Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Topforskere ville forlade KU – så greb Ahlers ind

Igennem et halvt år har fem topforskere forsøgt at flytte deres forskning væk fra KU

DNA-forsker Eske Willerslev. Uddannelses- og Forskningsminister, Tommy Ahlers (V).

Opdateret torsdag d. 6. juni kl. 10:43.

Fem internationale topforskere har i et halvt år forsøgt at flytte deres forskning væk fra Københavns Universitet til et nyt universitet. I begyndelsen af april greb Uddannelses- og Forskningsministeriet dog ind i sagen for at få forskerne til at forhandle med KU.

Det viser en aktindsigt, Politiken har fået.

Efter en årrække med store millionunderskud, har Københavns Universitet besluttet, at Statens Naturhistoriske Museum, som de fem topforskere hører under, ikke længere skal være et selvstændigt institut.

I stedet skal SNM lægges ind under Biologisk Institut, men det er imidlertid en beslutning, der har udløst stor vrede hos de fem forskningsledere.

De fem internationalt anerkendte forskere, Eske Willerslev, Tom Gilbert, Martin Bizarro, Carsten Rahbek og Minik Rosing, mener ikke, at den tværfaglige, internationale topforskning, de leverer på SNM, kan fortsætte under den nye konstellation.

Derfor har de igennem længere tid ligget i forhandlinger for at finde et nyt hjemsted til deres forskning.

Tilbud fra SDU

I begyndelsen af april gav ledelsen på Syddansk Universitet udtryk for, at de var interesseret i at give de fem forskere et nyt tag over hovedet.

– Der er tale om nogle af landets ultimative stjerneforskere, som uden problemer kunne få arbejde på de bedste universiteter i udlandet, og vi synes derfor, at det er væsentligt, at de bliver i Danmark til gavn for dansk forskning og uddannelse, forklarer SDU’s rektor, Henrik Dam, i en mail til Politiken.

På det tidspunkt var Eske Willerslev dog allerede ”på vej til at flytte til Cambridge (universitetet i England som Willerslev også er tilknyttet, red.) på fuld tid, da SDU kom med et fantastisk tilbud”, som Eske Willerslev selv formulerer det i en mail til Tommy Ahlers d. 5. april.

Tilbuddet om en samlet løsning for alle fem forskere om at kunne etablere sig i København under SDU, mente Willerslev, var en meget bedre løsning.

Men så greb Uddannelses- og Forskningsministeriet ind og satte flytningen til SDU i bero, fordi ministeriet ønskede at afprøve alle muligheder for at få forskerne til at blive på KU.

Den 9. april bad ministeriet SDU’s rektor og bestyrelsesformand om ”ikke at gå videre med sagen”, viser Politikens aktindsigt.

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) tog ministeriet det noget usædvanlige skridt at blande sig i sagen, fordi ministeriet var bange for, at forskerne endte med at flytte deres forskning til udlandet, forklarer Tommy Ahlers over for Politiken.

Inden tilbuddet fra SDU var tikket ind, havde de fem forskningsledere selv kontaktet Aarhus Universitet for at forhøre sig om mulighed for at flytte deres forskningssektioner dertil.

TOPFORSKERE LEDER EFTER ET NYT STED AT FORSKE

Forhandlingerne med AU løb dog ud i sandet, ifølge Politikens oplysninger, og i stedet indledte Eske Willerslev og Tom Gilbert forhandlinger med dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, Ulla Wewer, om en overflytning til Sund, hvor alle fem forskningssektioner fra SNM kunne komme med.

Det kunne der ikke blive tale om, fik de, i første omgang, at vide på et møde med rektoren. Men på grund af forløbet omkring en mulig flytning til SDU, og ministeriets indgriben i sagen, kunne KU pludselig godt oprette et center under Sund, hvor de fem forskningsgrupper fortsat var samlet.

Nyt hjem til topforskerne

I en pressemeddelelse skriver KU, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pr. 1 juli 2019 slår dørene op til et nyt institut.

Instituttet, der har fået navnet Globe Institute, skal ledes af de fem forskere, Eske Willerslev, Tom Gilbert, Martin Bizarro, Carsten Rahbek og Minik Rosing samt professor Kurt H. Kjær.

Globe Institute vil huse mere end 200 forskere og andre medarbejdere og studerende, som i dag er tilknyttet Biologisk Institut, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Statens Naturhistoriske Museum.

Oprettelsen af Globe Institute er en direkte konsekvens af den modstand, der har været omkring fusionen mellem SNM og Biologisk Institut:

– Det har været nødvendigt at finde en organisatorisk ramme for de fem forskningsgruppers fortsatte virke på Københavns Universitet, skriver KU i pressemeddelelsen.

Globe Institute går på tværs af discipliner og skal forske i universets, jordens og livets oprindelse, udvikling, mangfoldighed og vedligeholdelse i en foranderlig verden.

– Efter en meget kaotisk tid er det mit håb, at etableringen af Globe Institute på Københavns Universitet kan give os den ro og stabilitet, som er forudsætningen for et stærkt, tværfagligt forskningsmiljø i international særklasse, siger professor Eske Willerslev.

Den fem forskere, der tidligere har været tilknyttet SNM, vil stadig have et tæt samspil med museet om den fortsatte udvikling, kuratering og brug af enestående naturhistoriske samlinger.

Med forskernes nye forankring i sundhedsvidenskaben bliver der skabt ro og klarhed om rammerne, der skal give det nødvendige fundament for byggeriet af det nye museum som netop er indledt, skriver KU.

Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, glæder sig til at byde alle forskere, øvrige medarbejdere og studerende velkomne på SUND:

– Vi vil gøre os stor umage med at skabe et godt grundlag for Globe Institutes virke fremover og ser rigtig mange spændende udviklingsmuligheder, siger dekanen.

”Ufuldstændigt billede”

I en mail til Politiken skriver rektor, Henrik C. Wegener om den brevvekslingen, der har været mellem ministeriet og forskerne, at den giver “et ufuldstændigt billede af det samlede forløb”:

– Den viser kun, hvordan de fem forskergruppeledere oplever sagen, skrive rektoren.

Forsiden lige nu:

Københavns Universitet brillierer i Champions League

Forskere fra Københavns Universitet modtog otte ud af 14 danske Starting Grants, da European Research Council (ERC) uddelte bevillinger tidligere på ugen. Prorektor David Dreyer Lassen kalder ERC for forskningsfinansieringens Champions League, og glæder sig over, at flere af forskerne kommer udefra.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.