samfund

CBS laver nye retningslinjer for forsknings-kommunikation

CBS vil sikre at ingen kan så tvivl om integriteten af universitetets forskere. Det skal bl.a. ske ved større transparens om finansieringen

Af - 9. november 2018

Foto: Copenhagen Business School

Få Science Reports nyhedsbrev
Tilmeld dig gratis

De mange sager om CBS forskeres inhabilitet får nu universitetet til at ændre sine retningslinjer for god forskningskommunikation.

Beslutningen kommer efter at flere medier har beskæftiget sig med blandt andre Steen Thomsens forsvar af Danske Bank og manglende deklarering af finansieringen af sin forskning.

De nye sager har også trukket tråde tilbage til den to år gamle sag, hvor CBS måtte trække en rapport der var lavet med penge fra organisationen bæredygtigt landbrug tilbage.

Målet med de nye retningslinjer er, at der kommer større transparens om hvem der finansierer forskningen på CBS:

– Tiltaget skal sikre, at CBS også fremadrettet kan samarbejde tæt med erhvervsliv, fonde og offentlige organisationer, og at der ikke opstår tvivl om forskernes interesser, siger forskningsdekan Søren Hvidkjær.

Konkret sætter universitetet gang i et arbejde der over de kommende måneder skal forny de eksisterende retningslinjer for god forskningskommunikation. Direktionen og Akademisk Råd ønsker, at de nye retningslinjer eksplicit skal omtale krav om transparens. De ønsker også, at alle forskere i fremtiden skal offentliggøre både ekstern finansiering af deres forskning og eventuel bibeskæftigelse på cbs.dk, så alle kan se det..

– Vi kan konstatere, at mange forskere allerede har sikret transparens i deres finansiering og interesser. Men vi vil gerne sikre, at det gennemføres konsekvent. Derfor vil vi over de næste måneder arbejde tæt sammen med Akademisk Råd og institutlederne for at udvikle en god og praktisk model, siger Søren Hvidkjær.

CBS er også gået i gang med at finde en ny prodekan for forskningskommunikation, som vil få et bredere mandat end den nuværende har. Den nuværende prodekan på området, Flemming Poulfelt, har besluttet at blive professor emeritus.

CBS STANDSER ALT FREMTIDIGT SAMARBEJDE MED DANSKE BANK

Det nye initiativ kommer en måned efter at CBS annoncerede, at man ville standse alt fremtidigt samarbejde med Danske Bank og få uger før universitet ventes at præsentere en ny rektor, som afløser for Per Holten Andersen, der standser ved årsskiftet.

CBS vil i arbejdet med de nye retningslinjer lade sig inspirere af det arbejde, der allerede er sat i gang i samarbejdsorganisationen Danske Universiteter som tager afsæt i den eksisterende nationale ”code of conduct” for videnskabelig integritet.

Søren Hvidkjær understreger, at målet ikke er at lægge låg på debatten, men derimod at give forskerne nogle redskaber til at sikre at der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved deres integritet:

– Vores forskere skal deltage aktivt i den offentlige debat. Det gør CBS’ forskere i vid udstrækning, og vi vil gerne støtte, at det offentlige engagement fortsætter og gerne styrkes. Derfor ser vi anbefalinger og retningslinjerne som en støtte til forskerne – og til den gode forskningsbaserede samfundsdebat, siger Søren Hvidkjær.

 

Få et tilbud på Science Report til dig eller din organisation

Udfyld formularen og få et skriftligt tilbud

Modtag et tilbud Læs om abonnementspriser og muligheder

Allerede bruger - log ind

Science Report