Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Nyt Center for Energilagring skal skubbe grønt eksporteventyr

Samarbejde er nøglen til at avancere energilagrings-teknologi, siger sekretariatsleder.

Anne Marie Damgaard og det verdensmål, hun skal arbejde for på det nye center. Foto: Hanne Kokkegård.

Energilagring er en af de helt centrale metoder til at nå målet om nul-reduktion i 2050. Det slår regeringen blandt andet fast i den nye forskningsstrategi, hvor halvdelen af de øremærkede 750 millioner kroner går henholdsvis direkte til power-to-x teknologi og indirekte til teknikker for lagring.

Lige nu arbejder danske forskere på innovative teknikker til alt fra at gemme overskydende vindmølleenergi til at fremstille superbatterier. Indsatserne er vigtige, men de skal samles under én fane, og erhvervslivet må inddrages i større grad. Det er motivationsgrundlaget bag et nyt center hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).  

Det er Industriens Fond, der har bevilliget 11 millioner kroner til Dansk Center for Energilagring (DaCES). Centeret skal fremover koordinere forskningssamarbejdet omkring blandt andet power-to-x og i højere grad demonstrere værdien af energilagring for danske politikere og erhvervsliv.

Det fortæller Anne Marie Damgaard, som er den nye sekretariatschef for DaCES. Hun mener, at energilagring kan blive det næste grønne eksport-eventyr for Danmark.  

Det nye store eksport-eventyr

– Da man satte den første vindmølle op i Tvind i 1978, havde man næppe forudset, at Danmark en dag skulle leve af vindteknologi. I dag er det et globalt eksporteventyr, og der står vindmøller i hele verdenen. Det er sket, fordi der er rykket på en dagsorden og sat penge af i forventning om, at teknologien kan være med til at generere et grønt samfund og flere arbejdspladser, siger hun. 

Hun mener, at Danmark ligesom med vindenergi kan få en førende international markedsposition inden for grøn energikonvertering og energilagring. Det motiverer hende i det nye job som sekretariatsleder. Anne Marie Damgaard glæder sig især til at styrke samarbejdet mellem de danske universiteter og erhvervslivet i form af både store og små virksomheder samt store spillere som Dansk Industri og Dansk Energi. 

Det er nemlig et vigtigt skridt på vejen mod at gøre feltet mere konkurrencedygtigt, påpeger hun.

– Vi er ikke i mål med et fuldbårent produkt endnu. Derfor er alle centerets partnere gået sammen på tværs af industri, offentlige forskningsinstitutioner og interesseorganisationer for at vise over for myndighederne og den centrale administration, at vi vil det her, siger hun.

DaCES er et initiativ fra Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet på forskningssiden i samspil med både brancheorganisationer og virksomheder som Danish Power Systems, Lithium Balance og Vestas. 

Forskningstung viden hos virksomhederne

Anne Marie Damgaard understreger, at centerets fornemmeste opgave er at koordinere partnerskaber og skabe dialog mellem forskere og erhvervslivet. Det gøres allerede i dag, men vi kan blive endnu bedre, argumenterer hun.

– Vi skal være med til at sikre, at aktører inden for energilagring ikke sidder på små puljer individuelt men i stedet deler deres viden og resultater. Hele værdikæden skal med – lige fra forskning over virksomhederne til slutbrugeren, siger hun.

En styrket indsats er alfa og omega for at gøre de lovende energilagrings-teknikker som eksempelvis power-to-x rentable i industrien, siger Anne Marie Damgaard. 

Power-to-x er processen med at omdanne grøn elektricitet til fossilfri energikilder som brændsel, benzin og kemikalier. Alt sammen brændstof, der er nødvendigt for at opretholde nøglesektorer som transport- og flyindustrien, for ikke at tale om opvarmning eller industriel produktion. 

Problemet er bare, at teknologien stadig er utrolig omkostningsfuld og besværlig. Det samme gælder andre former for energilagring som konvertering af el til gasser, batterier til opbevaring og varmelagring. Derfor er der brug for, at forskere og virksomheder sammen arbejder på at udvikle forretningsmodeller, mener Anne Marie Damgaard.

–   Forretningsmodellerne kan udvikles endnu mere. Lige nu er der ikke tilstrækkelig viden om, hvordan vi får sænket priserne og skaleret op til masseproduktion af de her grønne energiteknologier, uddyber hun. 

Penge til demonstrationsprojekter

Hun tilføjer, at Danmark har ledende forskning på området, der kan hjælpe både os selv og andre lande med at sænke udledningen af CO2 drastisk. Men før vi kan eksportere løsningerne på international skala, skal det kunne betale sig for særligt små- og mellemstore virksomheder herhjemme at implementere dem.

Anne Marie Damgaard
Den nye sekretariatschef er oprindeligt Cand.Mag. i historie og fransk ved KU. Hun har desuden en kandidatgrad i europæisk politik fra universitetet i Strasbourg, og har arbejdet 12 år i Bruxelles med EU-politisk interessevaretagelse for Dansk Erhverv og industrien. De seneste otte år har hun været ved DTU, hvor hun har koordineret samarbejde om store EU-forskningsprojekter.

Det er en af opgaverne for det nye Danske Center for Energilagring. Samtidig vil Anne Marie Damgaard både på nationalt og europæisk plan arbejde for flere midler til at understøtte forskning i og test af eksisterende energilagrings-teknologier.

– Det er særligt vigtigt at få kanaliseret penge i de store demonstrationsprojekter. Der skal testes mere i stor-skala faciliteter for at udvikle teknologiens konkurrencedygtighed, siger hun.

Hun fortæller, at DaCES foruden partnere også har fået interessetilkendegivelser fra store kommercielle spillere som Novo Nordisk, Ørsted A/S og Danfoss A/S. Der er lige nu solid politisk bevågenhed om emnet, så Anne Marie Damgaard har store og positive forventninger til arbejdet. 

– Jeg skal ud og køre på en cykelsti, hvor der allerede er medvind. Nu skal cyklen bare køre endnu stærkere – og selvfølgelig på grøn energi, siger hun afslutningsvist med et smil på læben.

Forsiden lige nu:

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.