Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

AU-rektor indblandet i lovbrud – tilbød at trække sig

Bestyrelsen på Aarhus Universitet udtrykker tillid til Brian Bech Nielsen.

AU-rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse/AU Foto.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, har tilbudt universitetets bestyrelse at trække sig fra sin stilling.

Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Tilbuddet kommer efter, at Brian Bech Nielsen deltog på et møde 15. oktober 2019, hvor det blev besluttet, at universitetet i strid med loven skulle tilbageholde anmodninger om aktindsigter i den såkaldte oksekødsskandale.

– Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den. Jeg har som konsekvens heraf straks informeret formanden for Aarhus Universitets bestyrelse og tilbudt at fratræde min stilling. Jeg anser det for afgørende, at der står respekt omkring Aarhus Universitet og dets rektor, siger Brian Bech Nielsen i pressemeddelelsen.

Læs også: Aarhus Universitet forsøgte at dække over skandalerapport

Brian Bech Nielsen har tidligere sagt til dagbladet Information, at han ikke var vidende om lovbrud:

– Jeg blev ikke informeret om, at der var truffet en beslutning, som strider mod lovgivningen. Jeg blev heller ikke informeret om, at universitetet i de to første redegørelser har tilbageholdt den viden for styrelsen. Så jeg er ikke blevet oplyst om, at vi var på vej ud på et skråplan der.

Bestyrelsestillid til rektor

På trods af hans viden om lovbrud udtrykker en enig bestyrelse på Aarhus Universitet tillid til Brian Bech Nielsen.

– Brian Bech Nielsen er en overordentlig kompetent, dygtig og resultatskabende rektor for AU, siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard i pressemeddelelsen.

Ifølge Aarhus Universitet fremgik det ikke af indkaldelsen til mødet 15. oktober 2019, at det er lovstridigt at forhale aktindsigter. Connie Hedegaard siger videre, at bestyrelsen ingen grund har til at tro, at AU-rektoren var informeret om, at universitet ville bryde loven, hvis de tilbageholdt aktindsigterne.

– Derfor rokker sagen ikke ved vores tillid til rektor og den stærke retning, han har sat for AU. Tværtimod forestår der et vigtigt arbejde med at ændre kulturen på AU, så det ikke er den slags møgsager, men AU’s positive bidrag til det danske samfund, der er i fokus. Det arbejde ved vi er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen, siger Connie Hedegaard, der mener, at det er ”forståeligt”, at sagen ”har haft personalemæssige konsekvenser ikke mindst for universitetets chefjurist”.

Skandaleombrust rapport

Lovbruddene i forbindelse med tilbageholdelse af aktindsigter udspringer af en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – på Aarhus Universitet, der undersøgte, hvordan okse- og kalvekød påvirker klimaet sammenlignet med andre produkter. Rapporten konkluderede blandt andet, at forbrug af alkohol og søde sager i højere grad end oksekød har negativ påvirkning på klimaet.

Efterfølgende har dagbladet Information afdækket, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer var projektleder på rapporten, mens styregruppen bag rapporten bestod af personer fra landbrugs- og kødsektoren. Derudover er det kommet frem, at landbrugets parter havde stor indflydelse på rapportens udfærdigelse.

Tidligere har Aarhus-rektor Brian Bech Nielsen erkendt i en redegørelse til forskningsministeren, at dele af rapporten stred mod god forskningsskik.

– Forskningen skal være uafhængig af særinteresser, og uafhængigheden må ikke kunne drages i tvivl. Ledelsen på Aarhus Universitet beklager derfor dybt forløbet omkring ovennævnte rapport, lød det i september 2019 fra AU’s rektor.

Sagen har fået konsekvenser

Flere personer på Aarhus Universitet har i kølvandet på rapporten forladt universitetet.

Allerede i september 2019 forlod institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, efter aftale sin stilling og Aarhus Universitet.

– Undersøgelsen er ikke tilendebragt, men selv om vi afventer den, er der ingen tvivl om, hvor hovedansvaret for at sikre uafhængighed og armslængde i rapporten ligger. For uagtet at den er udgivet som en DCA-rapport, så er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde. Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad, sagde dekan Lars Henrik Andersen.

Rapporten ’Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre’ er siden blevet trukket tilbage.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.