Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Tryg går fra filantropi til forretningsdrevet CR

Fra donationer til bundlinjeeffekt. Tryg vil arbejde mere aktivt med sit samfundsansvar.

Fra donationer til bundlinjeeffekt. Tryg er i gang med en omstilling af sit arbejde med samfundsansvar.

Det fortæller Camilla Frimodt Nielsen, som i april 2019 har haft et år på posten som chef for Corporate Responsibility og Forebyggelse i den nordiske forsikringsgigant.

2018-resultat viste vækst også uden opkøbet af Alka Forsikring, og Tryg er det største forsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på 21,8 procent.

– I Tryg er vi gået væk fra filantropi og velgørenhed over til forretningsdrevet Corporate Responsibility (CR). Ud over at de ting vi gør skal have positive effekter for vores kunder og samfundet, skal de også have en bundlinjeeffekt.

– Lige nu arbejder vi på en implementerings- og forankringsproces internt i organisationen. Vi har blandt andet en stor informationskampagne på vej om vores engagement i Verdensmålene. Næste step er at sætte flere konkrete KPI’er op i samarbejde med forretningen, som vi kan måle CR-indsatsen på, siger Camilla Frimodt Nielsen.

Samfundsansvar skal spille en større rolle

Baggrunden for Tryg’s strategiskifte er, at samfundsansvar skal spille en større rolle end hidtil. Tryg’s CSR-arbejde har nemlig især været kendetegnet ved donationer til eksempelvis den årlige Danmarksindsamling.

– Derfor har vi ændret betegnelsen fra CSR til CR for at fjerne associationen til filantropi. Vi skal have koblet vores arbejde med samfundsansvar langt tættere til vores forretning, siger Camilla Frimodt Nielsen.

I sin rolle oplever hun en stigende opmærksomhed fra aktionærer, investorer, kunder og medarbejdere, når det gælder Tryg’s formål og ansvar. Og det afspejler sig konkret i måden, man arbejder med nye produkter.

– Vi er en forsikringsvirksomhed, som er der, når skaden er sket. Men vi vil også gerne være der for vores kunder, før skaden sker og involvere os mere i, hvordan vores kunder undgår skader via forebyggelse. Vores kerneforretning er at skabe tryghed i samfundet, og vi arbejder på at gå fra at være en passiv tryghedsleverandør til at blive en aktiv tryghedsskaber. Det gør vi ved at integrere forebyggelsestiltag i vores produkter såsom alarm i indboforsikringen og rottespærrer i husforsikringen.

Corporate responsibility og forebyggelse hænger sammen

Af samme årsag er Camilla Frimodt Nielsen chef for en samlet afdeling, der består af CR og Forebyggelse. I sommeren 2018 kunne hun opgradere indsatsen med en dedikeret sustainability konsulent, Cathrine Kesia Paulsen.

– Vi går fra en rapportering på 3-4 sider i årsrapporten til at offentliggøre en selvstændig CR-rapport på 20 sider. Derudover er det første gang, at vi forholder os til Verdensmålene, siger Camilla Frimodt Nielsen, som tilføjer, at arbejdet med Verdensmålene, både når det gælder antallet og konkrete KPI’er, langt fra er afsluttet.

I forhold til Verdensmålene, viste Trygs egen analyse en høj impact på syv af dem. Ud af dem har Tryg sat KPI’er for mål, nr.5 (ligestilling mellem kønnene) med fokus på andelen af kvinder i ledelsen, og nr. 13 (klimaindsats), hvor der skal være en reduktion af CO2-udledningen på 2 procent i 2020 forhold til 2018.

Det gælder om ikke at tage munden for fuld, siger Cathrine Kesia Paulsen, som ikke desto mindre ser en stor værdi i at arbejde med målene.

– Verdensmålene er en god måde at tale om bæredygtighed på i organisationen; de engagerer mange medarbejdere, og de kan både være med til at drive innovation, fordi de sætter en retning for udviklingen og giver os en bevidsthed om de risici, der er.

Fokus på andelen af kvinder i ledelse

Når det gælder andelen af kvinder i ledelsen faldt den fra 37 procent i 2017 til 33 procent i 2018. Faldet skyldtes en udvidelse af ledergruppen, og et egentligt fald på tre kvindelige ledere, forklarer Camilla Frimodt Nielsen. I 2020 skal andelen af kvinder i ledelse dog være oppe på 41 procent.

Hvordan sjusser man sig frem til, at andelen af kvinder i ledelse skal udgøre 41 procent i 2020?

– Det er en proces, som HR er meget involveret i, og det bygger jo på deres viden om, hvad vi ønsker, og hvad vi anser for muligt. Men vores ambition er da, at kønsfordelingen i ledelsen skal være 50/50 på sigt.

For diversitet har konkret betydning for forretningen.

– I Tryg har vi stort fokus på at øge andelen af kvindelige ledere, da et hav af undersøgelse peger på, at en bedre blanding af kvindelige og mandlige ledere skaber bedre økonomiske resultater. Det har også et fokus hos investorerne, så det er noget, vi jævnligt svarer på spørgsmål om. Derfor har vi også i mange år prioriteret det højt. Noget af det vi gør er at sende kvindelige ledere på intensivt uddannelsesforløb i samarbejde med Danish Diversity Council, og vi udnævner kvindelige rollemodeller blandt lederne, siger Camilla Frimodt Nielsen og tilføjer:

– Men vi sætter også fokus på ligestilling for mændene. Det vil sige, at vi opfordrer dem til at bruge de tre måneders fædreorlov, de har ret til. Generelt skal det også være sådan, at man i Tryg kan være leder og stadig have mulighed for at nå hente sit barn i vuggestuen eller i børnehaven.

Nye produkter skal præge kundernes klimavenlige adfærd

Hvor er I med hensyn til nye produkter – LB Forsikring overvejer for eksempel lavere forsikringspræmie til el-biler?

– Det er meget de samme tanker vi går med, for det handler jo også om at se på, hvordan vores forebyggelsestanker kan præge kunderne i en positiv retning. I Norge sælges der ikke benzinbiler fra 2026 og i Danmark udfases de jo fra 2030. Så det kigger vi helt klart ind i.

Et eksempel på et eksisterende produkt med et samfundsmæssigt formål, der samtidig giver gevinst for kunden, er app’en Tryg Drive, som blev lanceret forrige år.

– Den måler, hvordan man kører og giver mulighed for at få op til 30 procent af sin forsikringspræmie i bonus, hvis man kører sikkert og brændstofbesparende. Det sker blandt andet ved, at Tryg Drive via en form for usb-stik i bilen, måler udsving i din acceleration, trykket på speederen, motorens omdrejningstal og hastighed, siger Cathrine Kesia Paulsen og tilføjer:

– Det er et eksempel på et produkt, som giver os mulighed for at præge folk til at køre mere ansvarligt. Det giver både en økonomisk gevinst til kunden, fordi det kan betale sig at køre godt. Og der er også en samfundsgevinst i form af, at der udledes mindre CO2 og forhåbentlig også sker færre ulykker. Det produkt er et udtryk for, at vi ønsker at tage aktivt ansvar for kunderne.

Har produkter som det givet negative reaktioner? Nogle kunder kan måske opfatte det som en indblanding, de ikke ønsker fra deres forsikringsselskab?

– Det er jo valgfrit at installere app’en, så nej, det har vi ikke fået reaktioner på. Men når det er sagt, synes jeg det er ok, at et forsikringsselskab har holdninger til, at det gerne vil sikre færre ulykker på vejene og mere klimavenlig kørsel, siger Camilla Frimodt Nielsen.

2030-mål er en mulighed

For at vende tilbage til KPI’erne har I kun mål frem til 2020, mens andre virksomheder har 2030 og 2050 mål. Hvilke overvejelser ligger bag det?

– Vi følger koncernstrategien, som justeres hvert tredje år. Så vores næste mål vil gælde fra 2020 til 2023, men vi er da åbne for, at det kunne være en idé at sætte os 2030-mål. CR-strategien og Verdensmålene er en rejse, vi netop er begyndt på, så det vil tiden vise, siger Camilla Frimodt Nielsen.

Kan du opsummerende fortælle, hvordan jeres CR-strategien og Verdensmålene konkret påvirker jeres forretning?

– Vores mål er at forankre og integrere CR og de prioriterede Verdensmål i vores måde at drive forretning på. Det gør vi for eksempel i udvikling af produkter, i vores investeringer og i vores skadeprocesser. Som forsikringsvirksomhed er det vores hovedfokus at skabe tryghed i samfundet, og samtidig har vi et ansvar for at drive en lønsom og bæredygtig virksomhed med fokus på vores medarbejdere, forretningsetik og klimaaftryk. Forankringsrejsen har vi for alvor taget hul på, og denne rejse vil vi fortsætte de kommende år.

Forsiden lige nu:

Sådan tackler fondene den stigende magt

I SPORENE PÅ MAGTEN. I takt med at de danske fondes magt og muligheder skyder i vejret, arbejder fondene på tiltag, der sikrer fair forskning. Fem fokuspunkter brænder igennem.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply