Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Aarhus Universitet sætter dato for klimafyringer

Politiske nedskæringer fører til besparelser på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet vil 17. maj pege på de personer, der skal fyres i forbindelse besparelserne på universitetets klima- og miljøforskning. Netop nu forhandles om frivillige fratrædelser.

Det oplyser dekan Eskild Holm Nielsen fra Aarhus Universitet til Science Report.

– Besparelserne har over de seneste ti år betydet, at området har været underfinansieret, og Aarhus Universitet har måttet tilføre ekstra midler for at kunne opretholde forskningsområderne, som er en del af aftalen med myndighederne. Det går ikke længere, og derfor har vi gennemført en større sparerunde, hvor afskedigelser ulykkeligvis ikke kan undgås, skriver dekan Eskild Holm Nielsen i en mail til Science Report.

AU-dekanerne Eskild Holm Nielsen (tv.) og Kurt Nielsen flankerede Roskildeborgmester Tomas Breddam og folketingsmedlem Mette Gjerskov på dagens dialogmøde. (foto: Michael Strangholt).

Han var i dag vært ved et møde på Risø, hvor han gennemgik konsekvenserne for den grønne omstilling af de årlige to procent besparelser på miljø- og fødevareområdet. Blandt gæsterne var blandt andre Roskildeborgmester Tomas Breddam (S) og folketingsmedlem Mette Gjerskov (S).

Smertegrænsen overskredet

Hvor man på uddannelsesområdet har fjernet omprioriteringsbidraget, så gør besparelsen sig stadig gældende, når det kommer til myndighedsbetjening. 

Smertegrænsen er overskredet. Universitetet har ikke mulighed for at medfinansiere myndighedsaftalerne, hvilket faktisk heller ikke er meningen med de aftaler, lyder det fra Eskild Holm Nielsen. 

Siden 2009 er bevillingerne til myndighedsområdet faldet med omkring 150 millioner kroner. Nedskæringerne står til at fortsætte de kommende år.

– Vi står overfor en grøn omstilling, som kræver viden, overvågning og dokumentation, hvis det skal lykkes. Derfor giver det mening at standse de årlige nedskæringer på området, så de forskningskompetencer der findes bliver opretholdt og udnyttet, lyder det fra Eskild Holm Nielsen. 

Besparelser rammer bredt

Institutterne, der står overfor at skulle spare 34 millioner kroner fra 2022, hører til under fakultet Technical Sciences, som blandt andet rummer Institut for Agroøkologi, Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab og Institut for husdyrvidenskab. Flere af fakultetets institutter har kontrakter om at levere forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det er disse kontrakter, der siden 2009 har været underlagt et årligt omprioriteringsbidrag, hvor midlerne til myndighedsbetjeningen hvert år er blevet reduceret med to procent.

Bevillingen fra Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri falder således fra 348 millioner kroner i 2021 til 322 millioner kroner.

Forsiden lige nu:

Ida Willig bliver dekan for Humaniora på RUC

Professor i journalistik Ida Willig bliver dekan på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Hun har mangeårig erfaring med at skabe gode forskningsmiljøer og brænder for de store dagsordener.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.