Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

“Arbejdet med Verdensmålene er et work in progress”

LB Forsikring vil integrere Verdensmålene i forretningsstrategien.

“I 2017 har vi givet vores arbejde med samfundsansvar fornyet fokus. Vi har etableret en decideret funktion for CSR i LB Koncernen. Vi vil i løbet af 2018 styrke vores indsats yderligere, når vi etablerer en ny strategi for CSR og forvaltningen af vores samfundsansvar.”

Sådan skriver Anne Mette Toftegaard Adm. direktør, LB Forsikring, i årsrapporten 2017. Manden der blev hentet ind for at stå i spidsen for det arbejde i en nyoprettet stilling som CSR-chef er Mikkel Klausen.

På Twitter beskriver han sig selv således: Father of five, passionate about WBA, CSR and a carefree life…which first three things cancel out.

Hvordan kunne vi uddele vores velgørende midler på en mere strategisk relevant måde?

Sustain Report har bedt ham fortælle, hvordan han gav sig i kast med udfordringen om at skrue en ny CSR-indsats sammen.

Det første jeg så på var, hvordan vi kunne uddele vores velgørende midler på en mere strategisk relevant måde, frem for at afvente nogle ansøgninger og udvælge de bedste, siger Mikkel Klausen.  

LB Forsikring er et medlemsejet selskab, hvis medlemmer er organiseret i LB Forening, som dels driver forsikringsselskab, dels uddeler midler til velgørende formål. Ca. 10 mio kr.inkl. vores fondsaktiviteter

– Vi lavede blandt andet analyser af, hvad der bekymrer vores medlemmer og vores medarbejdere for at finde en ramme for uddelingerne af penge, og den ramme vi landede på – meget overraskende for alle garanteret – var de 17 Verdensmål.

Verdensmålene bliver ikke vævet dybt ind i strategien

Trods Mikkel Klausens slet skjulte ironi, er det lettere sagt end gjort at kæde Verdensmålene sammen med strategi og kommunikation. For hvilke af de meget ambitiøse mål kan man troværdigt have en reel indflydelse på som virksomhed, når det gælder hele forretningsstrategien?

Vi så på, hvordan Verdensmålene hænger sammen med vores forretning. Hvad har indflydelse på os? Og hvad kan vi selv have indflydelse på? Ud af det arbejde kom der fire prioriterede verdensmål, som er nr. 3, 4, 10 og 13.

Verdensmålene kommer til at spille en rolle for vores nye strategi i 2019, men de bliver ikke tænkt dybt ind i den

Eller sundhed, uddannelse, ulighed og klima (se boksen i slutningen af artiklen). Men hvilken rolle kommer de mål til at spille for strategien?

Verdensmålene kommer til at spille en rolle for vores nye strategi i 2019, men de bliver ikke tænkt dybt ind i den, for vi reelt ikke, hvordan vi gør det endnu. Det er et work in progress.

Så I tør godt sige, at I synes de her mål er vigtige, men at I ikke er helt sikre på, hvordan I konkret vil arbejde med dem?

Jeg har ikke de vises sten, og jeg forstår godt andre, der er lidt famlende omkring, hvordan man gør det. Verdensmålene giver en retning, men hvordan omsætter man dem til hvad et forsikringsselskab med 400.000 medlemmer i Danmark kan gøre? Hvad er vores aktie i forhold til positivt at påvirke, hvad der foregår ude i verden? Vores svar er at tænke i, hvordan vi omsætter målene til en dansk kontekst, og det tillader de heldigvis også.

Når det gælder vores driftstal på miljø betyder de ikke noget i det store billede. Vi er 700 mennesker der bruger strøm, papir, vand og smider mad ud. Selvfølgelig skal vi håndtere det på en ansvarlig måde, og det gør vi også, men det er jo i forhold til, hvilke projekter vi uddeler penge til, hvordan vi påvirker vores 400.000 medlemmer og hvordan vi investerer, at vi har en impact.

Vil have tid til at lære af succes og fiasko

“Lær for Livet” er et eksempel på et projekt, som skal engagere LB Forsikrings medlemmer til at blive “aktive medejere”. I 2018 har LB Forsikring støttet projektet med fire mio. kr. Formålet er at give anbragte børn en mentor, som kan hjælpe dem med at fuldføre folkeskolen eller en ungdomsuddannelse.

– Kernemålgruppen for mentorerne er lærere, pædagoger og sygeplejersker og ideen er, at uddannelse flytter mennesker og reducerer ulighed. Målgruppen lyder som nogle vi kender i kraft af vores medlemsskare, og formålet giver god mening for os. Det vi kan tilbyde er at stille vores kanaler til rådighed og prøve at engagere vores 400.000 medlemmer, så de får lyst til at melde sig som mentorer. Siden september har det givet 80 tilmeldinger, og der er brug for 100 nye mentorer om året, så det synes vi er en udmærket indsats.

Selvom uddelingen af velgørende midler lyder som noget, der ikke kan gå galt, lægger Mikkel Klausen vægt på, at man skal tænke sig godt om.

–  Vi vil helst ikke være involveret i mindre end tre år. Der er sjældent de store resultater efter et år, og vi skal kunne lære af vores succeser og af vores fiaskoer. Vi har det princip kun at gå ind i projekter, der allerede kører godt og gøre dem større frem for at prøve opfinde den dybe tallerken selv.  

Skal el-biler slippe billigere?

Grønne forsikringsprodukter er også en mulighed for at påvirke og engagere medlemmerne, fortæller Mikkel Klausen og kommer med et konkret eksempel.

–  Skal det være billigere at forsikre en elbil? Og når det gælder udbedringer af skader, skal vi så vælge håndværkere, som bruger bæredygtige materialer? Elementer som dem er i spil, men er ikke hamret ned i strategien endnu, og det bliver de heller ikke i morgen, men i løbet af de næste år lægger vi os fast på, hvad vi konkret gør.

Også på investeringssiden er det oplagt at tænke i bæredygtighed.

Selvom vi er en lille spiller blandt de institutionelle investorer som banker og pensionsselskaber, investerer vi for cirka syv mia. kr. om året, så der kan vi også rykke noget. Vi investerer allerede i vindmølleprojekter og bæredygtigt skovbrug, men det sker med skyldig hensyntagen til bundlinjen, for vi har en forpligtelse til at drive en sund forretning, så der ikke pludselig er stigning i forsikringspræmierne. Vores forretningsmodel handler om at give tilbage til medlemmerne i form af loyalitetsrabat. Så det er på fællesskabets præmisser, at vi agerer, og derfor skal de samfundsmæssige hensyn balanceres i forhold til det. Men det er også hele tiden noget, der er til diskussion.

Hvert halvår screener ratingbureauet ISS Ethix, der arbejder med bæredygtige investeringer, desuden hele porteføljen og hejser et flag, hvis noget ikke er, som det skal være.

Virksomheder skal turde fortælle, hvad de gør

Mange vil jo nok mene, at det er nemt for jer at få point for at kommunikere om Verdensmålene og at have en stærk CSR-profil med de medlemmer I har, så hvorfor er I først for alvor kommet i gang nu?

Verdensmålene kom jo først i 2015, og jeg er hentet ind for et år siden, men det er da rigtigt, at vi er ideelt positioneret til at være ansvarlige. Det har vi også altid været, men nu er vi det på en mere strategisk og struktureret måde, så vi kan høste nogle frugter af det i forhold til, hvordan vores medlemmer ser os.

Det er synd og skam, hvis man ikke fortæller, hvad man gør (af bæredygtighedstiltag)

Greenwashing er et af de seneste begreber for virksomheder, som kommer galt afsted med deres bæredygtighedsindsats. Enten fordi de bevidst prøver at snyde på vægten, eller fordi de kun er bæredygtige i et lille hjørne af forretningen eller har overset nogle klimasyndere.

Af samme årsag vælger nogle virksomheder at lade være med at fortælle om deres bæredygtighedstiltag.

Ja, det er det klassiske dilemma for alle virksomheder: hvis du stikker næsen frem, risikerer du at få den hugget af. Men er jeg er ikke så risikoavers, at jeg ikke tør læne mig frem. Det er synd og skam, hvis man ikke fortæller, hvad man gør, for man er med til at skubbe til en agenda. Vi må bare anerkende, at vi aldrig bliver færdige med strategien, for barren for, hvad vores medlemmer forventer rykker sig hele tiden. For bare fem år siden var der for eksempel meget få mennesker, som reelt interesserede sig for, hvordan deres penge blev investeret.

Kan CSR eller samfundsansvar også bruges til at skabe mere forretning for jer?

–  Det er svært på kort sigt at gøre CSR til et salgsfremmende argument. Det er langt bedre til at fremme loyalitet. Men ved at spille mere offensivt på ansvarlighedsbanen, kan vi gøre det tydeligt, hvilket projekt man køber ind i, når man bliver medlem hos os. Det kan jo føre til, at vores medlemmer i højere grad anbefaler os til andre, så vi også styrker vores forretning.

 

LB Forsikrings 4 Verdensmål

Verdensmål nr. 3 – Sundhed

Vores store medlemsgrupper er lærere, sygeplejersker, pædagoger. Det vil sige personalegrupper, som er i den spidse ende af velfærdssystemet og har med menneskers sundhed at gøre. Sundhed påvirker også os som virksomhed, fordi vi tilbyder ulykkes- og sundhedsforsikringer. Trafiksikkerhed er faktisk også en del af Verdensmål nr. 3.

Verdensmål nr. 4 – Uddannelse

Uddannelse er en integreret del af vores DNA, for undervisere udgør hovedgruppen af vores medlemmer. Uddannelse er også den indikator der flytter og forandrer folk. Så vil vi være med til det, må vi se på uddannelse.

Verdensmål nr 10 – Ulighed

Hvordan hænger ulighed sammen med at være et forsikringsselskab? Der skal man se på konsekvenserne af ulighed. Ud over at ulighed giver dårlige liv for nogle, giver det større risiko for kriminalitet som indbrud og vold. Vores medlemmer ser konsekvensen af uligheden hver dag i deres arbejde, og den skaber udfordringer for dem. Da vi spurgte dem, hvad der bekymrer dem mest, var det samfundets manglende sammenhængskraft, og den er jo blandt andet et resultat af ulighed, når afstanden mellem rig og fattig bliver for stor.

Verdensmål nr. 13 – Klima

Når der er skybrud, oversvømmelser og storme er det virkelig noget, der koster penge for os. Så det var et oplagt Verdensmål at forholde sig til.

OM MIKKEL KLAUSEN
Uddannet Cand. Comm. fra Roskilde Universitet år 2000

Har arbejdet med CSR siden 2007 i Forbrugerstyrelsen, TDC, KMD og LB Forsikring

Er gift, har fem sammenbragte børn og bor i Vanløse

OM LB FORSIKRING
LB Forsikring A/S er et medlemsejet forsikringsaktieselskab, hvis medlemmer er organiseret i LB Forening, som driver forsikringsselskab og uddeler midler til velgørende formål.

LB Forsikring tegner private forsikringer primært til privatpersoner inden for udvalgte segmenter under de tre brands:
Lærerstandens Brandforsikring – målrettet mod personer i undervisningssektoren

1) Bauta Forsikring – målrettet mod sygeplejersker og visse andre personalegrupper inden for sundhedssektoren

2) Runa Forsikring – målrettet personer, der er medlemsberettigede i visse faglige organisationer

3) I hovedsædet i Farvergade, København, arbejder cirka 700 ansatte.

LB Forsikring har cirka 400.000 medlemmer og er Danmarks 3. største selskab på privatmarkedet.I 2017 blev resultatet før skat på 660 mio. kr.

LB Forsikring tilsluttede sig i december 2017 UN Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsdrift.

Kilde: LB Forsikrings årsrapport 2017

Forsiden lige nu:

Sådan tackler fondene den stigende magt

I SPORENE PÅ MAGTEN. I takt med at de danske fondes magt og muligheder skyder i vejret, arbejder fondene på tiltag, der sikrer fair forskning. Fem fokuspunkter brænder igennem.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply