Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Tillidskrisen har ramt pensionsselskaberne: hvad gør de nu?

Pensionsbranchen burde have mere fokus på at fremme Verdensmålene med deres investeringer.

Opdateret 5. april kl. 11.40 med kommentarer fra Forsikring & Pension

Da konsulentbureauet Deloitte i februar publicerede sin rapport “Tillid og bæredygtige investeringer i bank og pension” kunne de næppe have vidst, hvor højaktuel den ville blive blot en måneds tid efter.

Selvom det ikke har skortet på negative historier om pensionsselskabernes investeringsprofil i den senere tid, har Dagbladet Information nemlig for nylig skruet op for kritikken med en artikelserie. Den har kortlagt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer for i alt 657 mia. kr. Serien afdækker en række kontroversielle investeringer, som selskaberne har foretaget.

En af konklusionerne er, at danske pensionsselskaber langt fra enige om, hvilke selskaber det er etisk forsvarligt at investere i, skriver Information. 6,41 procent af pensionsselskabernes aktieinvesteringer, eller over 42 mia. kr., er nemlig investeret i virksomheder, som et eller flere andre pensionsselskaber har sortlistet.

Baggrunden for at en virksomhed ekskluderes kan være, at den krænker menneskerettighederne eller arbejdstagerrettigheder. Den kan også være involveret i produkter som kul, våben eller tobak.

Deloitte: impact investment er fremtiden for pensionsselskaberne

Den investeringsadfærd går ikke godt i spænd med de tendenser Deloittes rapport peger på.

I forbindelse med publiceringen sagde Bahare Haghshenas, leder af Deloittes SDG Services:

“I Deloitte vurderer vi, at hvis vi ser 10 år frem, så vil impact investment utvivlsomt være det stærkeste værditilbud fra pensionsselskaberne til kunderne. Spørgsmålet er derfor, hvem der først forstår at tilbyde kunderne mere transparens omkring, hvor pengene er placeret, og mulighed for at tilvælge etiske investeringer.”

Det kan kun lade sig gøre at udvikle en ny ramme for bæredygtige investeringer, hvis branchen gør det i fællesskab

Vi har spurgt Bahare Haghshenas, hvad hun anbefaler, at pensionsselskaberne nu gør for at genoprette tilliden til, at de forvalter den samlede pensionsformue på 4.500 milliarder kr. på en etisk forsvarlig måde.

– Bæredygtige investeringer er et meget komplekst område. Mange af pensionsselskaberne oplyser i vores rapport, at de benytter ESG-screeninger (der vurderer investeringerne ud fra miljø-, sociale- og ledelesmæssige forhold, red.). Det er negative screeninger, som ikke viser alle de parametre der er behov for at vurdere, i forhold til hvordan vi kan fremme en bæredygtig udvikling og løse de udfordringer som verdensmålene peger på. Derfor er der behov for at udvikle en ny ramme til det formål, siger Bahare Haghshenas.

Hvordan gøres det?

– Det kan kun lade sig gøre at udvikle en ny ramme for bæredygtige investeringer, hvis branchen gør det i fællesskab. Man kan ikke som en enkelt pensionskasse lave sin egen model for det. Det giver ikke tilstrækkelig transparens og troværdighed i forhold til kunderne. Derfor er det vores anbefaling, at hele branchen bliver enig om en model, som måler på bæredygtig værdiskabelse, der kan fremme Verdensmålene.

– Når det er sagt, hvad er så bæredygtig investering? Det er en bred definition, der dækker over mange aspekter. Så en af de ting, branchen også skal blive enig om, er: hvornår er en investering bæredygtig og hvordan måler vi, at investeringer fremmer bæredygtige løsninger?

Tror du, det er realistisk, at branchen gør det?

– Hvis der kommer tilstrækkeligt med pres fra kunderne, hvilket vi forudser, så, kan de blive nødt til det. Branchen har udviklet mange andre standarder sammen, så det kan absolut gøres.

Pensionsselskaberne skal bruge Verdensmålene til at skabe nye produkter og investeringer

Og ifølge Deloittes rapport tyder det på, at kunderne er interesseret i, at deres pensionsselskaber investerer bæredygtigt.

For hele 49 procent af danskerne er det nemlig afgørende, at deres investerede opsparing fremmer positiv impact på miljøet og/eller klimaet, hedder det i rapporten på baggrund af en Epinions-undersøgelse blandt 1.000 danskere. 37 procent er desuden villige til at bytte investeringsafkast for impact på miljøet og/eller klimaet.

Hvis vi skal fremme en global udvikling i retning af at nå Verdensmålene, kræver det at vi kan screene investeringer på andre parametre end ESG

Ud over en tættere kontakt til kunderne, anbefaler Deloitte at vejen ud af tillidskrisen for pensionsselskaberne er, at de benytter impact investment som et “værditilbud” til deres kunder.

Hvad betyder det?

– At branchen i højere grad bruger impact investment og Verdensmålene til at udforme produkter og investeringsporteføljer. ESG er et godt risikostyrings- og rapporterings-værktøj. I dag kan man jo sige, at hvis en virksomhed lever op til standarderne i ESG, ved for eksempel ikke at anvende børnearbejde og at leve op til miljøkrav, så er det en bæredygtig investering. Men det er ikke nok. Hvis vi skal fremme en global udvikling i retning af at nå Verdensmålene, kræver det at vi kan screene investeringer på andre parametre end ESG, og kan måle potentiel impact på Verdensmålene, siger Bahare Haghshenas og tilføjer:

– For i dag risikovurderer vi kun virksomhederne. Det vi har brug for er en ramme, der indikerer om en specifik teknologi kan løse udfordringer i forhold til at fjerne kemikalier i tøj, genanvende plastik eller andre områder, som bidrager til at løse nogle af udfordringerne i Verdensmålene. For mig som kunde, er det i dag umuligt at investere mine pensionsmidler i den type virksomheder. Jeg har i dag kun begrænsede muligheder som for eksempel at fremme grøn energi via pensionsselskabernes investeringer i vindmøller og i solceller.

Aktivt ejerskab er ikke nok

Når det gælder kritikken af at pensionsselskaberne investerer i selskaber, der ikke er helt fine i kanten, vil nogle af dem jo nok sige, at de udøver aktivt ejerskab og derigennem netop tager ansvar for, at virksomhederne forbedrer sig. Har de ikke en pointe i det?

– Der er flere pensionsselskaber i vores rapport, som siger at deres aktive ejerskab netop påvirker virksomhederne i den rigtige retning. Det er der selvfølgelig et rationale i. Men hvis kriteriet for, at en virksomhed er bæredygtig kun er “do no harm”, så flytter forbrugerne ikke for alvor noget med deres investeringer. I hvert fald ikke så meget, som de kan. Men impact investment kan bruges til at skubbe investeringerne i retning af de virksomheder og teknologier, som bidrager til at løse nogle af de sociale og samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Og en meget vigtig pointe er, at vi vurderer, at der samtidig vil være godt afkast for forbrugerne at hente her, fordi fremtidens vindervirksomheder er bæredygtige, siger Bahare Haghshenas

Forsikring & Pension: Vi afventer EU’s arbejde med bæredygtige investeringer

I pensionsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension, er man lydhør over for Bahare Haghshenas forslag.

– Vi støtter som branche op om EU’s arbejde med ’sustainable finance’ herunder en ramme for, hvordan bæredygtige investeringer klassificeres. Vi er helt enige i, at det er en god ide med en fælles standard for, hvornår finansielle produkter kan betegnes som bæredygtige. Vi følger derfor tæt EU’s arbejde på området. Men vi mener det er vigtigt med én fælles standard i Europa. Derfor arbejder vi også sammen med pensions- og forsikringsbrancher i andre europæiske lande for at give input til det,” siger Nils G. Rømer, Underdirektør, Økonomiske Forhold i Forsikring & Pension i et mailsvar.

Han fremhæver, at datakvalitet er en af forhindringerne på vejen mod bæredygtige investeringer.

– I forbindelse med screening af investeringer er der også fortsat store udfordringer forbundet med datakvalitet. En forhåbning er, at EU’s arbejde med sustainable fiance også kan hjælpe her og give bedre mulighed for, at pensionsselskaber kan identificere gode investeringer, som også fremmer for eksempel Verdensmålene.

Nils G. Rømer understreger samtidig, at hovedformålet for pensionsselskaberne er at give pensionsopsparerne det bedst mulige afkast på de investeringer, selskaberne foretager.

– Selskaberne er underlagt Solvens II reguleringen, hvor det bl.a. fremgår, at selskaberne skal efterleve ’prudent-person’ princippet. Det betyder kort fortalt, at selskabernes investeringsstrategi skal afspejle det, som kunderne er stillet i udsigt. Det er således vores medlemmers opgave at investere ansvarligt inden for de rammer, der giver det bedst mulige afkast til lavest mulig risiko. Det er nok det princip, som er årsagen til, at vores medlemmers primære fokus i forbindelse med ansvarlige investeringer i første omgang er ”ikke at gøre skade” frem for at have fokus på impact.

– Det er dog ikke i modstrid med, at selskaberne investerer ansvarligt. Alle selskaberne har en offentliggjort politik for, hvordan de arbejder med ansvarlige investeringer, herunder hvordan de arbejder med aktivt ejerskab, screening af selskaber, dialog og eksklusion, tilføjer Nils G. Rømer.

3 gode råd til pensionsselskabers kommunikation om bæredygtige investeringer

Ud over de grundlæggende udfordringer, pensionsbranchen bør være fælles om i forhold til bæredygtige investeringer, har de også en konkret forklaringsopgave foran sig. Vi har bedt chefrådgiver i konsulentbureauet Operate, Mette Falkenberg Rasmussen, komme med sine tre bedste råd til, hvordan de pensionsselskaber, der møder kritik af deres investeringer, kan takle kommunikationen.

Vær transparent omkring jeres investeringsstrategi. Læg åbent frem, hvordan og hvor I investerer medlemmers og kunders pensionskroner. Gør det for eksempel tilgængeligt på hjemmesiden. Det gør flere selskaber allerede.

Stil op til interview og forklar, hvorfor I investerer, som I gør. Tag for eksempel fat i, om I praktiserer aktivt ejerskab, og om I lever op til EU’s og NATO’s retningslinjer.

Lyt til- og allerhelst inddrag jeres medlemmer eller medlemsrepræsentanter i jeres investeringsstrategi. Hvis I ikke lytter til medlemmernes ønsker, ender det med kritik og mediestorm, og at I mister kunder, troværdighed og legitimitet.

Pensionsselskabernes brancheforening Forsikring&Pension er ikke vendt tilbage med en kommentar til Bahare Haghshenas udtalelser før deadline.

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply