Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Sustain

Nye anbefalinger skal styrke grønne danske virksomheder

Mere digitalisering og øget eksport skal få grønne danske virksomheder helt i front.

Foto: iStock

Et vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som blev nedsat af regeringen i maj 2018, har i dag offentliggjort ti anbefalinger.

I front for vækstteamet som formand er Lars-Peter Søbye, CEO i COWI. Øvrige medlemmer tæller bl.a. Helene Egebøl, adm. direktør i Schneider Electric, Mads Nipper, CEO i Grundfos og Claus Madsen CEO i ABB Danmark.

Vækstteamets anbefalinger har tre overordnede mål. De skal skabe:

      • Øget digitalisering: I 2025 skal digitaliseringsniveauet i danske energi- og miljøteknologiske virksomheder være lige så højt som hos virksomhederne i det førende digitale land i Europa.
      • Øget eksport: I 2030 skal eksporten af grøn energi- og miljøteknologi være fordoblet.
      • Øget grøn værdiskabelse: Værdiskabelsen blandt virksomheder inden for grøn energi- og miljøteknologi skal øges med 50 pct. frem mod 2025 for at fastholde udviklingen de seneste år.

I vækstteamet rapport med er der 10 anbefalinger til regeringen, som giver konkrete bud på, hvordan danske virksomheder opnår de mål.

De fordeler sig på fire overordnede områder, fremgår det af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet:

1. Forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, så virksomhederne får bedre mulighed for at udvikle nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne et billigere og mere bæredygtigt ressourceforbrug.

2. Bedre muligheder for test og demonstration, så virksomhederne kan teste implementeringen af nye grønne løsninger i større skala, end tilfældet er i dag.

3. Bedre rammer for startups inden for energi- og miljøteknologi, så de bedre kan udvikle sig – bl.a. ved at styrke mulighederne for samarbejde med forsyningsselskaberne og etablerede virksomheder.

4. Øget eksport, blandt andet via tættere samarbejde med udenlandske myndigheder, så kompleks energi- og miljøregulering i andre lande ikke er en barriere for eksporten af danske løsninger.

Formand for vækstteamet Lars-Peter Søbye opfordrer til, at der kommer hurtig handling bag rapportens anbefalinger:

– Vi står lige nu med nogle massive udfordringer, når det gælder energi, miljø og klima. Der er mere end nogensinde før brug for intelligente, bæredygtige løsninger. En grøn omstilling er allerede i gang på den globale scene, og Danmark er godt med, både herhjemme og i form af eksport.

Der er brug for, at alle, både erhvervsliv, borgere og politikere, samarbejder, hvis vi skal være i front

– Men det skal gå hurtigere. Konkurrencen er hård. Der er brug for, at alle, både erhvervsliv, borgere og politikere, samarbejder, hvis vi skal være i front. Det er vi nu kommet med ti konkrete anbefalinger til. Jeg glæder mig meget til at være med til at omsætte dem i handling, siger han i en pressemeddelelse.

Da han blev udnævnt som formand for vækstteamet var ambitionen da også i høj grad at indfri de eksportmuligheder grønne danske virksomheder har:

– Mulighederne i det globale marked for grøn energi er gigantiske; Der skal f.eks. investeres 13.500 mia. USD frem mod 2030 for at opfylde Parisaftalens målsætninger. Vi har en enestående mulighed for at levere de løsninger, verden i stigende grad efterspørger, men vi skal have overvundet nogle barrierer; f.eks. i forhold til at udnytte det store potentiale inden for Big Data og digitale løsninger, sagde Lars-Peter Søbye tilbage i maj i en pressemeddelelse.

Hele fire ministre udtaler sig positivt om vækstteamets anbefalinger i pressemeddelelsen. Her kommer de ikke ind på, om den følges op af nye bevillinger eller konkrete tiltag.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov erklærer sig enig i, at øget digitalisering kan styrke de grønne danske virksomheder. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt håber, at Vækstteamets anbefalinger “skubber gang i udvikling og test af nye, grønne løsninger, som gavner forbrugernes pengepung og klimaaftryk, når de bruger strøm, vand og varme.”

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er “tilfreds med, at Vækstteamet har sat fokus på vigtigheden af Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram i forhold til udvikling af nye digitale løsninger inden for blandt andet vand og affald.” Og slutteligt ser udenrigsminister Anders Samuelsen frem til, “at se nærmere på vækstteamets anbefalinger om at sikre bedre rammevilkår for sektoren, så erhvervslivet også fremover vinder markedsandele, og vi kan udbygge den danske styrkeposition.”

Læs hele rapporten her.

Vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi består af følgende medlemmer:
Lars-Peter Søbye, CEO, COWI (Formand)
Mads Nipper, CEO, Grundfos
Steen Donner, Adm. Direktør, DTU Science Park
Hanne Christensen, Managing Director, Water, Rambøll
Märtha Rehnberg, Partner, DareDisrupt
Helene Egebøl, CEO, Schneider
Claus Madsen, CEO, ABB Danmark
Christian Venderby, Senior Vice President, Vestas
Martin Manniche, Stifter, Formand og CEO, Greenwave Systems
Malou Aamund, Direktør, Google Danmark
Johanne Staugaard Johansen, Stifter og CEO Maple

Forsiden lige nu:

Ny rapport vender vrangen ud på universitetsloven

En ny rapport viser store udfordringer med forskningsfriheden og arbejdsvilkår på de danske universiteter. Men det er lykkedes at modernisere universiteterne og få mere forskning ud i samfundet.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply