikke at have det fokus, sagde Charlotte Rønhof.

Læs også: Danske forskere vil løse klimakrisen ved at tage vækst ud af ligningen

Af samme grund lød det fra Rønhof, at regeringen med det samme bør sætte sig i spidsen for langsigtet og visionær strategi på området.

– Det er afgørende, sagde Charlotte Rønhof.

Syv væsentlige anbefalinger

Formuler en Science og Engineering-strategi

Regeringen bør stå i spidsen for en langsigtet vision

Afskaf loft for engelsksprogede uddannelser

Staten skal afskaffe loftet på udvalgte uddannelser

Gør teknologiforståelse obligatorisk

Teknologiforståelse skal være en del af undervisningen helt fra folkeskoleniveau

Øg forskningsbidraget til 1,5 procent af BNP

Bidraget skal øges frem mod 2030

Afsæt 150 millioner kroner til IT-opkvalificering

Alle undervisere på videregående uddannelser skal løbende opkvalificeres

Afsæt 100 millioner kroner årligt til universitets spin-outs

Spin-outs skal tilbydes lukrative lån. Skal betales tilbage, hvis virksomheden bliver en succes

Giv regeldispensation til tværsektorielle omstillingsprojekter

Kommuner skal gå forrest i samarbejder om bæredygtig omstilling.

Kilde: ATV

At ATV opfordrer til øget politisk fokus på S&E-området handler blandt andet om, at bagmændene til rapporten har sammenlignet Danmark med tech-konkurrenterne på verdensplan. Gennemgående er, at regeringerne hos vores konkurrenter tager mere styring.

– Mange lande, vi er i direkte konkurrence med, investerer langt mere i forskning, end vi gør, sagde Charlotte Rønhof med henvisning til punktet, hvor ATV opfordrer politikerne til at øge det årlige forskningsbidrag.

– Derudover anbefaler vi, at der bliver afsat 1 milliard kroner mere til teknisk forskning. Penge, der bør være uafhængige af, om politikerne hæver forskningsbidraget, lød det videre.

Stort økonomisk potentiale

Inden præsentationen af anbefalingerne havde Charlott Rønhof peget på det økonomiske potentiale i S&E-sektoren – både for Danmark og vores konkurrenter.  

– Udviklingen i ansøgning af patenter viser en klar forskydning fra vest mod øst. I november 219 stod kineserne for to ud af tre ansøgninger. I november 1999 stod kineserne for 1 ud af 20 ansøgninger, sagde Charlotte Rønhof.

Hvorefter hun pegede på, at den danske andel af patenter i samme periode var faldet.

Læs også: Ny præsident for ATV: teknologien skal skabe både social og miljømæssig bæredygtighed

– Der er en skærpet konkurrence på globalt plan, og vi har ingen mulighed for at sakke bagud. I hvert fald ikke, hvis man har udviklet et velfærdssamfund som i Danmark.

– Det kræver, at vi styrker Science & Engineering-økosystemet i virksomhederne, på forskningsinstitutionerne, blandt rådgiverne, investorerne og de offentlige institutioner, der beskæftiger sig med teknologisk innovation, fortsatte hun.

Her spurgte ordstyrer, journalist Thomas Larsen, hvad Danmark kan lære af de andre lande, der satser på S&E-området.

– Vi er i Danmark blevet gode til at skabe samarbejde mellem vidensmiljøer og virksomheder. Der, hvor vi adskiller os fra de andre lande, er, at de har regeringer, der melder klart ud, hvor de skal hen, sagde Charlotte Rønhof.

– Jeg synes, at det er positivt, at regeringen for eksempel gør noget på klimaområdet. Men vi savner, at de gør noget for Science & Engineering,

Syv indsatsområder

ATV peger i rapporten ’Danmark 2030 – En vision for Science & Engineering som en bæredygtig vækstmotor for Danmark’ på syv områder, hvor der skal gøres en indsats, hvis Danmark skal være blandt de bedste tech-regioner i verden. 

1.      Danmark i verden

… formuleres en fælles vision for, hvilken rolle Danmark skal spille i en teknologidrevet fremtid.

2.      Talenter i Danmark

… formuleres en strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationale topforskere.

3.      Uddannelse til fremtiden

… uddannelsessystemet skal tilpasses erhvervslivets efterspørgsel.

4.      Forskning som vækstmotor

… teknisk og digital forskning skal prioriteres. Det skal være nemmere at omdanne forskning til forretning.

5.      IT i alt

… IT og digitalisering skal gennemsyre alle sektorer.

6.      Fra Startup- til Scaleup-nation

… virksomheder skal skaleres, så vi skaber mere vækst.

7.      Bæredygtighed i fremtiden

… finde og prioritere områder, hvor Danmark kan bidrage med løsninger til FN’s Verdensmål.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed i akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.