samfund

Aarhus Universitet tilbageholdte dokumenter for medie

Dokumenter, der viser, at der er sket brud på god forskningsskik på Aarhus Universitet, blev tilbageholdt for Dagbladet Information, som har afdækket sagen om oksekødsrapporten.

Af - 2. december 2020

Foto: iStock

Få Science Reports nyhedsbrev
Tilmeld dig gratis

Mere end et år efter skandalen om den omdiskuterede oksekødsrapport, erkender Aarhus Universitet at have tilbageholdt dokumenter, som viser, at der var sket brud på god forskningsskik i andre rapporter. 

Det skriver Information, som sidste år kunne afdække, at forskerne bag oksekødsrapporten både lod landbrugslobbyen påvirke en pressemeddelelse og skrive et afsnit i rapporten. Samtidig var det organisationen Landbrug & Fødevarer, der har finansieret rapporten, og virksomheden Danish Crown, der stod bag rapportens titel og forsidefoto, ifølge Information. 

Aarhus Universitet valgte sidenhen at trække oksekødsrapporten tilbage, da der “kan stilles spørgsmål ved armslængden til erhvervsinteresser”, og rapporten derfor ikke lever “op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning og god forskningsskik”, udtalte Niels Halberg, centerleder ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), der står bag rapporten, til Information i september 2019. 

Information søgte efterfølgende aktindsigt i en række andre eksternt finansierede rapporter fra DCA for at undersøge, hvorvidt der var flere lignende tilfælde på universitetet. 

I to måneder udskød Aarhus Universitet at udlevere de dokumenter, mener Information, da dokumenterne først blev udleveret til mediet få timer efter, at universitetet selv havde offentliggjort en intern undersøgelse af den eksternt finansierede forskning. 

I et år har AU fastholdt over for Information, at besvarelsen af aktindsigterne og den interne undersøgelse var to separate processer. Men i en ny udtalelse til tilsynsmyndigheden, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, fra den 29. oktober i år, erkender AU, at “det op mod primo oktober 2019 blev besluttet at lade nogle anmodninger om aktindsigt afvente færdiggørelsen af den interne undersøgelse af DCA-rapporterne”, skriver Information

Fordel for AU at vente
Udtalelsen til tilsynsmyndigheden kommer efter, at Ombudsmanden er gået ind i sagen som følge af, at Information har klaget over forløbet.

Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ekspert i offentlighedsloven, kalder det for “et klart brud på offentlighedsreglerne at tilbageholde dokumenter på grund af usaglige hensyn”. 

Han mener også, at det er “tydeligt, at det har hjulpet på afklaringen”, at Ombudsmanden er gået ind i sagen. 

– Det har presset Aarhus Universitet til i sidste omgang at erkende, at aktindsigterne har ventet på, at de var færdige med deres interne undersøgelse, siger han til Information. 

Også professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, mener at det er “åbenlyst, at Aarhus Universitet har begået graverende fejl ved at fortie oplysninger og vildlede tilsynsmyndigheden”. 

– Men det kan som sådan ikke få nogen konsekvenser – andet end at de forhåbentlig aldrig lader noget lignende gentage sig, siger han til Information. 

Professor emeritus Heine Andersen, der i mange år har beskæftiget sig med forskningsfrihed, vurderer, at AU på flere måder har draget fordel af selv at kunne præsentere sine fejl og mangler på god forskningsskik, siger han til Information. 

AUs interne undersøgelse af DCA-rapporter viste, at der var lignende tilfælde på fejl og mangler i 34 ud af 55 undersøgte rapporter – og det var altså dette resultatet, universitetet selv offentliggjorde før Information fik svar på aktindsigten. 

På baggrund af den nye udtalelse fra Aarhus Universitet har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen valgt at genoptage sagen mod Aarhus Universitet. 

Få et tilbud på Science Report til dig eller din organisation

Udfyld formularen og få et skriftligt tilbud

Modtag et tilbud Læs om abonnementspriser og muligheder

Allerede bruger - log ind

Science Report