Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Samfund

Universiteter går ind i projekt om verdensmålene

RUC og AAU skal være med til udvikle et udgangspunkt for verdensmålene i Danmark.

Foto: iStock

Et nyt initiativ skal være med til at sætte fokus på Danmarks arbejde med verdensmålene ved at gøre FN’s målsætninger for en bæredygtig samfundsudvikling operative i Danmark. Derudover er projektets mål også at øge kendskabet til verdensmålene blandt danskerne.

Initiativet hedder Baseline-projektet, og bag projektet står Folketingets 2030-netværk og dets 2030-panel.

Selve arbejdet med projektet skal udføres af en række samarbejdspartnere, herunder Deloitte, Sweco, Danmarks Statistik, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, mens projektet er støttet af henholdsvis Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden.

Folketingets 2030-netværk og 2030-panel

2030-netværket er Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål og består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN’s verdensmål. Formålet er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017 for at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde.

Kilde: https://www.2030netvaerket.dk/

Med RUC og AAU’s deltagelse i projektet, kan de to universiteter fremadrettet melde sig under fanerne over universiteter, som engagerer sig i verdensmålene. Blandt andet kom SDU med en udmelding i juni, at de fremover vil omlægge sig til at være et bæredygtigt universitet, mens KU har etableret et helt center, Sustainability Science Centre, til formålet.

Læs også: SDU vil være bæredygtige og drives efter verdensmålene

For RUC og AAU handler deres engagement i projektet om at overføre forskning på området til konkrete indikatorer og få deres viden om verdensmålene formidlet ud til offentligheden.

– Det er fantastisk at få mulighed for at koble vores forskning med målingen af fremskridt på bæredygtighedsområdet. På RUC glæder vi os til at bringe vores forskning i spil, både når vi skal udvikle indikatorerne, og når vi skal diskutere dem med offentligheden, siger Peter Kjær, prorektor på RUC, mens Thorkild Ærø, prodekan på AAU, udtaler:

– På AAU forsker vi i en lang række emner inden for FN’s verdensmål og sætter en ære i at formidle vores viden, så det er klart og konkret for omverdenen. Det sker i tæt samarbejde med det omgivende samfund. Derfor er vi naturligvis meget begejstrede over at få mulighed for at bidrage til en så vigtig sag som de danske verdensmål.

Det går projektet ud på
Baseline-projektet tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som alle FN’s medlemslande er forpligtet til at arbejde med for at nå målet om at opfylde dem i 2030. For at nå de store mål følger der en række globale delmål og indikatorer for alle FN-lande.

Baseline-projektet skal udvikle de indikatorer i en dansk sammenhæng, så de afspejler hverdagen i Danmark.

– Hvis vi vil sikre Danmarks indsats i forhold til FNs Verdensmål får den nødvendige virkning, skal vi målrette indsatsen ved at udvikle indikatorer, der tager udgangspunkt i Danmark. Vi skal desuden sikre et solidt udgangspunkt for vores indsatser, så vi kan måle på udviklingen og sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning frem mod 2030, fortæller Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet.

Hvordan og hvorledes projektet skal udspille sig, og hvad universiteternes rolle skal være i processen, er dog stadig uklart.

Partnerskabet, herunder universiteterne, er stadig ved at udforme rammerne for projektet, og det har derfor ikke været muligt at få svar fra hverken RUC eller AAU i forhold til, hvad de helt konkret skal bidrage med på især forskningsområdet.

Samarbejdet om projektet blev formelt indgået ved en underskriftsceremoni onsdag den 30. oktober, og selve projektet igangsættes inden årets udgang.

Forsiden lige nu:

Ekspert i forskningsfrihed om Danish Crown-sag: – Lignende kunne sagtens ske i dag

I 2022 kom Danske Universiteter med en grundig udarbejdet vejledning til regler for eksterne samarbejder. Men så længe at universiteterne fortsat er så afhængige af ekstern finansiering, er det svært for alvor at gardere sig mod lignende sager som det kritiserede samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danish Crown, lyder det fra professor emeritus ved KU…

DTU er det bedste tekniske universitet i Europa

DTU har nået sin mission: De bliver anerkendt som talentfabrik og rugekasse for innovativ forskning og industrisamarbejder, der gavner samfundet. Derfor får de førstepladsen som det bedste tekniske universitet i Europa på den nye rangliste, EngiRank.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.