Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

PensionDanmark: Vi vil måle vores impact på verdensmålene

Hele PensionDanmarks organisation skal tænke på en dobbelt bundlinje, siger Torben Möger.

Torben Möger Pedersen er bestyrelsesformand på CBS og direktør i PensionDanmark. Foto: PensionDanmark

“Hvordan er vi med til at gøre en positiv forskel? Hvilket aftryk sætter vi?” Sådan lyder nogle af overvejelserne i PensionDanmark netop nu.

Et af de markante sustainability-tiltag, der præger andet halvår er nemlig, at landets fjerdestørste pensionsselskab, PensionDanmark, tager fat på at måle sin effekt på verdensmålene.

FN’s bæredygtighedsmål, eller verdensmålene, er værdigrundlaget, der binder alle PensionDanmarks aktiviteter sammen, fortæller adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Det gælder alt fra investeringer til pensioner, sundhedsforsikringer, forebyggelse og efteruddannelse. Med snart kun ti år til, at alle FN’s medlemslande skal være i mål med dem, er han klar til at tage næste skridt.

Når du sætter en aktivitet i gang, så tænk også på, om den lever op til vores målsætning om at være en bæredygtig pensionskasse

– Vi vil gerne nå derhen, at vi kan måle vores impact på de forskellige verdensmål. Når vi eksempelvis ser på efteruddannelse, kigger det jo ind i verdensmål 4, der handler om kvalitetsuddannelse til alle. Det har vi en ambition om at måle ved at se på det antal millioner vi giver til det, og på hvor meget det løfter kompetenceniveauet hos de pt cirka 40.000 medlemmer, vi hvert år hjælper.

– Tilsvarende på investeringssiden. Når vi investerer i eksempelvis vedvarende energi-infrastruktur, kan vi regne ud, hvad produktionen af grøn strøm er på anlæggene, og hvad det har af impact på CO2-regnskabet. Det regnestykke bidrager til verdensmålene om klima og bæredygtig energi. På den måde prøver vi at tvinge hele vores organisation til at tænke på en dobbelt bundlinje. Det vil sige, når du sætter en aktivitet i gang, så tænk også på, om den lever op til vores målsætning om at være en bæredygtig pensionskasse, siger Torben Möger Pedersen.

Glasset er ikke halvtomt det er halvfuldt

Eksperter vi har talt med om CSR-rapporter efterlyser blandt andet, at virksomhederne bliver bedre til ikke kun at fortælle, hvilke verdensmål de bakker op om, men også hvordan de påvirker dem negativt, og hvordan man takler det. Er du enig i det? 

– Det er vi enige i, men glasset er ikke halvtomt det er halvfuldt. Det bevæger sig i den rigtige retning. Vi vil være transparente om de udfordringer, der er på området, siger Torben Möger Pedersen

En tredjedel af CO2-udledningen kommer fra firmabiler
Såvel den negative som den positive påvirkning på samfundetet, gør sig både gældende, når der er tale om milliardbeløb, og når der er tale om handlinger, hvor alle kan være med. Da man i PensionDanmark så nærmere på sit eget energiforbrug, var der især en post, som sprang i øjnene.

– Vi har til vores forbløffelse opdaget, at en tredjedel af den CO2 vores organisation giver anledning til, stammer fra vores biler. Derfor er vi i gang med at undersøge, hvordan vores firmabilpolitik skal opdateres med henblik på at være miljøvenlig, siger Torben Möger Pedersen, som peger på vigtigheden af at gøre bæredygtighed vedkommende for den enkelte medarbejder

Purpose bygges ind i forretningen

– Vi arbejder for at sikre den almindelige danske lønmodtager en god pension, et langt, godt arbejdsliv med fokus på uddannelse og sundhed, og det gør vi på en måde, der lever op til større globale mål. På den måde bygges purpose ind i forretningen.

Hvorfor er det vigtigt for jer?

– Vi føler en forpligtelse til at udvise en høj grad af samfundsansvar. Det har vi gjort på et tidligt tidspunkt, men nu er det også en forventning fra det omgivende samfund, medier og lovgivning samt via formelle krav til vores rolle som aktionær i forskellige virksomheder.

Danmark har nemlig tilsluttet sig OECD´s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. De er ikke juridisk bindende for investorer, men i den seneste ‘Vejledning om ansvarlige investeringer’ hedder det, at den danske stat og de øvrige OECD-lande forventer, at investorer forholder sig til- og aktivt arbejder med principper for at undgå negativ indflydelse på samfundet i forhold til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø, klimaforhold, anti-korruption.

Fra hippieagtig bæredygtighed til en ny standard
Kravene til at være en ansvarlig investor giver ikke kun en masse ekstraarbejde, men også nye muligheder.

– Vi har fået adgang til profitable investeringsmuligheder ved at være en ansvarlig investor. Så den forældede forestilling om, at man skal vælge mellem at tjene penge og gøre godt er kollapset og syntetiseret, så vi på samme tid kan do good and do well, siger Torben Möger Pedersen.

– Et nemt eksempel er, at vi tilbage i 2011 vedtog, at når vi selv er bygherre, vil vi kræve, at bygningen skal bæredygtighedscertificeres af en uafhængig tredjepart (som i Danmark er DGNB, red.). Det gælder i alt fra materialevalget til processen og det færdige hus. For syv-otte år siden blev det opfattet som hippieagtigt i ejendomsbranchen, men i dag er det jo slået igennem. Mange bygherrer gør det samme, og mange ingeniører og arkitekter vil gerne arbejde for os på grund af det.

Bæredygtigt byggeri er en god forretning især for os

– Vi kan også se at vores lejere, som vi bygger kontorer, hoteller og boliger til, klart foretrækker bæredygtigt byggeri. Ikke kun fordi det lyder godt, men også fordi der er en tydelig bundlinje i det. Så når vi taler med CFO’en i en virksomhed, som vil have et nyt, domicil, kan han regne ud, at de samlede omkostninger per medarbejer er lavere ved bæredygtigt end ved konventionelt byggeri. Det skyldes blandt andet, at vi tænker i at optimere kvadratmeterne med shared facilities, hvor flere virksomheder deler samme kantine og møderum. Alt byggeri har desuden naturligt lysindfald, så medarbejdertilfredsheden stiger, og energiforbruget falder.

– Så bæredygtigt byggeri er en god forretning. Især for sådan nogle som os, der er langtidsinvestorer. Vi laver typisk 15-års lejekontrakter, og når bygningerne skal genudlejes om 15 år, vil kravene være endnu mere i retning af bæredygtighed.

Eksisterende byggeri kan opnå bæredygtig guldstandard
Senest har PensionDanmark og Chr. Hansen indgået samarbejde om en udvidelse af virksomhedens hovedkontor og forsknings- og udviklingsfaciliteter i Hørsholm. I pressemeddelelsen lægges der vægt på, at valget af bygherre også skyldes, pensionskassen tager “socialt ansvar”.

Vi er enige i, at vi skal vi gøre noget ved energieffektiviseringer

Der bygges kun 2-3 procent nyt byggeri årligt, så det gør jo ikke den store forskel, at det er bæredygtigt. Hvordan ser I på effektiviseringer af den eksisterende boligmasse, som interesseorganisationen Synergi og virksomheder med økonomiske interesser i energieffektiviseringer fremhæver?

– Vi har et tæt samarbejde med Synergi og de store virksomheder den repræsenterer (bl.a. Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, red.). Vi er enige i, at vi skal vi gøre noget ved energieffektiviseringer. 40 procent af den samlede CO2-udledning stammer fra den eksisterende boligmasse. Derfor kan vi gøre meget ved at være kloge, når vi bygger nyt, men der er et stort potentiale i det eksisterende byggeri, siger Torben Möger Pedersen og bruger PensionDanmarks eget hovedkvarter som eksempel.

– Det hus vi sidder i nu er 15 år gammelt, men for fire år siden blev det ombygget og har som en af de første eksisterende bygninger i Danmark fået en guldcertificering af DGNB. Så det kan lade sig gøre.

Tricky finansiering af energieffektiviseringer
En af de store udfordringer for energieffektiviseringer i eksisterende byggeri er finansieringen af dem. I modsætning til store havvindmølle-projekter, kræver den nemlig en mere spidsfindig konstruktion. Det skyldes, at der ikke er en stor køber i form af en stat, men mange mindre interessenter.

Direktør for Synergi, Katrine Bjerre M. Eriksen udtrykte dog for nylig håb om, at pensionsselskaberne vil løfte blikket fra havvindmølleparker og se investeringspotentialet i energieffektiviseringer. Og det håb bliver imødekommet af PensionDanmark.

I praksis kan det være svært

– Vi har en spændende dialog med Synergi-virksomhederne og andre stakeholdere om en model, hvor finansiering af energieffektiviseringer kan kædes sammen med den energibesparelse, der er et resultat af den, en såkaldt ESCO-model. Med den kan vi sige til en privat boligejer, at gør du disse ting, sparer du så og så meget energi. Den energireduktion kan over ti år helt eller delvist finansiere investeringerne i energieffektiviseringer, siger Torben Möger Pedersen.

Det kræver et samarbejde mellem virksomheden, der leverer teknologien, el-selskabet og selve långiveren i form af eksempelvis en pensionskasse.

– I praksis kan det være svært. Dem der leverer energieffektiviseringsløsningen skal jo stå på mål for, at den virker og tage noget af risikoen. Men det tror jeg, at vi finder en løsning på inden for universet af green bonds (en obligationstype hvor den virksomhed der udsteder obligationen, lover at lånet går til bæredygtige formål, red.), siger Torben Möger Pedersen.

Siden 2012 har alle PensionDanamarks nybyggerier været bæredygtighedscertificeret, og de klimavenlige ejendomsinvesteringer udgør i dag ca. 11 mia. kr. ud af en samlet investeringspulje på 236 mia. kr.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply