Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Bæredygtige løsninger bliver Novo Nordisk Fondens nye satsningsområde

I 2020 vil Novo Nordisk Fonden have et stort fokus på forskning i bæredygtige løsninger.

Birgitte Nauntofte, tidligere direktør i Novo Nordisk Fonden. Foto: Novo Nordisk Fonden.

Mere bredde i initiativerne og større fokus på områder som humanitære og sociale formål er på tegnebrættet i Novo Nordisk Fonden.

2020 bliver et år, hvor Novo Nordisk Fonden fortsætter deres strategi fra 2018 – med et særligt fokus på to ting.

For ligesom bæredygtighed og den grønne omstilling har været på dagsordenen det seneste år, bliver den også gennemgående for Novo Nordisk Fonden i 2020 og årene frem, fortæller Birgitte Nauntofte, direktør for Novo Nordisk Fonden.

– Store samfundsforandringer finder sted i disse år i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor er støtte til forskning i bæredygtige løsninger også et af vores nye satsningsområder, som vi vil have et stort fokus på i de kommende år, siger hun og fortsætter:

– Vi har blandt andet støttet et nyt internationalt forskningsprojekt, der skal skabe ny viden om de mikroorganismer, der lever omkring planter. Målet er at skabe mere produktive og bæredygtige afgrøder til en stigende verdensbefolkning.

Læs også: Novo Nordisk Fonden vil investere massivt i grøn forskning.

Udover at satse på bæredygtige løsninger vil Novo Nordisk Fonden også fortsætte deres fokus på humanitær støtte.

Det skal blandt andet ske gennem øget adgang til uddannelse og læring, samt jobparathed og forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme.

I den forbindelse har Novo Nordisk Fonden allerede igangsat initiativer.

– Vi har netop indgået partnerskaber med henholdsvis Dansk Flygtningehjælp, UNICEF og World Diabetes Foundation om tre langsigtede projekter, der skal bidrage til at skabe bedre muligheder og fremtidsudsigter for syriske flygtninge i Jordan, siger Birgitte Nauntofte.

Større fokus på flere områder
I 2018 vedtog Novo Nordisk Fondens bestyrelse en ny strategi, der løber fra 2019- 2023.

Det betyder, at fonden i de kommende år bliver ved med at øge bevillinger til områder, hvor de allerede er aktive.

– Vi vil fortsat støtte forskning, behandling og udvikling, der kan forbedre menneskers liv. Herudover vil vi også mere fokuseret støtte områder, der kan bidrage til at skabe mere bæredygtighed i samfundet, siger Birgitte Nauntofte.

Med strategien fra 2018 følger samtidig en udvidelse af uddelingsområder, der går ud over, hvad man normalt forbinder med Novo Nordisk Fonden.

– Vores bidrag til sociale og humanitære formål er blevet mere udfoldet, og endelig er uddannelse og innovation blevet større fokusområder i fonden, fortsætter hun.

Derudover vil interdisciplinært samarbejde stadig være en høj prioritering i 2020.

– Mange store gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem videnskabelige discipliner såsom biomedicin, naturvidenskab og bioteknologi. Derfor støtter vi forskning, der beror på interdisciplinært samarbejde, siger Birgitte Nauntofte.

Midler i åben konkurrence skal revurderes
Når det kommer til interdisciplinært samarbejde, har Novo Nordisk Fonden eksempelvis netop lanceret et større initiativ for datavidenskab, som i løbet af 2020 skal styrke forskningen på området.

Formålet er at sætte datavidenskab i centrum i stedet for at være en støttefunktion til andre områder som medicinsk og teknisk videnskab, siger Birgitte Nauntofte.

– Der er stor efterspørgsel efter forskere på området, som vi håber initiativet vil imødekomme ved at styrke det forskningsmiljø, som skal uddanne de fremtidige generationer af specialister inden for datavidenskab, og styrke den tværdisciplinære forskning, der gør brug af datavidenskab, fortæller hun.

Udover initiativet for datavidenskab vil Novo Nordisk Fonden også se på måden, de uddeler midler på i åben konkurrence, og hvordan det i nogle tilfælde kan gribes anderledes an.

– Her ser vi blandt andet på vores evalueringsprocesser i de faglige komitéer, hvor vi f.eks. i forskningsprogrammet NERD i første fase udelukkende ser på projektbeskrivelsen, og først i anden fase tager hensyn til CV’et.

Læs mere om NERD-programmet: “Hvis vi ikke har en vis procentdel fiasko, har vi ikke været risikovillige nok”

Novo Nordisk Fonden fortsætter desuden også deres Research Leader Programme, som understøtter yngre talenter, allerede etablerede professorer samt dygtige forskningsledere midtvejs i karrieren.

Behov for et løft af den offentlige sektors bidrag
De seneste år har forskning fyldt mere og mere i den offentlige debat og på politisk side. Novo Nordisk Fonden håber, at det kommer til at betyde, at forskning bliver prioriteret højere fremadrettet.

– Der er behov for et løft af den offentlige sektors bidrag, hvis vi skal fastholde det høje internationale niveau for dansk forskning, siger Birgitte Nauntofte og fortsætter:

– I fællesskab har vi en mulighed for at bringe Danmark helt i front på vigtige områder, der kan gavne både mennesker og bæredygtigheden i samfundet. Forskning kan give os løsningen på nogle af de helt store samfundsudfordringer som f.eks. klimaforandringerne.

Og netop i forhold til klimaforandringer og den grønne omstilling, tror Birgitte Nauntoft, at Novo Nordisk Fonden og andre private aktører skal spille en væsentlig rolle, når det kommer til at understøtte den dagsorden. Primært, fordi fonde også har et samfundsansvar helt generelt, siger Birgitte Nauntoft.

– Det er en stor dagsorden, som kræver, at alle aktører – staten, fondene og virksomhederne – trækker i samme retning for, at vi når målet. I vores nye strategi har vi fokuseret på blandt andet områder, der kan bidrage til at skabe større bæredygtighed i samfundet, herunder forskning i bioteknologi og naturvidenskab samt interdisciplinaritet, fortæller hun.

2020 bliver et udtryk for mere bredde
2019-2023-strategien er nu et år inde i perioden, og ifølge Birgitte Nauntofte er der sket meget på den front.

Det vil blive mere tydeligt, at Novo Nordisk Fondens fokus er væsentligt bredere end nogensinde

Hun glæder sig derfor til 2020, og hvad det bringer med sig.

– Det bliver et spændende år, også hvad angår uddelinger til at igangsætte nye initiativer inden for videnskabelige, sociale og humanitære formål i Danmark og internationalt, siger Birgitte Nauntofte.

For Novo Nordisk Fonden bliver 2020 derfor et år, hvor de, som en selvfølge, vil fortsætte med at øge deres udbetalingsniveau og fortsat have et stort fokus på effekten af den forskning, de støtter, og på internationalt samarbejde.

Alt sammen et udtryk for mere bredde.

– Det vil blive mere tydeligt, at Novo Nordisk Fondens fokus er væsentligt bredere end nogensinde. På flere områder skal vi fortsat lære en masse nye aktører og samarbejdspartnere at kende, siger Birgitte Nauntofte.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed i akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.